Ключови фрази
липса на мотиви

НКРешение №340/01.07.2010 по дело №271/2010Убийство в състояние на силно раздразнение * незавършена процедура по чл. 239а НПК * продължителност на разследване * постановление за прекратяване на наказателното производство * процедура по глава двадесет и шеста (отм.) НПК * давностен срок * липса на мотиви * установяване на самоличността на защитени свидетели * необсъждане на доказателства * протокол за оглед на местопроизшествие * анализ на доказателствена съвкупност * указания на касационната инстанция * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * съществени процесуални нарушения * разумен срок на наказателния процес
НКРешение №89/17.03.2014 по дело №121/2014Квалифицирани състави на престъпления по служба * нарушение при формиране на вътрешното убеждение * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * висок обществен интерес * указания на ВКС * явна несправедливост на наказанието * неподдържане на касационен протест * кредитиране на свидетелски показания * длъжностно лице * техническа грешка * първични доказателства * производни доказателства
НКРешение №93/18.05.2015 по дело №33/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * липса на мотиви * липса на основания за отмяна на присъдата
Определение №126/08.03.2010 по дело №вписване в имотен регистър * отказ от право на ползване * липса на мотиви * удостоверявания от български дипломатически и консулски представители * обжалване отказ на съдия по вписванията
НКРешение №348/22.07.2013 по дело №1132/2013Контрабанда на стоки за транзитен пренос * липса на мотиви * основание за възобновяване на наказателното дело * съществени процесуални нарушения
НКРешение №297/22.06.2015 по дело №495/2015Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * липса на мотиви
НКРешение №126/10.05.2011 по дело №651/2010Съставяне на официален документ с невярно съдържание * липса на мотиви * отмяна на решение
НКРешение №252/11.07.2013 по дело №789/2013Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * липса на мотиви * отмяна на въззивна присъда
НКРешение №26/24.07.2014 по дело №2215/2013Квалифицирани състави на престъпления по служба * престъпление по служба * липса на мотиви * отмяна на въззивна оправдателна присъда
НКРешение №289/08.06.2010 по дело №218/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви * отмяна на решение
НКРешение №174/29.03.2013 по дело №362/2013Длъжностно присвояване * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * липса на мотиви
НКРешение №252/31.05.2012 по дело №780/2012Кумулации * незаконосъобразно групиране на наказания * отмяна на решение * липса на мотиви
НКРешение №448/17.11.2010 по дело №447/2010изнудване * несъставомерно деяние * липса на мотиви
НКРешение №372/11.10.2011 по дело №1830/2011Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана * приложение на условното осъждане * съкратено съдебно следствие * самопризнание * предмет на доказване * липса на мотиви
НКРешение №54/30.06.2011 по дело №612/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * квалифицирана измама * особено тежък случай * съизвършител * липса на мотиви * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * превратно тълкуване на доказателствени средства
НКРешение №138/06.04.2010 по дело №756/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви
НКРешение №26/28.01.2015 по дело №1657/2014Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви
НКРешение №250/23.06.2015 по дело №657/2015Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви * изменение на обвинението * право на справедлив процес
НКРешение №285/17.10.2013 по дело №852/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * процесуални нарушения * приложение на чл. 9, ал. 2 НК * съставомерност на деяние * липса на мотиви
НКРешение №425/23.03.2016 по дело №1410/2015Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай * липса на мотиви * нова присъда във въззивното производство
НКРешение №340/16.04.2014 по дело №1049/2013липса на мотиви * правно регламентирана дейност * лекарска грешка по чл. 123 НК
НКРешение №570/17.01.2014 по дело №1908/2013Привилегирован състав на транспортно престъпление * липса на мотиви * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №351/30.10.2014 по дело №1167/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * липса на мотиви
НКРешение №409/14.04.2015 по дело №1239/2014Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви
НКРешение №285/19.06.2015 по дело №631/2015Образуване и ръководене на организирана престъпна група * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения
НКРешение №9/11.03.2013 по дело №2024/2012Приготовления за престъпления, свързани с наркотични вещества * липса на мотиви
ГКРешение №248/11.06.2012 по дело №572/2011нищожност на съдебно решение * липса на мотиви
НКРешение №367/16.10.2012 по дело №1171/2012Телесна повреда, причинена по хулигански подбуди * липса на мотиви
НКРешение №90/04.03.2015 по дело №1710/2014Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * липса на мотиви
НКРешение №249/17.05.2011 по дело №1395/2011Измама, ако причинената вреда е в големи размери * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * предубеденост * незаконен съдебен състав * липса на мотиви
НКРешение №44/20.03.2012 по дело №2312/2011Отвличане от две или повече лица * липса на мотиви
НКРешение №311/16.09.2013 по дело №916/2013Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * квалифицирана контрабанда * режим-транзит * отмяна на въззивна присъда * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №316/03.06.2010 по дело №235/2010Лишаване от живот при професионална непредпазливост * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * липса на мотиви * нарушено право на защита * отмяна на решение
НКРешение №197/21.10.2015 по дело №373/2015Измама, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на отговор по направени възражения * липса на мотиви
НКРешение №439/20.11.2009 по дело №464/2009необоснованост * липса на мотиви * активен подкуп * самопризнание
НКРешение №622/24.01.2013 по дело №2073/2012Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * липса на мотиви * ограничаване на процесуално право
НКРешение №463/07.12.2009 по дело №539/2009Укриване и неплащане на данъчни задължения * особено големи размери * липса на мотиви * съдебно-счетоводна експертиза * предмет на доказване * доказателствена сила на заключенията на данъчните органи * процесуална недопустимост на смесването на предмета на доказване * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №138/28.03.2014 по дело №230/2014Кумулации * липса на мотиви
НКРешение №438/19.12.2012 по дело №1458/2012Хулиганство * недоказаност на обвинението * липса на оценка за достоверност на доказателствени източници * липса на мотиви
НКРешение №422/12.02.2014 по дело №1394/2013Длъжностно присвояване в големи размери * липса на мотиви * превратна оценка на доказателства * право на защита * отмяна на решение
ГКРешение №12/16.02.2016 по дело №2184/2015Непозволено увреждане * незаконно уволнение * липса на мотиви
