Ключови фрази
начало на писмено доказателство

ГКРешение №401/22.02.2016 по дело №228/2015Установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред * начало на писмено доказателство * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №193/05.01.2018 по дело №608/2017Нищожност * симулация * начало на писмено доказателство * свидетелски показания * представителство
ГКРешение №23/02.02.2018 по дело №920/2017Неоснователно обогатяване * допустимост на доказателства * начало на писмено доказателство * обяснения на страната * свидетелски показания * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №39/02.05.2018 по дело №1859/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * симулативна сделка * обезпечение по договор за заем * начало на писмено доказателство * свидетелски показания