Ключови фрази
контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект

ГКРешение №832/06.07.2011 по дело №219/2010Делба * окончателен разделителен протокол * уравнение на дялове * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №390/2014/26.06.2015 по дело №7568/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договор * строително-монтажни работи * одобрен инвестиционен проект * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №269/29.03.2010 по дело №203/2009Делба * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект * одобрен инвестиционен проект * гараж * съсобственост