Ключови фрази
наследствен дял

ГКРешение №38/16.04.2015 по дело №6585/2014Делба * наследяване * наследяване по закон * наследствен дял * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №132/09.04.2015 по дело №4895/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * наследствен дял
ГКРешение №193/23.12.2015 по дело №1636/2015Делба * намаляване на завещателно разпореждане * наследствен дял
ГКРешение №25/12.02.2016 по дело №4119/2015Нищожност на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследствен дял
ГКРешение №146/23.02.2010 по дело №196/2009Делба * определяне на квоти * наследствен дял
ГКРешение №119/15.11.2016 по дело №879/2016Делба на наследство * наследяване по колена * наследяване по закон * наследствен дял
ГКРешение №102/25.11.2016 по дело №1055/2016Делба на наследство * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * наследствен дял * доказателства
ГКРешение №44/06.07.2017 по дело №3117/2016Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствен дял
ГКРешение №1/15.03.2018 по дело №364/2017Делба на наследство * продажба на наследство * съсобственост * нищожност на договор * привидни и прикрити договори * наследствен дял
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение
ГКОпределение №2/02.01.2019 по дело №2887/2018Частна касационна жалба * Иск за защита на отнето владение * наследствен дял * главно встъпване