Ключови фрази
другарство между съпрузи

ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКРешение №131/10.01.2018 по дело №3538/2016Ревандикационен иск * другарство между съпрузи