Ключови фрази
защита правото на собственост от неоснователни действия

ГКРешение №625/03.12.2010 по дело №1426/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * право на ползване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * общи части
ГКРешение №67/24.06.2014 по дело №7530/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №273/26.04.2010 по дело №102/2009имуществени вреди * реституция * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №62/01.07.2015 по дело №339/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателствена тежест
ГКРешение №133/01.06.2016 по дело №2346/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * грешка в кадастрална карта * обективно съединяване на искове * правна квалификация
ГКРешение №453/06.01.2011 по дело №815/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * преустройство * незаконен строеж
ГКРешение №468/02.07.2010 по дело №921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * вода * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №74/09.07.2014 по дело №6580/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * търпим строеж * съсобственост
ГКРешение №63/13.02.2012 по дело №361/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * писмени доказателства * допустимост на иск * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №15/01.07.2015 по дело №5432/2014Негаторен иск * доказателства * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №351/12.12.2011 по дело №497/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отвод * съсобственост
ГКРешение №416/30.09.2010 по дело №27/2010Негаторен иск * незаконен строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №85/26.03.2013 по дело №928/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * гори * реституция
ГКРешение №402/12.05.2010 по дело №636/2009Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №772/05.11.2010 по дело №1894/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №91/27.08.2015 по дело №321/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №163/04.06.2012 по дело №656/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * преустройство * доказателствена тежест * пасивна материалноправна легитимация
Решение №819/05.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части на сграда * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №139/25.06.2010 по дело №457/2009Негаторен иск * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * отстояния от регулационните граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №348/28.12.2011 по дело №1119/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * допълнителна и комплексна експертизи * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №87/23.03.2012 по дело №610/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * архитектурен проект * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №173/14.06.2012 по дело №1045/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преустройство * трето лице * косвен съдебен контрол * делба * правен интерес
ГКРешение №98/24.06.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * търпим строеж * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №265/25.10.2012 по дело №225/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * възстановяване в стари реални граници * застрояване * благоустройствени мероприятия * временни постройки
ГКРешение №308/2011/13.03.2012 по дело №1134/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за делба * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №23/09.04.2014 по дело №5465/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * постройка * незаконен строеж
ГКРешение №243/23.10.2012 по дело №197/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №299/15.06.2010 по дело №500/2009Негаторен иск * договор за делба * съсобственост * застрояване * приращения * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №430/27.10.2010 по дело №312/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * ограничения на собствеността * доказателствена тежест
ГКРешение №424/01.12.2010 по дело №1482/2009Негаторен иск * преустройство * право на ползване * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №384/19.11.2010 по дело №575/2010Негаторен иск * разрешение за строеж * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №912/18.01.2011 по дело №1753/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен съдебен състав * конститутивно действие * косвен съдебен контрол
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №149/13.04.2010 по дело №3830/2008Негаторен иск * неправомерно прекъснато водоснабдяване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №335/2011/12.01.2012 по дело №285/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * преустройство * общи части
ГКРешение №75/26.02.2010 по дело №395/2009Негаторен иск * непозволено увреждане * общи части * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №217/11.11.2013 по дело №2809/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №51/07.05.2013 по дело №764/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж * право на ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №345/25.06.2010 по дело №1497/2009Негаторен иск * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №226/28.06.2010 по дело №347/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * косвен съдебен контрол * право на строеж * общинска собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №982/30.12.2009 по дело №4417/2008установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * незаконен строеж * земеделски земи * Установителен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №283/2012/07.03.2013 по дело №387/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост * разрешение за строеж * общи части
ГКРешение №220/18.10.2013 по дело №2922/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №135/31.07.2014 по дело №334/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №532/21.10.2009 по дело №66/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №179/09.03.2010 по дело №219/2009таван * етажна собственост * общи части * предаване на владение * нередовност на исковата молба * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №185/01.11.2013 по дело №2546/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * конституиране на страни * недопустимост на решение * преустройство * етажна собственост
ГКРешение №171/12.10.2015 по дело №1231/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №388/28.02.2012 по дело №983/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * уреждане на сметки по регулация * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №751/11.01.2011 по дело №570/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реституция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * наследяване
