Ключови фрази
нищожност-липса на основание

ГКРешение №229/24.10.2012 по дело №279/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * саморъчно завещание * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка * отмяна на завещание * отчуждаване на завещана вещ * недопустимост на решение
ГКРешение №661/11.03.2011 по дело №266/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * нищожност * предварителен договор * унищожаване поради грешка * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на основание
ТКРешение №215/25.01.2011 по дело №196/2010Нищожност * нередовност на исковата молба * упълномощаване * нищожност-липса на основание * договорна ипотека
ГКРешение №384/10.05.2010 по дело №1190/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание
ГКРешение №106/01.03.2011 по дело №1460/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на основание * прогласяване на недействителност * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №98/07.09.2010 по дело №5114/2008Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание * разваляне на договор по съдебен ред * свобода на договаряне * алеаторен договор * нищожност на отделни части на договор
ГКОпределение №601/23.10.2009 по дело №504/2009правен интерес * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на основание * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №461/02.11.2012 по дело №1556/2011Нищожност * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №569/08.03.2011 по дело №76/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на съгласие * разваляне на договор * действия във вреда на представлявания
ГКОпределение №750/31.10.2012 по дело №532/2012правен интерес * нищожност-липса на основание * нередовност на исковата молба * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №854/29.12.2010 по дело №578/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * разпореждане с чужда вещ * нищожност-липса на основание * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №22/17.05.2012 по дело №1854/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нищожност на договор за продажба * погасителна давност * нищожност-липса на основание * начална липса на основание * нередовност на исковата молба * свидетелски показания
ГКРешение №385/11.08.2010 по дело №59/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * договор за дарение * договор за покупко-продажба * земеделски земи * нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-липса на основание * симулация
ГКРешение №142/09.08.2016 по дело №4401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за наем * право на строеж * нищожност-липса на основание
ГКРешение №31/01.03.2018 по дело №1532/2017Ревандикационен иск * нищожност-липса на основание * нищожност-привидност на сделка * договор за продажба * плащане на цена
ТКРешение №19/07.08.2018 по дело №2124/2016Суброгация * суброгационен иск * ипотека * ипотекарен длъжник * публична продан * Изпълнение от трето лице * нищожност-липса на основание