Ключови фрази
лична собственост

ГКРешение №133/06.11.2018 по дело №4300/2017Делба * лична собственост * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * преобразуване на лично имущество