Ключови фрази
нищожност на съдебна спогодба

ГКРешение №8/23.01.2012 по дело №138/2011Делба * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок
ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКОпределение №662/24.10.2013 по дело №5749/2013Частна касационна жалба * нищожност на съдебна спогодба * цена на иска * държавна такса
ГКРешение №136/22.02.2016 по дело №1872/2015Делба * сила на пресъдено нещо * евентуален иск * преклузия * нищожност на съдебна спогодба
ГКОпределение №195/17.04.2009 по дело №206/2009правен интерес * нищожност на съдебна спогодба * делба * установителен иск
ГКРешение №118/30.05.2011 по дело №467/2010Делба * самостоятелен обект * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * нищожност-липса на предмет * общи части * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * служебно начало
ГКОпределение №300/12.06.2009 по дело №324/2009допустимост на иск * иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * Нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * правен интерес * делба
ГКРешение №303/31.03.2010 по дело №587/2009Делба * съдебна спогодба * нищожност на съдебна спогодба * съсобственост