НКРешение №512/15.03.2010 по дело №585/2009Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * липса на мотиви * независимо съизвършителство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на причинно-следствена връзка * отказ за провеждане на съкратено съдебно следствие * независимо съпричиняване
НКРешение №440/23.10.2012 по дело №1408/2012Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * групиране на наказания * утежняване положението на осъдения * липса на мотиви * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №573/30.03.2009 по дело №458/2008Убийство по чл.115 НК * одорологична експертиза * липса на мотиви * формиране на вътрешно убеждение
НКРешение №107/16.03.2009 по дело №47/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * липса на мотиви * доказателствена съвкупност * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №325/07.11.2013 по дело №957/2013Лишаване от живот при професионална непредпазливост * липса на мотиви * лишаване от живот при професионална непредпазливост * отмяна на решение * лекарска грешка по чл. 123 НК
НКРешение №164/15.09.2014 по дело №385/2014Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения * липса на мотиви * вътрешно убеждение * допълнителна експертиза * отмяна на въззивно решение поради допуснати нарушения на правилата за доказване
ГКРешение №49/15.02.2012 по дело №624/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * обяснения на страната * злоупотреба с доверието на работодателя * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * липса на мотиви * връчване на заповед за дисциплинарно наказание
НКРешение №556/19.04.2010 по дело №383/2009Престъпления по служба * длъжностно лице * частен съдебен изпълнител * отмяна на решение * липса на мотиви
НКРешение №205/28.05.2015 по дело №1867/2014Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив * липса на мотиви
НКРешение №317/03.07.2012 по дело №954/2012Блудство с лице, ненавършило 14 г. * формиране на вътрешно убеждение * липса на анализ и съпоставка на доказателства * недоказаност на авторството на деяние * липса на мотиви * отмяна на присъда
НКРешение №268/07.07.2014 по дело №747/2014Лека телесна повреда * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * неизбежна отбрана
НКРешение №210/20.07.2015 по дело №467/2015Против политическите права на гражданите * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №318/03.07.2012 по дело №985/2012Привилегирован състав на транспортно престъпление * неизпълнени указания на ВКС * противоречие на експертни заключения * нарушено право на защита * липса на мотиви * необоснованост * отмяна на присъда
НКРешение №88/20.07.2015 по дело №1644/2014Подкуп с цел упражняване на влияние * липса на мотиви
НКРешение №225/15.07.2014 по дело №184/2014Образуване и ръководене на организирана престъпна група * организирана престъпна група * право на справедлив процес * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * оценка на гласни доказателствени източници * секретно производство * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №556/16.12.2010 по дело №567/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * групиране на наказания * най-благоприятно групиране на наказания * липса на мотиви
НКРешение №48/16.03.2010 по дело №719/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * ограничаване на процесуално право * очна ставка * липса на мотиви * нарушения в гражданската част на присъда * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №596/15.05.2014 по дело №1885/2013Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * липса на мотиви
НКРешение №206/18.04.2011 по дело №1200/2011Изнасилване, извършено от две или повече лица * липса на мотиви * ограничаване на процесуално право
НКРешение №23/20.01.2012 по дело №3038/2011Хулиганство * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * липса на мотиви
НКРешение №221/18.05.2009 по дело №131/2009Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * висок обществен интерес * липса на анализ и съпоставка на доказателства * превратно тълкуване на доказателства * игнориране на показания * специални разузнавателни средства * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * отмяна на решение * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * липса на мотиви
НКРешение №94/04.03.2013 по дело №41/2013Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * незаконен съдебен състав * непрочитане на обвинителен акт в съдебно заседание * липса на мотиви * несъставомерно деяние
НКРешение №123/01.07.2014 по дело №325/2014Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви * отмяна на решение * допълнителна експертиза
ГКОпределение №194/10.05.2010 по дело №95/2010вписване в имотен регистър * отказ от право на ползване * липса на мотиви * удостоверявания от български дипломатически и консулски представители * обжалване отказ на съдия по вписванията
НКРешение №268/31.05.2012 по дело №706/2012Обида и квалифицирана обида * липса на мотиви * липса на произнасяне по граждански иск
ГКОпределение №14/15.01.2013 по дело №561/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * липса на мотиви * нищожност на определение
НКРешение №14/11.03.2016 по дело №1275/2015Квалифицирани състави на изнудване * липса на мотиви * самоуправство
НКРешение №221/14.06.2013 по дело №755/2013Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * липса на мотиви * възобновяване на наказателно производство
НКРешение №274/05.06.2012 по дело №812/2012Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * липса на мотиви * първоначален строг режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №82/28.03.2012 по дело №3049/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * указания на ВКС * доказателствени искания * прочитане на свидетелски показания * нередовно призоваване * достоверност на обяснения на подсъдим * липса на анализ и съпоставка на доказателства * опасен рецидив * задължителни указания на касационната инстанция * липса на мотиви * правна квалификация
НКРешение №69/29.05.2009 по дело №685/2008Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на културни ценности * предмет на доказване * необоснованост * противоречиви доказателства * археологически обект/паметник на културата * липса на мотиви
НКРешение №537/17.02.2011 по дело №530/2010Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * съучастническа дейност * липса на мотиви * отмяна на присъда
НКРешение №180/29.04.2010 по дело №115/2010Контрабанда * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви
НКРешение №340/25.06.2013 по дело №1064/2013Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви
НКРешение №602/11.03.2011 по дело №573/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * Кражба, представляваща опасен рецидив * липса на мотиви * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №66/21.03.2013 по дело №2309/2012Набедяване в престъпление пред орган на власт * основание за възобновяване на наказателното дело * липса на мотиви
