Ключови фрази
изборна местна подсъдност

ТКОпределение №245/01.03.2011 по дело №18/2011Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги
ГКОпределение №548/17.07.2012 по дело №474/2012местна подсъдност * възражение за неподсъдност * изборна местна подсъдност
ГКОпределение №376/28.05.2012 по дело №291/2012изборна местна подсъдност
ТКОпределение №778/10.09.2012 по дело №411/2012Частна касационна жалба * родова подсъдност * местна подсъдност * изборна местна подсъдност * вписване на прехвърляне на предприятие * вписване в търговски регистър
ГКОпределение №247/28.05.2013 по дело №2972/2013местна подсъдност * незаконно уволнение * изборна местна подсъдност
ГКОпределение №310/21.06.2010 по дело №200/2010местна подсъдност * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №474/05.08.2009 по дело №361/2009потребител на застрахователни услуги * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №896/12.10.2012 по дело №754/2012Частна касационна жалба * местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги * изборна местна подсъдност * евентуален иск * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №190/08.04.2011 по дело №47/2011местна подсъдност * непозволено увреждане * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №175/07.02.2011 по дело №918/2010Частна касационна жалба * потребител * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №913/17.10.2012 по дело №800/2012Частна касационна жалба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №544/11.07.2011 по дело №503/2011Частна касационна жалба * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * изборна местна подсъдност
ГКОпределение №505/02.07.2014 по дело №3916/2014Частна касационна жалба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност * трудово правоотношение
ТКОпределение №609/12.08.2010 по дело №414/2010изборна местна подсъдност * местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги
ТКОпределение №484/30.06.2010 по дело №57/2010местна подсъдност * евентуален иск * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №1000/06.11.2012 по дело №569/2012Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги
ТКОпределение №1110/10.12.2012 по дело №734/2012Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * субективно съединяване на искове * възражение за местна подсъдност
ГКОпределение №410/20.07.2012 по дело №369/2012Делба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №933/30.12.2010 по дело №4/2010изборна местна подсъдност * потребител на туристическо пътуване
ТКОпределение №784/01.11.2010 по дело №607/2010Частна касационна жалба * потребител на застрахователни услуги * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №408/24.06.2014 по дело №1206/2014Частна касационна жалба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност * потребител
ТКОпределение №95/05.02.2010 по дело №70/2010потребител на застрахователни услуги * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №814/17.10.2011 по дело №642/2010Частна жалба * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №595/19.07.2011 по дело №190/2011Частна жалба * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №507/05.07.2011 по дело №83/2011Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №552/12.08.2014 по дело №4109/2013Частна касационна жалба * местна подсъдност * договор за кредит * потребител * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №236/24.03.2010 по дело №886/2009изборна местна подсъдност * местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги * субективно съединяване на искове
ТКОпределение №758/04.10.2011 по дело №622/2011Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги
ГКОпределение №72/10.03.2014 по дело №2996/2013изборна местна подсъдност * преклузивен срок * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация
ТКОпределение №562/19.08.2014 по дело №3457/2013Частна касационна жалба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност * договор за потребителски кредит * потребител
ТКОпределение №1019/09.11.2012 по дело №783/2012Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * възражение за местна подсъдност
ТКОпределение №536/31.12.2018 по дело №2917/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезщетение за неимуществени вреди * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №272/28.06.2019 по дело №797/2019Частна касационна жалба * потребител на застрахователни услуги * наследяване по закон * изборна местна подсъдност