Ключови фрази
недобросъвестно владение

ГКРешение №740/26.10.2010 по дело №1935/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * наследяване
ГКРешение №17/19.02.2016 по дело №4335/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * присъединяване на владение * недобросъвестно владение * реституция
ГКРешение №9/24.06.2013 по дело №301/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * предаване на владение * ревандикационен иск * недобросъвестно владение * фактическа власт * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №96/12.04.2011 по дело №332/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * погасителна давност * акцизни стоки без бандерол * водене на чужда работа без пълномощие * недобросъвестно владение
ГКРешение №284/17.01.2014 по дело №2415/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * редовност на исковата молба
ГКРешение №128/25.08.2015 по дело №794/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * указания на ВКС * недобросъвестно владение
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №189/26.04.2012 по дело №764/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правна квалификация * претенции по сметки * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * необходими разноски
ГКРешение №35/25.02.2013 по дело №669/2012Ревандикационен иск * недобросъвестно владение * подобрения * право на задържане * нищожност на завещателно разпореждане * добросъвестно владение
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
ГКРешение №127/17.08.2011 по дело №2014/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обратно действие * недобросъвестно владение * начален момент на забава * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията *
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №309/06.12.2012 по дело №697/2012Делба * съсобственост * вписване на искова молба * недобросъвестно владение * придобивна давност * дължима грижа
ГКРешение №113/09.07.2013 по дело №1274/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * възражение за прихващане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №192/18.10.2013 по дело №265/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * недобросъвестно владение
ГКРешение №9/23.01.2012 по дело №251/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * незаконен строеж * подобрения
ГКРешение №129/13.07.2011 по дело №72/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения в чужд имот * необходими разноски * договор за заем за послужване * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №239/28.01.2013 по дело №1407/2011Неоснователно обогатяване * недобросъвестно владение
ГКРешение №378/02.11.2011 по дело №1110/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * добросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №171/10.04.2012 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * доказателствена тежест * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * съсобственост * обикновено другарство * недобросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №40/13.02.2015 по дело №6110/2014Делба * подобрения * съсобственост * наследяване * недобросъвестно владение
ГКРешение №125/29.06.2015 по дело №1080/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * разноски * недобросъвестно владение
ГКРешение №270/26.06.2012 по дело №1056/2011обезщетение за ползване * разваляне на договор по право * обратно действие * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * недобросъвестно владение
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №229/02.06.2011 по дело №524/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * прекъсване на давност
ГКРешение №139/25.08.2015 по дело №1493/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * подобрения * недобросъвестно владение * нищожност на решение
ГКРешение №106/28.12.2015 по дело №2687/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * общинска собственост * владение * недобросъвестно владение * груб строеж * погасителна давност
ГКРешение №633/25.10.2010 по дело №1369/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * доказателствена сила на нотариален акт * недобросъвестно владение * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №18/08.02.2013 по дело №583/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * общинска собственост * обезщетение за ползване
ГКОпределение №103/03.02.2014 по дело №7010/2013Частна касационна жалба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * придобивна давност * недобросъвестно владение * присъединяване на владение
ГКРешение №277/28.06.2012 по дело №259/2012установителен иск * доказателства и доказателствени средства * груб строеж * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №108/08.07.2015 по дело №415/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение
ГКРешение №218/12.07.2011 по дело №804/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за забава * добиви от вещ * пропуснати ползи * наем
ГКРешение №170/11.04.2012 по дело №961/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №359/25.10.2011 по дело №1220/2010Ревандикационен иск * недобросъвестно владение
ГКРешение №2/19.06.2013 по дело №779/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * недобросъвестно владение * обикновено другарство * договор за наем * разваляне на договор * неизпълнение * забава
ГКРешение №331/03.11.2011 по дело №838/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за пропуснати ползи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №167/25.03.2011 по дело №364/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * частичен иск * сила на пресъдено нещо * експертиза * погасителна давност * добиви от вещ * възражение за изтекла давност
ГКРешение №434/11.11.2010 по дело №387/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * ЖСК * иск за изваждане от жилище в ЖСК * прекъсване на давност * недобросъвестно владение
ГКРешение №191/02.11.2016 по дело №1314/2016Право на недобросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение
ГКРешение №25/30.03.2017 по дело №2389/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * държане * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №150/16.01.2019 по дело №3906/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * прекъсване на давност * давностно владение * установителен иск за собственост * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * идеална част * наследствено правоприемство * недобросъвестно владение * нищожност
ГКРешение №185/27.03.2019 по дело №638/2018Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * недобросъвестно владение * забрана за придобиване по давност * необходими разноски