НКРешение №394/07.10.2009 по дело №396/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * продължавано престъпление * особено големи размери * особено тежък случай * ограничаване на процесуално право * липса на мотиви * авторство на деянието * цели на наказанието * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №231/03.06.2009 по дело №200/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Кражба, представляваща опасен рецидив * продължавано престъпление * опасен рецидив * недоказаност на обвинението * отказ за провеждане на съкратено съдебно следствие * липса на мотиви * самопризнание * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние
НКРешение №414/08.12.2011 по дело №2052/2011групиране на наказания * в интерес на осъдения/подсъдимия * липса на мотиви * приложение на чл. 24 НК * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №282/23.12.2015 по дело №624/2015Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо * документ с невярно съдържание * липса на мотиви * длъжностно присвояване
НКРешение №445/21.10.2010 по дело №450/2010Кражба, представляваща опасен рецидив * липса на мотиви * право на защита * отмяна на присъда
НКРешение №297/26.06.2014 по дело №933/2014Отвличане * липса на мотиви * липса на отговор по направени възражения * отмяна на решение
НКРешение №491/12.04.2010 по дело №488/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * основаване на присъдата върху предположения * достоверност на свидетелски показания * акт за осигуряване на защита на свидетел * липса на мотиви * трасологична експертиза * криминалистическа експертиза * ексцес на умисъла * защитен свидетел * помагачество
НКРешение №123/10.06.2013 по дело №306/2013Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * липса на мотиви * възобновяване на наказателно производство
НКРешение №462/19.04.2013 по дело №1478/2012Кражба в големи размери * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * възобновяване на наказателно производство
НКРешение №229/26.05.2010 по дело №125/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви * необоснованост * причинно-следствена връзка * следствен експеримент * бланкетна норма
НКРешение №423/25.03.2013 по дело №1407/2012Изнасилване, извършено от две или повече лица * липса на мотиви * липса на анализ и съпоставка на доказателства
НКРешение №32/09.02.2010 по дело №682/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * липса на мотиви * кражба чрез използване на техническо средство - дебитна карта
НКРешение №536/22.04.2014 по дело №1782/2013неизпълнени указания на ВКС * липса на мотиви
НКРешение №590/04.02.2013 по дело №1786/2012Обсебване * липса на мотиви
НКРешение №264/11.06.2010 по дело №210/2010Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * извънпроцесуални изявления на подсъдим и/или пострадал * липса на мотиви * смекчаващи вината обстоятелства * концентрация на алкохол в кръвта * бягство от местопроизшествие * лишаване от право на управление на МПС
НКРешение №92/01.06.2016 по дело №241/2016Квалифицирани състави на престъпления по служба * липса на мотиви
НКРешение №268/18.05.2010 по дело №222/2010липса на мотиви * отмяна на присъда
НКРешение №138/11.05.2009 по дело №105/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * авторство на деянието * обосновано съмнение * предмет на доказване * липса на мотиви * обоснованост на съдебен акт * отмяна на решение
НКРешение №457/01.02.2013 по дело №1777/2012Блудство с лице, ненавършило 14 г. * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви * субективна страна на деяние
НКРешение №396/27.11.2014 по дело №1237/2014Квалифицирани състави на престъпления по служба * прекратяване на наказателно производство * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №288/02.10.2013 по дело №1037/2012Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * разноски * липса на мотиви
НКРешение №452/08.03.2010 по дело №401/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * липса на мотиви
НКРешение №17/24.02.2015 по дело №1766/2014Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №440/23.10.2013 по дело №1372/2013Средна телесна повреда * оставяне без разглеждане на искане за възобновяване * недопустимо искане за възобновяване * явна несправедливост на наказанието * липса на мотиви * справедливост на наказание * прекратяване на касационно производство
НКРешение №292/18.06.2010 по дело №193/2010измама * изпълнително деяние * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * липса на мотиви
ГКРешение №69/20.03.2014 по дело №6690/2013Делба * съсобственост * липса на мотиви
НКРешение №27/04.02.2015 по дело №1832/2014Длъжностно присвояване * липса на мотиви
НКРешение №527/08.04.2014 по дело №2025/2013Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви * процесуални нарушения
НКРешение №140/02.06.2011 по дело №28/2011Престъпления против паричната и кредитна система * банкова дейност * липса на мотиви * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
НКРешение №347/26.09.2013 по дело №837/2013Квалифицирани състави на престъпления по служба * липса на мотиви * специална цел * престъпление по служба
НКРешение №466/22.01.2014 по дело №1867/2013Вещно укривателство * вещно укривателство * липса на мотиви * незаконен съдебен състав * изменение на обвинението
НКРешение №5/08.02.2013 по дело №2110/2012Длъжностно присвояване в големи размери * основателност на искане за възобновяване * липса на мотиви
НКРешение №466/22.12.2010 по дело №392/2010Кражба * превратно тълкуване на доказателства * липса на мотиви * стойност на предмета на престъплението
НКРешение №450/26.10.2009 по дело №445/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * съвкупност от престъпления * разкриване на обективната истина * липса на мотиви * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * административно наказание по чл. 78а НК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №493/18.11.2013 по дело №1808/2013Длъжностно присвояване * основателност на искане за възобновяване * липса на мотиви
НКРешение №302/16.11.2015 по дело №890/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * липса на мотиви * липса на отговор по направени възражения
НКРешение №129/09.04.2013 по дело №126/2013Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * липса на мотиви * отмяна на решение
НКРешение №581/28.01.2014 по дело №2224/2013Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * липса на мотиви
НКРешение №122/24.07.2014 по дело №227/2014Неизпълнение на съдебно решение * непредявено по надлежния ред обвинение * съществени процесуални нарушения * субект на престъпление * липса на мотиви * преквалификация на деяние
НКРешение №95/19.03.2014 по дело №38/2014Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * липса на мотиви
НКРешение №57/15.03.2012 по дело №3112/2011Убийство при професионална непредпазливост * доказателствени искания * причинно-следствена връзка * анализ на доказателствена съвкупност * независимо съпричиняване * нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * липса на мотиви * процесуални пороци * липса на отговор по направени възражения * неотговарящо на изискванията експертно заключение * съдебно-медицинска експертиза * лекарска грешка по чл. 123 НК
НКРешение №482/22.12.2014 по дело №1556/2014Рекет, придружен със заплаха за убийство или тежка телесна повреда * съществени процесуални нарушения * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * липса на мотиви * нарушения при доказателствения анализ * едностранен анализ на доказателства
