Ключови фрази
интерес на детето

ГКРешение №437/28.12.2012 по дело №1145/2011Развод поради разстройство на брака * мерки относно лични отношения между родители и деца * лични отношения между родители и деца * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №195/11.07.2011 по дело №1707/2009лични отношения между родители и деца * интерес на детето * преклузия * *
ГКРешение №21/05.02.2016 по дело №3657/2015Иск за определяне местоживеенето на децата * упражняване на родителски права * мерки относно лични отношения между родители и деца * интерес на детето * служебно начало * обяснения на страната
ГКРешение №292/13.10.2014 по дело №2938/2014Лишаване от родителски права * мерки относно лични отношения между родители и деца * връчване на съдебни книжа * връчване на представител * ограничаване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №413/04.11.2011 по дело №292/2011Иск за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения по Хагската конвенция * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * връщане на дете * Хагската Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
ГКРешение №526/06.03.2013 по дело №248/2012Родителски права след развода * развод * забрана за посочване на нови факти и доказателства * интерес на детето * свидетелски показания * упражняване на родителски права
ГКРешение №217/27.05.2015 по дело №6851/2014Иск за определяне местоживеенето на децата * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * изменение на предоставени за упражняване родителски права
ГКРешение №385/23.01.2014 по дело №2537/2013Родителски права след развода * лични отношения между родители и деца * мерки относно лични отношения между родители и деца * интерес на детето * увеличаване на издръжка
ГКРешение №555/27.06.2013 по дело №893/2012Родителски права след развода * упражняване на родителски права * нови факти и обстоятелства * интерес на детето * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №280/20.07.2011 по дело №888/2010Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * нови факти и доказателства
ГКРешение №207/24.07.2013 по дело №911/2012Родителски права след развода * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * изменение на предоставени за упражняване родителски права
ГКРешение №150/12.06.2013 по дело №765/2012Упражняване на родителските права и задължения * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №139/16.04.2014 по дело №6998/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * лични отношения между внуци и баба и дядо * интерес на детето
ГКРешение №672/18.10.2010 по дело №914/2010Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между родители и деца * интерес на детето
ГКРешение №222/24.06.2015 по дело №6894/2014Родителски права след развода * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №299/31.10.2013 по дело №1349/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * ползване на семейно жилище
ГКРешение №401/18.12.2013 по дело №3552/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * давностен срок * спиране на давност * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №483/2012/01.07.2013 по дело №473/2012Спор относно родителските права * пътуване в чужбина * интерес на детето * доказателства
ГКРешение №244/03.07.2014 по дело №953/2014Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * пътуване в чужбина * интерес на детето * издаване на паспорт
ГКРешение №568/20.10.2010 по дело №427/2010ограничаване на родителски права * интерес на детето * * *
ГКРешение №65/28.02.2014 по дело №4202/2013Родителски права след развода * интерес на детето * издръжка * свръх петитум * изменение на предоставени за упражняване родителски права
ГКРешение №212/14.08.2014 по дело №7029/2013Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №131/14.06.2016 по дело №4490/2015Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №41/11.03.2014 по дело №4402/2013Упражняване на родителските права и задължения * упражняване на родителски права * произнасяне по непредявен иск * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №234/30.05.2012 по дело №1580/2011упражняване на родителски права * пътуване в чужбина * интерес на детето * Упражняване на родителските права и задължения
ГКРешение №225/12.06.2013 по дело №1259/2012Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * пътуване в чужбина * интерес на детето * упражняване на родителски права
ГКРешение №64/20.02.2012 по дело №1398/2011Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * мерки относно лични отношения между родители и деца * доказателства
ГКРешение №32/28.01.2011 по дело №170/2010Упражняване на родителските права и задължения * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №243/08.07.2014 по дело №7289/2013Развод поради разстройство на брака * родителски права след развода * интерес на детето * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * мерки относно лични отношения между родители и деца
ГКРешение №276/14.07.2011 по дело №591/2010Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * интерес на детето
ГКРешение №162/16.07.2013 по дело №1589/2013Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * интерес на детето
ГКРешение №363/12.11.2014 по дело №877/2014Изменение и прекратяване на издръжката * намаляване на издръжка * интерес на детето
ГКРешение №331/01.11.2013 по дело №2181/2013Родителски права след развода * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №262/08.06.2015 по дело №1073/2015Изменение и прекратяване на издръжката * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * увеличаване на издръжка * интерес на детето
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКРешение №549/29.10.2010 по дело №56/2010Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето * доказателства * родителски права след развода
ГКРешение №128/15.03.2012 по дело №795/2011Развод поради разстройство на брака * Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето
