Ключови фрази
намаляване на дарение

ГКРешение №231/25.10.2012 по дело №313/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №71/28.05.2013 по дело №754/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * разполагаема част * преживял съпруг * универсално завещание
ГКРешение №103/23.02.2010 по дело №161/2009възстановяване на запазена част * издръжка на дарител * наследяване * намаляване на дарение * Отмяна на дарението
ГКРешение №55/26.04.2016 по дело №6020/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №781/29.06.2011 по дело №1627/2009Възстановяване на запазена част * наследяване * намаляване на дарение * право на ползване * разполагаема част * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №108/15.02.2010 по дело №105/2009Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №248/26.10.2012 по дело №241/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * признаване на чуждестранно съдебно решение
ГКРешение №198/2013/08.01.2014 по дело №1619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №492/12.07.2010 по дело №1904/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * симулация * доказателства * наследяване * възстановяване на запазена част * нищожност-привидност на сделка * договор за дарение * прихващане * свидетелски показания
ГКРешение №146/29.09.2015 по дело №1745/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * търговско дружество * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * указания на ВКС
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №230/25.10.2012 по дело №354/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * разполагаема част * възстановяване на запазена част * задържане на имота от заветника или надарения * намаляване на дарение
ГКРешение №209/29.04.2010 по дело №1048/2009Възстановяване на запазена част * разполагаема част * възстановяване на запазена част * делба на наследство * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис * задържане на имота от заветника или надарения
Определение №577/22.12.2010 по дело №намаляване на дарение * делба на наследство
ГКРешение №34/26.02.2015 по дело №6256/2014Делба * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * допълване на решение
ГКРешение №69/01.04.2016 по дело №5266/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №35/15.04.2016 по дело №3415/2015Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * откриване на наследство
ГКРешение №123/27.11.2015 по дело №2037/2015Възстановяване на запазена част * лихва * намаляване на дарение
ГКРешение №492/22.01.2013 по дело №214/2012Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * договор за дарение * модалитет * тълкуване на договор
ГКРешение №307/17.10.2012 по дело №295/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на договор за дарение * разпореждане със семейното жилище * правен интерес * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис
ГКРешение №554/21.10.2009 по дело №45/2009определяне на квоти * договор за дарение * главно встъпване * Делба на наследство * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №722/20.05.2011 по дело №1485/2009Възстановяване на запазена част * съсобственост * конститутивен иск * задължение на съда за оказване съдействие на страните * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение * саморъчно завещание * наследяване по закон
ГКРешение №479/18.12.2012 по дело №482/2012Възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * Делба * намаляване на дарение * разполагаема част
ГКРешение №464/12.02.2013 по дело №418/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * уравнение на дялове * задържане на имота от заветника или надарения
ГКОпределение №67/19.03.2015 по дело №385/2015Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * държавна такса * намаляване на дарение
ГКРешение №37/04.04.2018 по дело №1836/2017Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №69/22.05.2018 по дело №2934/2017Делба * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №200/16.11.2018 по дело №3274/2018Частна касационна жалба * възстановяване на запазена част * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * дарение * намаляване на дарение * съсобственост
ГКРешение №189/27.12.2018 по дело №4966/2017Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение