Ключови фрази
несеквестируемост

ГКОпределение №323/25.05.2010 по дело №252/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * несеквестируемост
ГКОпределение №591/18.10.2010 по дело №541/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * несеквестируемост * цена на иска
ГКОпределение №447/21.09.2012 по дело №463/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * несеквестируемост * обезпечителни мерки
ГКОпределение №388/28.05.2012 по дело №290/2012обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * несеквестируемост * възбрана
ГКРешение №295/18.06.2012 по дело №251/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * имуществена отговорност на работник или служител * несеквестируемост * прихващане
ГКРешение №97/04.05.2016 по дело №514/2016Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * принудително изпълнение * несеквестируемост
ГКРешение №261/25.06.2015 по дело №5981/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор * отчуждаване * договор за кредит * несеквестируемост
ГКРешение №456/25.06.2010 по дело №1294/2009Отменителен иск * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор * несеквестируемост
ГКРешение №104/09.03.2011 по дело №160/2010Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * отказ от наследство * съсобственост * несеквестируемост * принудително изпълнение * преклузия * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №513/20.09.2010 по дело №465/2010преклузивен срок * обжалване на действията на съдебния изпълнител * нередовност на исковата молба * несеквестируемост
ТКОпределение №277/04.11.2008 по дело №219/2008обезпечение на бъдещ иск * несеквестируемост
ГКРешение №125/04.11.2015 по дело №5502/2013Иск за защита на нарушено владение * несеквестируемост * принудително изпълнение * възбрана
ТКОпределение №419/01.10.2019 по дело №2096/2019Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * Застрахователно обезщетение * запор върху сметка * несеквестируемост