Ключови фрази
наследяване по право на заместване

ГКРешение №347/24.06.2010 по дело №546/2009Делба * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * наследяване * наследяване по право на заместване * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №343/2011/16.02.2012 по дело №171/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства
ГКРешение №81/20.04.2012 по дело №937/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКОпределение №564/03.10.2011 по дело №512/2011конституиране на страни * приемство в процеса * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * отказ от наследство
ГКРешение №480/01.12.2010 по дело №803/2009Делба * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * наследяване * наследствено правоприемство * наследяване по право на заместване
ГКРешение №147/07.08.2012 по дело №880/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * наследяване по право на заместване * право на строеж
ГКРешение №164/01.06.2010 по дело №538/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правоприемство * наследяване * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКОпределение №102/11.03.2011 по дело №78/2011наследяване по закон * наследяване по право на заместване * отказ от наследство
ГКРешение №130/24.03.2017 по дело №878/2016Възстановяване на запазена част * пасивна материалноправна легитимация * наследяване по право на заместване * дарение
ГКРешение №119/23.10.2018 по дело №4211/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване по закон * наследяване по право на заместване * приемство в процеса * наследствено правоприемство