Ключови фрази
обедняване

ТКРешение №131/12.07.2010 по дело №798/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * водопроводна мрежа
ТКРешение №571/14.10.2008 по дело №313/2008несъстоятелност * подобрения * обедняване * обогатяване * владение * държане
ТКРешение №120/01.07.2009 по дело №21/2009договор за наем * подобрения * обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №465/20.12.2011 по дело №1794/2010Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * обективна отговорност * обезщетение за ползване * обезщетение за пропуснати ползи * обедняване
ТКРешение №18/04.02.2016 по дело №32/2015Иск за съществуване на вземането * обедняване * обогатяване * наем
ТКРешение №135/20.12.2010 по дело №13/2010Иск за неоснователно обогатяване * принцип на служебното начало * запис на заповед * погасителна давност * доказателствена тежест * обогатяване * обедняване
ГКРешение №1025/23.12.2009 по дело №3841/2008обедняване * причинно-следствена връзка * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №409/20.06.2012 по дело №1411/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обедняване * споразумение * доказателства
ТКРешение №224/30.12.2013 по дело №981/2012Неоснователно обогатяване * обедняване * обогатяване * нередовност на исковата молба
ТКРешение №193/02.12.2010 по дело №1087/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване
ТКРешение №110/08.11.2010 по дело №949/2009Иск за неоснователно обогатяване * запис на заповед * обедняване * обогатяване * погасителна давност
ГКРешение №296/07.04.2010 по дело №1033/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обедняване * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №262/22.02.2013 по дело №1480/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обедняване
ГКРешение №67/05.04.2016 по дело №4147/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * обедняване * доказателствена тежест * договор за гражданско дружество * договор за изработка * солидарност
ГКРешение №343/2013/02.07.2014 по дело №2733/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * неизпълнение на договорни отношения * подобрения в чужд имот * обедняване * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №195/10.07.2015 по дело №6969/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * обедняване
ГКРешение №288/10.11.2011 по дело №1774/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обедняване * дължимо обезщетение
ГКРешение №398/2013/06.08.2014 по дело №1933/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обедняване
ТКРешение №198/26.11.2010 по дело №1025/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване * електропровод
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №1822/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * обезщетение за пропуснати ползи * обедняване
ТКРешение №204/05.09.2013 по дело №1158/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване без правно основание * обедняване * обогатяване
ТКРешение №37/14.03.2011 по дело №21/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за приватизационна продажба * обедняване * обогатяване * преобразуване на търговски дружества
ГКРешение №392/28.05.2010 по дело №877/2009възражение за прихващане * подобрения * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №459/08.06.2010 по дело №1238/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за временна нетрудоспособност * регресен иск * обедняване * суброгация * неправилна правна квалификация
ГКРешение №144/17.06.2016 по дело №581/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * водене на чужда работа без пълномощие * обогатяване * обедняване
ГКРешение №99/05.03.2010 по дело №533/2009неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * съпружеска имуществена общност * развод * обедняване * фактическа раздяла * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ТКРешение №131/27.10.2009 по дело №268/2009договор за приватизационна продажба * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нищожност * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №55/03.04.2014 по дело №5712/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * причинно-следствена връзка * обедняване
ГКРешение №222/30.03.2010 по дело №4076/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обедняване * неоснователно обогатяване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ТКРешение №34/02.04.2009 по дело №683/2008договор за наем * подобрения * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №274/19.12.2013 по дело №1285/2012Договор за заем * разписка * договор за заем * свидетелски показания * обедняване
ГКРешение №410/28.12.2012 по дело №1124/2011Отмяна на дарението * обогатяване * обедняване * неоснователно обогатяване * момент на настъпване на вреди * дарение * обезщетение за вреди
ТКРешение №135/25.09.2017 по дело №512/2016Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * договор за аренда * обедняване