Ключови фрази
непререшаемост на съдебен спор

ГКРешение №155/19.10.2015 по дело №1652/2015Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * наследяване * недопустимост на иск * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №190/09.07.2012 по дело №660/2011сила на пресъдено нещо * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * обикновено другарство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * непререшаемост на съдебен спор * установяване право на собственост
ГКОпределение №445/11.10.2011 по дело №381/2011допустимост на иск * Делба * идентичност по страни, предмет и основание * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №539/28.11.2012 по дело №499/2012прекратяване на производството по делото * непререшаемост на съдебен спор * недопустимост на решение
ГКРешение №302/14.07.2010 по дело №514/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * неизпълнение в срок * сила на пресъдено нещо * неизпълнение на договорни отношения * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №541/19.01.2011 по дело №1364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * зачитане на решението * предели на влязлото в сила решение * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №127/22.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * индивидуализация на недвижим имот * непререшаемост на съдебен спор * зачитане на решението * сила на пресъдено нещо * изменение на иска
ГКОпределение №45/03.02.2012 по дело №495/2011допустимост на иск * Право на недобросъвестния владелец на подобренията * право на задържане * сила на пресъдено нещо * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №179/26.01.2016 по дело №2207/2015Ревандикационен иск * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №396/01.11.2013 по дело №1811/2013Иск за обезщетение при недопускане на работа на държавен служител * прекратяване на служебно правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * съкращаване на щата * недопускане на работа * непререшаемост на съдебен спор
ТКРешение №106/08.10.2015 по дело №2054/2014Установителен иск * непререшаемост на съдебен спор * недопустим съдебен акт
ГКРешение №364/15.10.2010 по дело №111/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №94/31.01.2012 по дело №761/2011непререшаемост на съдебен спор * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * допустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКОпределение №477/27.07.2010 по дело №646/2009Развод поради разстройство на брака * непререшаемост на съдебен спор * право на иск
ГКРешение №122/23.10.2018 по дело №4824/2017Негаторен иск * непререшаемост на съдебен спор * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * определяне на граници * право на преминаване