Ключови фрази
нововъзникнали обстоятелства

ГКОпределение №358/02.07.2009 по дело №375/2009прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №593/11.12.2009 по дело №4690/2008незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * новооткрити обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №26/02.03.2010 по дело №598/2009Родителски права след развода * лични отношения между родители и деца * доказателства * нововъзникнали обстоятелства * свидетелски показания * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКРешение №526/03.02.2012 по дело №681/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * нововъзникнали обстоятелства * право на ползване
ГКРешение №867/20.11.2009 по дело №5397/2008грешка в кадастрален план * правен интерес * неправилно заснемане на недвижим имот * нововъзникнали обстоятелства * Установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №466/27.05.2010 по дело №1297/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ГКРешение №921/11.12.2009 по дело №5299/2008нововъзникнали обстоятелства * предоставяне на семейно жилище след развода * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №877/27.11.2009 по дело №3374/2008лични отношения между родители и деца * доказателства * преклузия * новооткрити обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * Родителски права след развода
ГКРешение №60/17.03.2014 по дело №4474/2013Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №601/28.09.2010 по дело №255/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * право на ползване * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №134/15.11.2016 по дело №1380/2015Ревандикационен иск * нови факти и обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * преклузия
ГКРешение №7/19.05.2017 по дело №60053/2016Иск за съществуване на вземането * нововъзникнали обстоятелства * договор за банков кредит * солидарен длъжник * предсрочна изискуемост
ГКРешение №113/16.11.2017 по дело №229/2017Ревандикационен иск * фактическа власт * нововъзникнали обстоятелства * действие на вписването
ГКРешение №50/22.05.2019 по дело №321/2019Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нови обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * новооткрити обстоятелства