Ключови фрази
обезпечителна нужда

ГКОпределение №436/11.12.2008 по дело №2099/2008обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №237/26.03.2014 по дело №1684/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №256/02.05.2012 по дело №599/2011обезпечение на предявен иск * делба * обезпечителна нужда
ГКОпределение №372/13.06.2013 по дело №3334/2013иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ГКОпределение №323/25.05.2010 по дело №252/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * несеквестируемост
ГКОпределение №275/13.05.2014 по дело №2450/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №747/20.11.2015 по дело №4661/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №3/12.01.2009 по дело №1321/2008обезпечение на предявен иск * обезпечителна нужда * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителни мерки
ГКОпределение №516/24.11.2015 по дело №5016/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * възбрана
ГКОпределение №319/10.06.2009 по дело №287/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * недопустимост на обезпечението * Задатък * обезпечителни мерки
ТКОпределение №257/28.04.2009 по дело №278/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда
ТКОпределение №720/30.10.2013 по дело №3323/2013Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителна мярка
ГКОпределение №748/30.12.2009 по дело №691/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * писмени доказателства
ГКОпределение №778/28.10.2014 по дело №5570/2014Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки
ТКОпределение №130/09.03.2016 по дело №11/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * гаранция
ГКОпределение №393/17.11.2008 по дело №1810/2008договор за заем * договорна ипотека * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение *
ГКОпределение №346/24.06.2009 по дело №292/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * правен интерес * предварителен договор
ГКОпределение №587/14.10.2009 по дело №488/2009обезпечение на предявен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * обезпечителни мерки * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение пред съд
ГКОпределение №748/20.11.2015 по дело №4660/2015Частна касационна жалба * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ГКОпределение №287/09.04.2012 по дело №205/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №381/17.09.2009 по дело №352/2009делба * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №411/30.10.2008 по дело №1597/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на предявен иск * писмени доказателства * обезпечителна нужда * вписване на искова молба * прехвърляне на спорното право * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №460/30.07.2009 по дело №408/2009обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * обезпечение на предявен иск * разваляне на договор
ГКОпределение №609/12.11.2009 по дело №496/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда
ГКОпределение №314/03.10.2013 по дело №5871/2013Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * изпълнително производство * договорна ипотека * иск за установяване на привидност
ГКОпределение №435/21.11.2008 по дело №1319/2008предпоставки за допускане на обезпечение * спиране на изпълнение на съдебно решение * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки
ГКОпределение №343/16.09.2016 по дело №3465/2016Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * частичен иск * издръжка * обезпечителна нужда
ТКОпределение №226/11.05.2018 по дело №1156/2018Частна касационна жалба * обезпечителна мярка * спиране на изпълнително производство * обезпечителна нужда * ипотекарен длъжник
ТКОпределение №371/01.08.2018 по дело №1703/2018Частна касационна жалба * обезпечениие на иск * обезпечителна нужда
ТКОпределение №43/23.01.2020 по дело №84/2020Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна мярка * обезпечителна нужда * подобрения * спиране на изпълнително производство