Ключови фрази
ексцес на право на строеж

ГКРешение №413/25.07.2012 по дело №1076/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №178/09.07.2012 по дело №972/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №173/26.06.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * ексцес на право на строеж * приращение * присъединяване * самостоятелен обект