ГКРешение №244/15.07.2015 по дело №7234/2014Спор относно родителските права * лични отношения между родители и деца * отчуждаване * интерес на детето * мерки за закрила на детето
ГКРешение №234/30.05.2012 по дело №1580/2011Упражняване на родителските права и задължения * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №135/17.04.2015 по дело №6467/2014Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между внуци и баба и дядо * интерес на детето * задължително другарство * недопустимост на решение
ГКРешение №39/10.02.2014 по дело №4927/2013Иск за определяне местоживеенето на децата * упражняване на родителски права * интерес на детето * доказателствена тежест
ГКРешение №697/01.11.2010 по дело №1052/2010Упражняване на родителските права и задължения * интерес на детето
ГКРешение №407/24.08.2010 по дело №1478/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето * доказателства * споразумение при развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №235/16.07.2015 по дело №5841/2014Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №565/16.06.2010 по дело №1317/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №290/07.11.2012 по дело №640/2012Родителски права след развода * интерес на детето * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * мерки относно лични отношения между родители и деца
ГКРешение №82/22.04.2014 по дело №859/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * лични отношения между внуци и баба и дядо * конституиране на страни * интерес на детето
ГКРешение №504/03.04.2012 по дело №1572/2010Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между родители и деца * свидетелски показания * интерес на детето
ГКРешение №259/23.09.2013 по дело №1264/2012Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * пътуване в чужбина * издаване на паспорт * интерес на детето
ГКРешение №537/17.12.2012 по дело №214/2012Изменение и прекратяване на издръжката * увеличаване на издръжка * доказателства * интерес на детето * преклузия
ГКРешение №29/02.02.2015 по дело №4984/2014Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №54/16.02.2015 по дело №5475/2014Спор относно родителските права * родителски права и задължения * упражняване на родителски права * интерес на детето * изменение на предоставени за упражняване родителски права
ГКРешение №257/01.07.2015 по дело №711/2015Спор относно родителските права * мерки относно лични отношения между родители и деца * интерес на детето * изменение на предоставени за упражняване родителски права
ГКРешение №58/12.02.2014 по дело №6073/2013Спор относно родителските права * изменение на предоставени за упражняване родителски права * интерес на детето * свидетелски показания * издръжка
ГКРешение №446/30.06.2010 по дело №4549/2008Упражняване на родителските права и задължения * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №67/06.03.2015 по дело №4648/2014Родителски права след развода * изменение на предоставени за упражняване родителски права * интерес на детето * лични отношения между родители и деца * упражняване на родителски права
ГКРешение №286/21.10.2014 по дело №2564/2014Родителски права след развода * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №278/22.10.2014 по дело №1784/2014Спор относно родителските права * лични отношения между родители и деца * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * издръжка за минало време * интерес на детето * фактическа раздяла
ГКРешение №348/28.10.2013 по дело №1363/2012Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * издръжка * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №18/02.02.2016 по дело №250/2015Спор относно родителските права * интерес на детето * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №121/24.06.2014 по дело №6640/2013Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №91/19.03.2014 по дело №6859/2013Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * интерес на детето
ГКРешение №406/27.12.2011 по дело №1125/2010Лишаване от родителски права * интерес на детето * издръжка
ГКРешение №9/11.03.2015 по дело №3642/2014Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * интерес на детето * лични отношения между родители и деца * издръжка
ГКРешение №211/30.06.2011 по дело №995/2010интерес на детето * доказателства * мерки за закрила на детето
ГКРешение №253/20.07.2015 по дело №7336/2014Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №279/07.09.2011 по дело №1384/2010Родителски права след развода * лични отношения между родители и деца * интерес на детето
ГКРешение №130/26.06.2012 по дело №578/2011Упражняване на родителските права и задължения * пътуване в чужбина * интерес на детето
ГКРешение №112/22.07.2016 по дело №5435/2015Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * родителски права и задължения
ГКРешение №86/13.09.2016 по дело №4685/2015Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * пътуване в чужбина * спорна администрация * интерес на детето
ГКРешение №59/04.05.2018 по дело №2396/2017Родителски права след развода * лични отношения между родители и деца * мерки относно лични отношения между родители и деца * интерес на детето * мерки за защита от домашно насилие
ГКРешение №110/22.05.2018 по дело №327/2018Спор относно родителските права * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * упражняване на родителски права
ГКОпределение №232/28.05.2018 по дело №1781/2018Частна касационна жалба * интерес на детето
ГКРешение №152/20.06.2018 по дело №4184/2017Родителски права след развода * мерки относно лични отношения между родители и деца * интерес на детето
ГКРешение №163/27.06.2018 по дело №1332/2018Родителски права след развода * издръжка * интерес на детето
ГКРешение №275/18.01.2019 по дело №799/2018Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между внуци и баба и дядо * интерес на детето
ГКРешение №253/15.02.2019 по дело №5011/2017Родителски права след развода * правомощия на въззивната инстанция * интерес на детето * доказателства