ГКРешение №598/13.07.2010 по дело №683/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * давностно владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №215/26.05.2011 по дело №874/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * непозволено увреждане * солидарна отговорност * договор за строителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №815/30.06.2011 по дело №1509/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * премахване на извършено строителство * постройка * право на ползване * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №212/17.10.2014 по дело №2159/2014Негаторен иск * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №113/06.11.2014 по дело №1798/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * нередовност на исковата молба
ГКРешение №484/12.01.2012 по дело №1273/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * възстановяване правото на собственост * контрол за валидност на административен акт * идентичност на имоти
ГКРешение №450/13.01.2012 по дело №1325/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * насрещен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * косвен съдебен контрол * право на възстановяване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №88/22.07.2013 по дело №479/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * премахване на извършено строителство
ГКРешение №60/29.05.2014 по дело №7375/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * ограничения на собствеността
ГКРешение №348/16.10.2012 по дело №903/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост
ГКРешение №279/30.04.2010 по дело №4338/2008Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №76/27.05.2015 по дело №6240/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * приращения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №83/15.03.2011 по дело №229/2010Негаторен иск * етажна собственост * общи части * преустройство * незаконен строеж * премахване на извършено строителство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №407/13.07.2010 по дело №289/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * приложим закон
ГКРешение №383/04.10.2013 по дело №1058/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * ограничения на собствеността * незаконен строеж * злоупотреба с права
ГКРешение №74/13.06.2011 по дело №237/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * съсобственост * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №690/08.02.2010 по дело №3394/2008Негаторен иск * право на строеж * незаконен строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №62/18.04.2013 по дело №712/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства
ГКРешение №167/03.07.2014 по дело №1366/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * приложена регулация * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №482/05.07.2010 по дело №946/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преклузия * нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №33/26.02.2015 по дело №6221/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * суперфиция * право на ползване
ГКРешение №125/26.06.2013 по дело №939/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * пристрояване * незаконен строеж
ГКРешение №807/02.12.2010 по дело №1081/2009негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * прехвърляне на спорното право * висящност на процеса * електропровод * реална част * сервитут * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №350/05.08.2010 по дело №1269/2009Негаторен иск * незаконен строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №57/26.03.2013 по дело №907/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * строително-монтажни работи
ГКРешение №118/01.07.2015 по дело №5461/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж
ГКРешение №248/18.02.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * незаконен строеж * търпим строеж
ГКРешение №116/24.11.2014 по дело №2592/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №10/06.02.2015 по дело №4598/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №565/15.10.2010 по дело №4522/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * реституция * благоустройствени мероприятия * застрояване * доказателства * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №324/21.06.2010 по дело №1320/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * застрояване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №200/27.06.2011 по дело №1192/2010Негаторен иск * право на строеж * погасителна давност * суперфиция * необходимо другарство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №307/29.06.2011 по дело №1210/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * необходимо другарство * етажна собственост * конституиране на страни * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №446/06.01.2012 по дело №1080/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реална част * конституиране на страни
ГКРешение №244/15.06.2010 по дело №4104/2008Ревандикационен иск * Негаторен иск * предаване на владение * незаконен строеж * земеделски земи * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №46/04.04.2013 по дело №623/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж
ГКРешение №225/10.12.2013 по дело №2253/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * добросъвестно владение * придаване на части към недвижим имот * придобивна давност
ГКРешение №816/07.07.2011 по дело №2028/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * право на ползване * етажна собственост * договор за покупко-продажба * незаконен строеж
ГКРешение №152/16.05.2012 по дело №1132/2011Допълване на решението * защита правото на собственост от неоснователни действия * предаване на владение * нередовност на исковата молба * доказателствена тежест * недопустимост на решение * реална част
ГКРешение №245/22.10.2012 по дело №277/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №247/06.08.2010 по дело №753/2009Негаторен иск * енергийни съоръжения * сервитутни зони * сервитут * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №160/2014/23.01.2015 по дело №2944/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане
ГКРешение №199/26.09.2013 по дело №2052/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * материалноправна легитимация на ищеца * договор за замяна * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №267/15.05.2015 по дело №3225/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * неоснователно обогатяване * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване * констативен нотариален акт * доказателства * доклад по делото * съсобственост