ГКРешение №355/03.10.2012 по дело №35/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на съдебно решение * липса на мотиви
НКРешение №151/27.04.2015 по дело №334/2015Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №259/14.05.2012 по дело №829/2012Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * липса на мотиви * ограничаване на процесуално право * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
НКРешение №133/08.04.2013 по дело №307/2013Обсебване * липса на мотиви * обяснения на подсъдим
НКРешение №522/18.01.2013 по дело №1781/2012Ползване на неистински или преправен документ * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * липса на мотиви * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №462/27.01.2012 по дело №2240/2011Убийство с користна цел * съкратено съдебно следствие * липса на мотиви * предпоставки за приложение на чл. 55 НК * отмяна на решение
НКРешение №575/21.12.2009 по дело №589/2009Квалифицирани състави на изнудване * анализ на доказателствена съвкупност * право на защита * липса на мотиви
НКРешение №37/23.02.2009 по дело №649/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * липса на мотиви * абсолютно нарушение на процесуални правила * изтърпяване на определено най - тежко общо наказание
НКРешение №359/28.10.2014 по дело №1069/2014Вещно укривателство * основателност на искане за възобновяване * липса на мотиви
НКРешение №301/15.07.2009 по дело №268/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * липса на мотиви * несъставомерно деяние
НКРешение №261/25.06.2014 по дело №802/2014Кражба в немаловажни случаи, извъшена повторно * липса на мотиви
НКРешение №80/16.02.2011 по дело №824/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * най-благоприятно групиране на наказания * липса на мотиви
НКРешение №574/19.03.2010 по дело №516/2009Длъжностно присвояване в големи размери * липса на мотиви * предварителен сговор
НКРешение №296/06.07.2010 по дело №135/2010изнудване * нарушено право на защита * липса на мотиви * отмяна на решение
НКРешение №343/06.12.2012 по дело №960/2012Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на съдебен акт * липса на мотиви * стойност на предмета на престъплението * кредитиране на експертно заключение * съдебно-счетоводна експертиза * приобщаване на доказателства * квалификация на престъпление * особено тежък случай * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * изпълнително деяние * предели на касационната проверка * оспорена правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * изключително смекчаващо вината обстоятелство * продължителност на наказателно производство * разпит на обвиняем пред съдия * намаляване на наказание * явна несправедливост на наказанието * контрабанда на цигари * предмет на престъпление * разумен срок на наказателния процес
НКРешение №346/22.06.2010 по дело №293/2010необоснованост * административно наказание по чл. 78а НК * липса на мотиви * предели на касационната проверка
НКРешение №619/30.01.2014 по дело №2027/2013Кражба в големи размери * липса на мотиви * материална незаконосъобразност
НКРешение №183/13.07.2015 по дело №384/2015Подкупи * липса на мотиви * оценка на доказателства
НКРешение №62/26.02.2014 по дело №30/2014Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * незаконен съдебен състав * прочитане на свидетелски показания * липса на мотиви * безпристрастен съд * доказателствена стойност * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * Европейски съд по правата на човека
НКРешение №243/22.05.2013 по дело №698/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * липса на мотиви * отмяна на въззивна присъда
НКРешение №520/07.01.2009 по дело №522/2008Самоуправство * материална незаконосъобразност * липса на мотиви
НКРешение №57/23.03.2016 по дело №109/2016Умишлен палеж в това число и квалифицираните състави, палеж чрез взрив * липса на мотиви * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на анализ и съпоставка на доказателства * недопустими доказателствени средства * обяснения на подсъдим
ГКОпределение №411/01.10.2009 по дело №295/2009преклузивен срок * пощенско клеймо * липса на мотиви
НКРешение №19/11.02.2014 по дело №2010/2013Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * липса на мотиви
НКРешение №23/31.01.2013 по дело №2257/2012Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * липса на мотиви * приложение на чл. 68, ал. 1 НК * индивидуализация на наказание
НКРешение №38/25.02.2016 по дело №44/2016Привилегирован състав на транспортно престъпление * липса на мотиви * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №131/02.06.2015 по дело №341/2015Телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител * несъществено процесуално нарушение * несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на съдебен акт * липса на мотиви
НКРешение №383/26.10.2015 по дело №1062/2015Нарушения на валутния режим * липса на мотиви * основание за отмяна на съдебен акт
ГКРешение №289/01.10.2013 по дело №1331/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * липса на мотиви
НКРешение №159/28.06.2011 по дело №1043/2011Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * съкратено съдебно следствие * липса на мотиви * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК
НКРешение №505/15.12.2009 по дело №526/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * задължителни указания на касационната инстанция * неизпълнение на наказание пробация * замяна на наказание пробация * съотношение на съвкупност и рецидив * липса на мотиви * незаконосъобразно групиране на наказания * изпитателен срок * указания на касационната инстанция * неприложимост на института на условното осъждане
НКРешение №39/01.06.2016 по дело №1661/2015Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател * отмяна на въззивна присъда * липса на мотиви
НКРешение №505/11.02.2015 по дело №1684/2014Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения
НКРешение №133/07.09.2015 по дело №200/2015Лишаване от живот при професионална непредпазливост * липса на мотиви * основание за отмяна на съдебен акт
НКРешение №421/20.10.2009 по дело №435/2009Самоуправство * съдържание на обвинителен акт * липса на мотиви
НКРешение №570/18.01.2010 по дело №603/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * немаловажен случай * Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * липса на мотиви * едновременност на оправдателен и осъдителен диспозитив в присъда
НКРешение №319/10.10.2011 по дело №1606/2011Умишлена безстопанственост * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт * бюджетни средства * липса на мотиви
НКРешение №134/19.04.2012 по дело №312/2012Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * протокол за оглед на местопроизшествие * ограничаване на процесуално право * липса на мотиви * разпит на поемни лица
НКРешение №72/21.05.2013 по дело №2317/2012Обида и квалифицирана обида * липса на мотиви
НКРешение №522/21.01.2010 по дело №533/2009Блудство с лице, ненавършило 14 г. * недоказаност на обвинението * противоречиви доказателства * липса на мотиви
НКРешение №508/12.03.2014 по дело №1805/2013Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив * нарушено право на защита * липса на мотиви * средна телесна повреда
