Ключови фрази
неизпълнение в срок

ГКРешение №248/30.07.2010 по дело №88/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * неизпълнение в срок
ГКРешение №333/25.10.2012 по дело №535/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * неизпълнение в срок * груб строеж * спиране на давност * постройка
ГКРешение №90/24.02.2010 по дело №3526/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * Обективна невъзможност на изпълнението * неизпълнение в срок
ГКРешение №302/14.07.2010 по дело №514/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * неизпълнение в срок * сила на пресъдено нещо * неизпълнение на договорни отношения * непререшаемост на съдебен спор