ГКРешение №550/04.08.2010 по дело №314/2009Ревандикационен иск * негаторен иск * предаване на владение * свидетелски показания * изгубване или унищожаване на писмен документ * доказателства * замяна * конкуренция на права * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №132/30.03.2010 по дело №66/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №68/16.04.2015 по дело №6181/2014Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * общи части * преустройство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №213/28.10.2015 по дело №1730/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вода * отговорност за вреди
ГКРешение №390/30.04.2010 по дело №408/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства
ГКРешение №314/22.11.2011 по дело №392/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вещо лице * частична недействителност * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №493/24.06.2010 по дело №719/2009Негаторен иск * незаконен строеж * отстояния от регулационните граници * търпим строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №118/27.06.2013 по дело №752/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * противопожарни изисквания * експертиза * доказателства
ГКРешение №932/28.01.2010 по дело №5093/2008Негаторен иск * обезщетение за забава * узаконяване на строеж * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №255/2011/12.01.2012 по дело №1325/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * земеделски земи * косвен съдебен контрол
ГКРешение №576/08.09.2010 по дело №1035/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * липса на съгласие
ГКРешение №83/03.07.2015 по дело №5846/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * недопустимост на решение
ГКРешение №559/10.11.2010 по дело №1542/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №421/14.01.2011 по дело №928/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №233/18.11.2011 по дело №695/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване
ГКРешение №33/06.04.2011 по дело №992/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №332/2011/29.03.2012 по дело №597/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * доказателства * регулационен план
ГКРешение №75/25.03.2013 по дело №864/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * енергийни съоръжения * електроенергия
ГКРешение №1019/21.01.2010 по дело №235/2009Негаторен иск * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №129/22.07.2014 по дело №4880/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * търпим строеж
ГКРешение №365/03.01.2012 по дело №981/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №33/06.04.2010 по дело №27/2009Негаторен иск * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * незаконен строеж * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №20/12.04.2010 по дело №3514/2008Негаторен иск * сервитутни зони * незаконен строеж * разрешителен режим по ЗЕ * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №282/19.12.2014 по дело №4003/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * сервитут * преустройство
ГКРешение №249/27.10.2014 по дело №1231/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №277/2011/12.01.2012 по дело №1140/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * обезщетение за ползване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №222/30.03.2010 по дело №4076/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обедняване * неоснователно обогатяване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №291/25.06.2010 по дело №629/2009Негаторен иск * съсобственост * незаконен строеж * общи части * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №904/23.02.2010 по дело №2929/2008Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * узаконяване на строеж * погасителна давност
ГКРешение №16/08.02.2013 по дело №621/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * индивидуализация на недвижим имот * предоставяне за стопанисване и управление * доказателствена тежест
ГКРешение №428/22.11.2012 по дело №377/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * архитектурен проект * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за ползване
ГКРешение №27/26.02.2015 по дело №5427/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №124/22.07.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * застрояване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * указания на ВКС * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №285/15.12.2011 по дело №1441/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №224/10.05.2010 по дело №236/2009Негаторен иск * общи части * право на ползване * етажна собственост * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №310/20.03.2012 по дело №906/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * временни обекти * преустройство
ГКРешение №34/24.02.2015 по дело №5239/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост
ГКРешение №7/01.02.2013 по дело №647/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на задържане * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на изкупуване от ползвател * помощен план
ГКРешение №69/03.07.2014 по дело №7512/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * ограничения на собствеността * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №220/02.12.2013 по дело №3207/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на задържане * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №63/01.07.2013 по дело №388/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * Неимуществени вреди
Решение №40/31.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * застрояване * отстояния от регулационните граници
ГКРешение №403/19.10.2012 по дело №321/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №531/15.02.2011 по дело №417/2010Негаторен иск * неоснователно обогатяване * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * земеделски земи * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №266/10.06.2010 по дело №365/2010Негаторен иск * непозволено увреждане * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №561/29.06.2010 по дело №1201/2009Негаторен иск * право на обитаване * право на ползване * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * развод * ползване на семейно жилище * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №122/25.10.2016 по дело №2074/2016Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №121/04.11.2016 по дело №1495/2016Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №92/01.12.2017 по дело №4715/2016Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №11/23.02.2018 по дело №954/2017Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №42/10.04.2018 по дело №2189/2017Негаторен иск * водопроводна мрежа * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №140/22.01.2019 по дело №4906/2017Негаторен иск * доказателства * защита правото на собственост от неоснователни действия