Ключови фрази
непълно осиновяване

ГКРешение №390/02.11.2011 по дело №1476/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * наследяване по закон * непълно осиновяване * давностно владение
ГКРешение №481/06.12.2012 по дело №1108/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване по закон * непълно осиновяване * идентичност на имоти * договор за дарение
ГКРешение №571/22.11.2010 по дело №221/2009Лишаване от родителски права * непълно осиновяване * доказателствена тежест * издръжка