Ключови фрази
заем

ГКРешение №76/23.03.2016 по дело №2174/2014Договор за заем * заем * обикновено другарство * писмени доказателства
ГКРешение №211/23.07.2012 по дело №177/2011Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * заем * договор за кредит
ГКРешение №827/15.12.2010 по дело №1328/2010вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * свидетелски показания * заем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №192/07.11.2014 по дело №2519/2014Иск за съществуване на вземането * заем * договор за заем
ГКРешение №199/15.01.2018 по дело №154/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * ползване на семейно жилище * правна квалификация * заем * наем * Развод по взаимно съгласие
ГКРешение №38/25.03.2019 по дело №878/2018Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за отчужден личен имот * заем * Момент на юридическо придобиване правото на собственост