НКРешение №46/2012/31.07.2012 по дело №2994/2011непълнота на доказателства * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * липса на мотиви * отмяна на решение * Подкупи * длъжностно лице * особено мнение
НКРешение №5/10.03.2009 по дело №578/2008Рекет * продължавано престъпление * съвкупност от престъпления * принцип на неизменност на съдебния състав * указания на касационната инстанция * липса на мотиви * съотношение на престъпни състави * бланкетен протест
НКРешение №253/08.06.2012 по дело №797/2012Грабеж * липса на мотиви * неправилно приложение на материалния закон * отмяна на присъда
НКРешение №77/21.06.2016 по дело №201/2016Грабеж * липса на мотиви
НКРешение №580/06.01.2011 по дело №569/2010Престъпления против паричната и кредитна система * липса на мотиви * най-благоприятен за дееца наказателен закон * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * поглъщане на наказание
НКРешение №221/09.06.2011 по дело №1209/2011Подкуп от лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,прокурор или следовател * противоречиви показания * липса на мотиви
НКРешение №74/27.06.2011 по дело №704/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * измама * неистински документ * липса на мотиви
НКРешение №538/09.01.2013 по дело №1783/2012Противозаконно отнемане на МПС * основателност на искане за възобновяване * игнориране на доказателства и/или доказателствени средства * липса на мотиви * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата
ГКРешение №40/04.02.2015 по дело №4297/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * мотиви на въззивно решение * липса на мотиви
НКРешение №462/17.12.2014 по дело №1407/2014Блудство с лице, ненавършило 14 г. * липса на мотиви
ГКРешение №150/22.12.2015 по дело №1741/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * приложим закон * липса на мотиви
НКРешение №515/20.11.2013 по дело №1638/2013Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви
ГКРешение №270/19.02.2015 по дело №7175/2013Отменителен иск * доказателствени средства * недействителност на договор * запис на заповед * липса на мотиви
НКРешение №57/11.07.2011 по дело №677/2010Квалифицирани състави на пране на пари * липса на мотиви * произнасяне по жалба на лице, което не е страна по делото * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда
НКРешение №470/26.11.2013 по дело №1588/2013Грабеж * разпознаване * грабеж * липса на мотиви
НКРешение №136/06.04.2010 по дело №50/2010Обсебване * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви
НКРешение №199/07.05.2012 по дело №513/2012Привилегирован състав на кражба * липса на мотиви * правна квалификация
НКРешение №92/08.04.2014 по дело №2134/2013Средна телесна повреда * липса на мотиви
НКРешение №365/22.11.2011 по дело №1815/2011Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * липса на мотиви * право на защита * особено тежък случай
НКРешение №538/03.01.2011 по дело №535/2010Подкупи * липса на мотиви * отмяна на решение поради допуснати процесуални нарушения
НКРешение №604/18.04.2011 по дело №594/2010Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * липса на мотиви * неподписан съдебен акт
НКРешение №130/01.06.2016 по дело №361/2016Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви * предели на касационната проверка
НКРешение №243/08.01.2015 по дело №619/2014Длъжностно присвояване * липса на мотиви * незаконен съдебен състав
НКРешение №443/21.12.2015 по дело №1168/2015Кражба, представляваща опасен рецидив * липса на мотиви * процесуални нарушения
НКРешение №148/19.12.2013 по дело №347/2013Образуване и ръководене на организирана престъпна група * организирана престъпна група * липса на мотиви
НКРешение №499/12.03.2015 по дело №1777/2014Квалифицирани състави на пране на пари * субективна съставомерност * липса на мотиви
НКРешение №445/28.01.2014 по дело №1554/2013Набедяване в престъпление пред орган на власт * набедяване в престъпление пред орган на власт * справедливост на обезщетение * увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * липса на мотиви * липса на анализ и съпоставка на доказателства * едностранен анализ на доказателства * противоречие в доказателствена съвкупност * предмет на доказване * признак на престъпление * субективна страна на деяние * игнориране на показания * орган на власт * нарушено право на защита * разкриване на обективната истина * неизпълнение на задължението на съда да вземе мерки за разкриване на обективната истина
НКРешение №502/05.03.2013 по дело №1745/2012Кумулации * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви
НКРешение №371/27.10.2009 по дело №395/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * активен подкуп * липса на мотиви * незаконосъобразно наказание
НКРешение №551/19.12.2012 по дело №1893/2012Подправка и използване на контролни знаци и идентификационни номера * липса на мотиви
НКРешение №29/27.01.2015 по дело №1878/2014Убийство по чл.115 НК * липса на мотиви
НКРешение №213/14.05.2010 по дело №118/2010Укриване и неплащане на данъчни задължения * предмет на доказване * съставомерност на деяние * оспорена правна квалификация * липса на мотиви
ГКРешение №289/03.02.2016 по дело №2564/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * мотиви на въззивно решение * липса на мотиви
НКРешение №347/21.06.2010 по дело №255/2010Кражба, представляваща опасен рецидив * анализ на доказателствена съвкупност * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * оговор * липса на мотиви * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №494/05.11.2010 по дело №456/2010Престъпления в отделни стопански отрасли - * незаконна сеч * времеизвършване на престъпление * липса на мотиви
НКРешение №45/02.02.2011 по дело №681/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * противозаконно отнемане на МПС * липса на мотиви * лишаване от право на управление на МПС * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №52/27.03.2013 по дело №2207/2012Измама * процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №501/07.03.2011 по дело №484/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съкратено съдебно следствие * случайно деяние * липса на мотиви * признание на фактите, описани в обвинителния акт
НКРешение №82/26.05.2014 по дело №140/2014Телесна повреда, причинена по хулигански подбуди * прочитане на доказателствени материали * липса на мотиви * допълнителна експертиза * възобновяване на наказателно производство
НКРешение №327/24.11.2015 по дело №687/2015Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения
НКРешение №494/10.12.2012 по дело №1555/2012Убийство - опасен рецидив или от лице, извършило друго умишлено убийство, за което не е постановена присъда * неправилно приложение на чл. 58а НК * липса на мотиви
НКРешение №249/27.05.2010 по дело №112/2010Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * високорисково наркотично вещество * липса на мотиви * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №519/15.12.2009 по дело №613/2009Кражба, представляваща опасен рецидив * съучастническа дейност * липса на мотиви
