Ключови фрази
наследство

ГКРешение №489/01.02.2013 по дело №891/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правен интерес * приемане на наследство * нищожност на отказ от наследство * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * наследство
ГКРешение №115/26.05.2016 по дело №352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * реституция * наследство * възражение за изтекла давност * придобивна давност
ГКРешение №114/26.06.2015 по дело №6900/2014Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * подобрения * наследство * неоснователно обогатяване * претенции по сметки * определяне на квоти
ГКРешение №43/03.05.2016 по дело №4210/2015Връщане на вещта при наем * прекратяване на договор за наем * наследство * представителство
ГКРешение №253/18.03.2010 по дело №483/2009Делба на наследство * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * придобивна давност * наследство * нищожност на административен акт
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №5/25.01.2010 по дело №2728/2008Делба * определяне на квоти * придобивна давност * съсобственост * наследство * прекъсване на давност
ГКРешение №14/03.08.2012 по дело №217/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба * правомощия на въззивната инстанция * наследство * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №223/13.10.2014 по дело №1945/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * дарение * замяна * наследство
ГКРешение №242/11.09.2013 по дело №65/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * вещно-прехвърлителен ефект * наследство * отмяна на отчуждаване * обратно действие
ГКОпределение №35/28.01.2014 по дело №15/2014възстановяване на запазена част * наследство * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №283/29.03.2010 по дело №390/2009Делба * съсобственост * наследство * съпружеска имуществена общност * лично имущество * надстрояване
ГКРешение №176/04.07.2013 по дело №1805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * земеделски земи * трето лице * наследство * конкуренция на права
ГКРешение №103/16.02.2010 по дело №137/2009Делба * наследство * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * придобиване по време на брака
ГКРешение №143/08.02.2017 по дело №1693/2016Делба * смесена съсобственост * възлагане на неподеляем имот * наследство
ГКРешение №42/20.06.2017 по дело №2619/2016Делба * увеличаване на наследство * наследство * подобрения