Ключови фрази
нищожност на саморъчно завещание

ГКРешение №211/2013/06.01.2014 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * нищожност на саморъчно завещание * графологическа експертиза * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №155/19.10.2015 по дело №1652/2015Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * наследяване * недопустимост на иск * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №71/11.05.2016 по дело №3115/2015Делба * нищожност на саморъчно завещание
ГКРешение №220/07.10.2013 по дело №1428/2013Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * нищожност на саморъчно завещание * липса на съгласие * обогатяване
ГКОпределение №423/25.06.2013 по дело №2708/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * нищожност на саморъчно завещание * отрицателен установителен иск * връзка на обусловеност
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №398/16.01.2013 по дело №992/2011Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * свидетелски показания
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №158/03.07.2013 по дело №1455/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * преклузия * отговор на искова молба * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №60/23.04.2013 по дело №693/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * графологическа експертиза * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * доказателства
ГКРешение №122/03.06.2013 по дело №902/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * нищожност на саморъчно завещание * модалитет * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №315/25.10.2013 по дело №1301/2013Унищожаемост на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №228/2012/11.01.2013 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * графологическа експертиза * забрана за посочване на нови факти и доказателства