ТКРешение №134/30.12.2013 по дело №34/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * несъстоятелност * Откриване на производство по несъстоятелност * основание за отмяна на съдебен акт * задължения на въззивния съд * липса на мотиви
НКРешение №487/24.11.2009 по дело №589/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * съкратено съдебно следствие * съпричиняване * насрещна лента за движение * липса на мотиви * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пробационни мерки * отмяна на решение * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
НКРешение №314/30.08.2010 по дело №264/2010Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * защитна версия * авторство на деянието * косвени доказателства и косвено доказване * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * цели на наказанието * специална и генерална превенция * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * анализ на доказателствена съвкупност * липса на мотиви * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * указания на касационната инстанция * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * незаконен съдебен състав * продължителност на наказателно производство
НКРешение №106/02.05.2011 по дело №682/2010Съставяне на официален документ с невярно съдържание * длъжностно лице * нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства * официален документ * вътрешно противоречиви изводи * липса на мотиви * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №616/06.01.2014 по дело №1863/2013Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * липса на мотиви
НКРешение №483/04.11.2011 по дело №2466/2011Длъжностно присвояване * липса на мотиви * процесуална икономия
НКРешение №53/01.03.2012 по дело №3129/2011Привилегирован състав на транспортно престъпление * формиране на вътрешно убеждение * противоречие в доказателствена съвкупност * липса на анализ и съпоставка на доказателства * неподписване на експертно заключение * липса на мотиви
НКРешение №41/15.02.2013 по дело №2195/2012Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата
НКРешение №174/28.04.2010 по дело №777/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * липса на мотиви
НКРешение №507/29.02.2012 по дело №2138/2011Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * липса на мотиви * отмяна на присъда
НКРешение №377/07.12.2011 по дело №1920/2011Обида и квалифицирана обида * липса на мотиви * липса на произнасяне по граждански иск
НКРешение №470/21.01.2010 по дело №489/2009Умишлен палеж в това число и квалифицираните състави * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * липса на мотиви * отмяна на решение
НКРешение №303/25.07.2014 по дело №915/2014Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * липса на мотиви * отмяна на решение
НКРешение №96/08.05.2014 по дело №2381/2013Квалифицирани състави на изнудване * липса на мотиви
НКРешение №285/14.10.2009 по дело №265/2009Убийство по чл.115 НК * липса на мотиви * превратно тълкуване на доказателства
НКРешение №592/14.05.2014 по дело №2115/2013Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо * претърсване и изземване * длъжностно присвояване * липса на мотиви
НКРешение №530/06.02.2012 по дело №2561/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * липса на мотиви * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * немотивирано отхвърляне на доказателствено искане
НКРешение №66/07.03.2012 по дело №28/2012Престъпления по чл.396 - чл.405 НК, извършени в бойна обстановка * липса на мотиви * неизпълнение заповед на началник
НКРешение №214/31.05.2010 по дело №90/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * липса на мотиви
НКРешение №193/22.05.2009 по дело №190/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * липса на мотиви * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №75/07.04.2016 по дело №153/2016Телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител * порок във вътрешното убеждение на съда * липса на мотиви
НКРешение №520/12.12.2012 по дело №1807/2012Средна телесна повреда * липса на мотиви * вътрешно противоречиви изводи
НКРешение №147/22.06.2016 по дело №476/2016Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви
НКРешение №203/13.08.2015 по дело №293/2015Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * Убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост * предубеденост на съдебен състав * липса на мотиви * безпристрастен съд
НКРешение №310/29.06.2010 по дело №207/2010предмет на доказване * противоречиви доказателства * липса на мотиви * отмяна на присъда * Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта
НКРешение №4/11.04.2014 по дело №2317/2013Квалифицирани състави на престъпления по служба * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения
НКРешение №583/22.05.2014 по дело №1771/2013Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * липса на отговор по направени възражения * липса на мотиви
НКРешение №415/28.10.2013 по дело №1185/2013Трафик на хора * отмяна на въззивна присъда * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения
НКРешение №450/19.06.2015 по дело №1512/2014Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * компетентност на прокурор при подаване на протест * неизпълнение на служебни задължения * липса на мотиви
НКРешение №559/22.03.2011 по дело №555/2010Привилегирован състав на длъжностно присвояване * продължавано престъпление * пряк умисъл * липса на мотиви * отмяна на присъда
НКРешение №75/04.02.2011 по дело №823/2010Лека телесна повреда * липса на мотиви * липса на произнасяне по граждански иск * абсолютно нарушение на процесуални правила * право на защита
НКРешение №296/16.09.2010 по дело №252/2010липса на мотиви * предмет на доказване * неистински документ * документ с невярно съдържание * квалификация на престъпление * съотношение между наказателна и административнонаказателна отговорност * указания на касационната инстанция
НКРешение №90/11.07.2016 по дело №280/2016Измама * липса на мотиви
НКРешение №115/26.07.2016 по дело №399/2016Убийство по чл.115 НК * липса на мотиви
НКРешение №95/27.07.2016 по дело №293/2016Длъжностно присвояване, ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава * липса на мотиви * липса на отговор по направени възражения * абсолютно нарушение на процесуални правила * ограничаване на правото на защита * съизвършителство * отмяна на решение поради допуснати процесуални нарушения
НКРешение №71/28.07.2016 по дело №123/2016Престъпления по чл.108 НК * липса на мотиви * проповядване на антидемократична идеология * организирана престъпна група * висок обществен интерес * предели на касационната проверка * липса на отговор по направени възражения * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата
НКРешение №88/14.09.2016 по дело №275/2016Средна телесна повреда * противоречиви доказателства * липса на мотиви * форма на вина * неизбежна отбрана * опит за убийство
НКРешение №83/12.09.2016 по дело №1459/2015Длъжностно присвояване в големи размери * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви * липса на отговор по направени възражения * непредявено обвинение по фактите * изпълнително деяние * съучастие
НКРешение №166/21.09.2016 по дело №702/2016Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * липса на мотиви
