Ключови фрази
забрана за влошаване положението на жалбоподателя

НКРешение №383/11.10.2010 по дело №383/2010Убийство на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице * опит за убийство * съвкупност от престъпления * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * приложение на чл. 66 НК * неподдържане на касационен протест * справедливост на наказание * умисъл за причиняване на смърт * умисъл за убийство * правилно приложение на материалния закон
НКРешение №172/06.04.2011 по дело №1105/2011Образуване и ръководене на организирана престъпна група * групиране на наказания * изтърпяване на отложено наказание * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * затворническо общежитие от закрит тип * първоначален строг режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №494/04.02.2011 по дело №514/2010Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * определяне на общо най-тежко наказание * групиране на наказания * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * приложение на чл. 24 НК
НКРешение №167/05.05.2015 по дело №155/2015Отвличане от две или повече лица * изменение на обвинението * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
НКРешение №181/13.04.2011 по дело №1226/2011Обсебване * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние
НКРешение №331/14.06.2010 по дело №248/2010Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * групиране на наказания * най-благоприятно групиране на наказания * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * отделно изтърпяване на наказание
НКРешение №401/24.11.2015 по дело №1250/2015Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * бланкетна норма * съкратено съдебно следствие при престъпления по транспорта
НКРешение №30/06.02.2015 по дело №1745/2014Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * явна несправедливост на наказанието * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * съответен протест
ГКРешение №222/2012/21.01.2013 по дело №110/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * възстановяване правото на собственост * право на строеж * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №146/29.09.2015 по дело №1745/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * търговско дружество * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * указания на ВКС
НКРешение №36/09.02.2012 по дело №46/2012Лишаване от живот при професионална непредпазливост * немарливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * лекарска грешка по чл. 123 НК
ГКРешение №282/28.10.2011 по дело №235/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
НКРешение №415/09.12.2014 по дело №1414/2014Рекет, извършен от две или повече лица * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * основание за възобновяване на наказателното дело * нова присъда във въззивното производство * преквалификация на деяние
ГКРешение №210/09.05.2012 по дело №317/2011Делба на наследство * Отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение * преюдициални въпроси в производството за делба * свръх петитум * Недействителност на разпореждане с наследство * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
НКРешение №289/17.05.2010 по дело №159/2010Измама, извършена повторно в немаловажни случаи * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * цели на наказанието * затворническо общежитие от закрит тип * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
НКРешение №86/20.05.2010 по дело №575/2009неистински документ * неверни обстоятелства * Документни престъпления * Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * нарушено право на защита * преквалификация на деяние * длъжностно присвояване * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * отмяна на въззивна оправдателна присъда
ГКРешение №15/26.05.2017 по дело №40/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * допустимост на иск * договорна отговорност * активна процесуална легитимация * малолетно лице * материалноправна легитимация на ищеца * приемане на наследство по опис * солидарна отговорност * забрана за влошаване положението на жалбоподателя