НКРешение №179/20.10.2016 по дело №641/2016Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * противоречие в доказателствена съвкупност * неправилна правна квалификация * измама * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения * липса на анализ и съпоставка на доказателства
НКРешение №198/28.10.2016 по дело №704/2016Квалифицирани състави на престъпления по служба * незаконен съдебен състав * липса на мотиви * абсолютно нарушение на процесуални правила * Европейски съд по правата на човека
НКРешение №186/27.10.2016 по дело №551/2016Подкуп, извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви * липса на отговор по направени възражения
НКРешение №195/26.10.2016 по дело №853/2016Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * липса на мотиви
НКРешение №191/11.11.2016 по дело №664/2016Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * липса на мотиви * незаконно държане на боеприпаси * малозначителност на деянието
ТКРешение №63/30.11.2016 по дело №1512/2014Обезщетение за вреди * пропуснати ползи * нищожност * обезпечителни мерки * липса на мотиви * очевидна фактическа грешка * непозволено увреждане * деликтна отговорност * авторско право
НКРешение №280/14.12.2016 по дело №475/2016Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * липса на мотиви
НКРешение №208/12.12.2016 по дело №877/2016Подкуп от лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,прокурор или следовател * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви * длъжностно лице
НКРешение №258/28.12.2016 по дело №1037/2016Грабеж на вещи в големи размери * липса на мотиви
НКРешение №237/19.01.2017 по дело №905/2016Подкуп от лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,прокурор или следовател * липса на мотиви
НКРешение №215/07.11.2016 по дело №776/2016Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай * отвод * безпристрастен съд * незаконен съдебен състав * предубеденост на съдебен състав * липса на мотиви * висок обществен интерес * необоснованост * протокол от съдебно заседание * липса на отговор по направени възражения * съществени процесуални нарушения * посредствено извършителство * правомощия на касационната инстанция
НКРешение №33/08.02.2017 по дело №25/2017Подкуп от лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,прокурор или следовател * липса на мотиви
НКРешение №244/14.02.2017 по дело №938/2016Кумулации * липса на мотиви * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №32/20.02.2017 по дело №52/2017Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * липса на мотиви * явна несправедливост на наказанието * индивидуализация на наказание
НКРешение №33/22.02.2017 по дело №1321/2016Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * липса на мотиви * неправилна правна квалификация * блудство
НКРешение №56/28.03.2017 по дело №145/2017Незаконно преминаване и превеждане през граница * липса на мотиви * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem) * Европейски съд по правата на човека
НКРешение №295/06.04.2017 по дело №932/2016Квалифицирани състави на пране на пари * длъжностно присвояване * липса на мотиви * пране на пари * длъжностно лице
НКРешение №92/11.04.2017 по дело №1353/2016Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * изменение на решението по гражданския иск * незаконен съдебен състав * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * ексцес на умисъла * помагачество * необоснованост * оговор * липса на мотиви * тайна на съйвещание * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №286/10.04.2017 по дело №1152/2016Телесна повреда на представител на обществеността, длъжностно, военно или ползващо се с международна защита лице * липса на мотиви * липса на отговор по направени възражения * съществени процесуални нарушения * длъжностно лице
НКРешение №83/27.04.2017 по дело №91/2017Лека телесна повреда * липса на мотиви * причинно-следствена връзка
НКРешение №21/26.04.2017 по дело №1067/2016Отвличане по чл. 142, ал.3 НК * липса на мотиви * кредитиране на свидетелски показания
НКРешение №115/28.04.2017 по дело №324/2017Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №99/18.05.2017 по дело №117/2017Квалифицирани състави на престъпления по служба * изменение на обвинението * престъпление по служба * липса на мотиви
НКРешение №114/22.05.2017 по дело №203/2017Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * негоден опит * липса на мотиви * прескачащо обжалване
НКРешение №150/23.08.2017 по дело №357/2017Убийство по чл.115 НК * липса на мотиви
НКРешение №118/12.09.2017 по дело №396/2017Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви
НКРешение №105/04.09.2017 по дело №175/2017Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * липса на мотиви
ГКРешение №274/10.10.2017 по дело №5095/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * доказателствена тежест * представителна власт * липса на мотиви
НКРешение №192/16.10.2017 по дело №496/2017Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения
НКРешение №248/02.11.2017 по дело №768/2017Укриване и неплащане на данъчни задължения * липса на мотиви * противоречиви доказателства
НКРешение №216/15.11.2017 по дело №606/2017Убийство по чл.115 НК * липса на мотиви * противоречиви доказателства * причинна връзка * умисъл за телесно увреждане и умисъл за лишаване от живот
НКРешение №183/28.11.2017 по дело №535/2017Подкуп, извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение * липса на мотиви * индивидуализация на наказание
НКРешение №153/17.11.2017 по дело №589/2017Документна измама * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * разумен срок на наказателния процес * разпит пред съдия * неистински документ * обяснения на подсъдим * липса на мотиви * правилно приложение на материалния закон * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №283/02.01.2018 по дело №1000/2017Лишаване от живот при професионална непредпазливост * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви * отмяна на въззивно решение
НКРешение №249/12.01.2018 по дело №805/2017Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * съществени процесуални нарушения * помагач
НКРешение №326/25.01.2018 по дело №1084/2017Лишаване от живот при професионална непредпазливост * неоснователност на касационна жалба * съществени процесуални нарушения * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * липса на мотиви * незаконен съдебен състав * тайна на съйвещание
НКРешение №45/27.02.2018 по дело №92/2018Образуване и ръководене на организирана престъпна група * липса на мотиви
НКРешение №221/21.02.2018 по дело №812/2017Нарушения на валутния режим * лица, които не могат да бъдат свидетели * липса на мотиви * неоснователност на касационна жалба * Престъпления против паричната и кредитна система
НКРешение №211/27.02.2018 по дело №617/2017Лишаване от живот при професионална непредпазливост * бланкетна норма * немарливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда
НКРешение №325/16.04.2018 по дело №1145/2017Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * липса на мотиви * отмяна на въззивно решение
НКРешение №41/23.04.2018 по дело №52/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * липса на мотиви * формиране на вътрешно убеждение
НКРешение №99/14.05.2018 по дело №354/2018Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * липса на мотиви * отмяна на въззивна присъда * незнание на фактически обстоятелства, принадлежащи към състава на престъплението
НКРешение №104/29.05.2018 по дело №431/2018Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съществени процесуални нарушения * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви
НКРешение №142/05.07.2018 по дело №450/2018Образуване и ръководене на организирана престъпна група * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения
ГКРешение №64/12.07.2018 по дело №5520/2016Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * материалноправна легитимация на ищеца * доказателства * наследствено правоприемство * реституция * липса на мотиви * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №73/27.08.2018 по дело №64/2018Лишаване от живот при професионална непредпазливост * професионална непредпазливост по чл. 123 НК * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem) * липса на мотиви * отмяна на въззивно решение
НКРешение №120/20.09.2018 по дело №373/2018Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви * отмяна на въззивна присъда
НКРешение №173/11.10.2018 по дело №576/2018Образуване и ръководене на организирана престъпна група * липса на мотиви * специални разузнавателни средства
НКРешение №130/12.11.2018 по дело №157/2018Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * негоден опит * липса на мотиви * диспозитив на съдебен акт * подбудителство * неизпълнени указания на ВКС
НКРешение №265/19.12.2018 по дело №887/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * липса на мотиви
НКРешение №153/27.12.2018 по дело №613/2018Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №291/18.01.2019 по дело №1151/2018Лишаване от живот при професионална непредпазливост * липса на мотиви
НКРешение №237/30.01.2019 по дело №1051/2018Убийство на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице * липса на мотиви
НКРешение №225/12.03.2019 по дело №1069/2018Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * липса на мотиви * липса на малозначителност * съотношение между наказателна и административнонаказателна отговорност
НКРешение №36/13.03.2019 по дело №27/2019Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * липса на мотиви * абсолютно нарушение на процесуални правила
НКРешение №5/14.03.2019 по дело №1186/2018Телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител * съществени процесуални нарушения * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * липса на мотиви * отмяна на въззивна оправдателна присъда * отмяна на присъда поради допуснато процесуално нарушение
НКРешение №56/27.03.2019 по дело №59/2019Лъжесвидетелстване * липса на мотиви * абсолютно нарушение на процесуални правила
НКРешение №20/23.04.2019 по дело №1120/2018Лишаване от живот при професионална непредпазливост * противоречиви интереси * задължително участие на защитник * липса на мотиви * независимо съпричиняване
НКРешение №181/30.04.2019 по дело №697/2018Използване средства от Европейски фондове не по предназначение * липса на мотиви
НКРешение №89/23.04.2019 по дело №236/2019Убийство по чл.115 НК * липса на мотиви * ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода
НКРешение №80/16.04.2019 по дело №70/2019Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * липса на мотиви * правомощия на касационната инстанция
НКРешение №92/16.05.2019 по дело №982/2018Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на мотиви
НКРешение №267/30.05.2019 по дело №1029/2018Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо * липса на мотиви
НКРешение №85/29.05.2019 по дело №334/2019Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ * липса на мотиви * обиск
НКРешение №103/20.06.2019 по дело №395/2019Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * процесуални нарушения * липса на мотиви
НКРешение №123/27.06.2019 по дело №475/2019Квалифицирани състави на престъпления по служба * липса на мотиви * лъжливо документиране * маловажен случай
НКРешение №90/16.07.2019 по дело №362/2019Укриване и неплащане на данъчни задължения * касационно обжалване * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви * отмяна на въззивно решение
НКРешение №135/18.07.2019 по дело №502/2019Измама, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително * липса на мотиви * свидетелска годност * недопустими доказателствени средства
НКРешение №112/02.08.2019 по дело №267/2019Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * липса на мотиви
НКРешение №96/16.08.2019 по дело №317/2019Лишаване от живот при професионална непредпазливост * липса на мотиви
НКРешение №100/31.07.2019 по дело №432/2019Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * отмяна на решение поради допуснати процесуални нарушения
НКРешение №71/04.10.2019 по дело №241/2019Предумишлено убийство * липса на мотиви * обяснения на подсъдим * анализ на доказателствена съвкупност
НКРешение №156/03.10.2019 по дело №654/2019Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения * липса на мотиви
НКРешение №136/06.11.2019 по дело №565/2019Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * липса на мотиви * явна несправедливост на наказанието
ТКРешение №92/06.11.2019 по дело №2100/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * задължения на въззивния съд * необсъждане на доказателства * липса на мотиви
НКРешение №188/06.01.2020 по дело №942/2019Основни състави на производство, пренасяне , из готвяне, търговия и др. на наркотични вещества * абсолютно нарушение на процесуални правила * липса на мотиви
НКРешение №138/21.11.2019 по дело №548/2019Квалифицирани състави на хулиганство * хулиганство * липса на мотиви
НКРешение №219/16.01.2020 по дело №883/2019Измама * анализ на доказателства * липса на мотиви
НКОпределение №9/20.01.2020 по дело №1146/2019Обжалване на обезпечителна мярка * обезпечителни мерки по НПК * основание за отмяна на съдебен акт * липса на мотиви
НКРешение №237/22.01.2020 по дело №1040/2019Кражба, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай * съществени процесуални нарушения * оговор * липса на мотиви * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата
НКРешение №252/17.02.2020 по дело №1000/2019Престъпление по чл. 345а, ал. 1 и 2 НК * липса на мотиви * споразумение
НКРешение №14/24.02.2020 по дело №1174/2019Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * липса на мотиви * първоначален общ режим на изтърпяване на наказание * задочно производство * право на лично участие в наказателния процес
НКРешение №163/05.03.2020 по дело №627/2019Подкупи * кредитиране на свидетелски показания * липса на мотиви * неоснователност на касационна жалба * провокация към престъпление * обективна и субективна съставомерност * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №20/08.04.2020 по дело №1169/2019Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * съществени процесуални нарушения * липса на мотиви * явна несправедливост на наказанието * отмяна на въззивно решение * опасен рецидив * държане на наркотични вещества