Ключови фрази
обезщетение за неимуществени вреди от престъпление

ГКРешение №401/08.06.2010 по дело №40/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * временна неработоспособност
ГКРешение №83/02.05.2012 по дело №943/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * съпричиняване * неимуществени вреди от престъпление
ТКОпределение №518 а/15.06.2012 по дело №582/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск
НКРешение №452/27.10.2009 по дело №470/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * техническа грешка при изписване на акт * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №186/11.07.2012 по дело №227/2010Плащания от Гаранционен фонд * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "Зелена карта" * гранична застраховка "гражданска отговорност"
ГКРешение №202/20.04.2011 по дело №1635/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * доказателствена тежест * трайно намалена работоспособност * обезщетение за отглеждане на дете
ГКРешение №412/30.07.2010 по дело №1349/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №291/16.11.2011 по дело №109/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №97/03.05.2012 по дело №80/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * незаконно обвинение
ТКРешение №43/16.04.2009 по дело №648/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване
ТКРешение №136/06.12.2012 по дело №499/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * делинквент * допустимост на иск * допустимост на иск срещу застраховател
НКРешение №275/05.08.2009 по дело №263/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №42/22.02.2013 по дело №854/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №377/20.10.2009 по дело №366/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * амнистия * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №125/30.06.2011 по дело №1028/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №335/31.05.2010 по дело №840/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * пропуснати ползи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава
ГКРешение №166/03.08.2011 по дело №1065/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №194/21.06.2011 по дело №1248/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №1/24.01.2013 по дело №619/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №196/12.07.2011 по дело №1724/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * временна неработоспособност
НКРешение №387/26.10.2009 по дело №404/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * гражданска отговорност * условно осъждане * цели на наказанието * смекчаващи вината обстоятелства * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №673/15.11.2010 по дело №1916/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка * свидетелски показания
ГКРешение №319/22.06.2010 по дело №204/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
НКРешение №399/09.11.2012 по дело №1290/2012Лека телесна повреда * съизвършител * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №538/19.12.2012 по дело №208/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * вредоносен резултат * съпричиняване * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №191/24.11.2014 по дело №1836/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост
НКРешение №350/09.03.2012 по дело №1526/2011Укриване и неплащане на данъчни задължения * погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес * особено мнение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * равностойност на предмет на престъплението * уведомяване за възможността за предявяване на граждански иск в наказателния процес * граждански иск в наказателното производство
ГКРешение №219/04.06.2012 по дело №677/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №150/26.06.2013 по дело №1367/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №49/16.03.2010 по дело №738/2009Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * независимо съизвършителство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №421/25.10.2010 по дело №386/2010Убийство по чл.115 НК * опит за убийство * необоснованост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * кредитиране на свидетелски показания * следствен експеримент * авторство на деянието * пръстови отпечатъци * определяне размер на наказание * цели на наказанието * вътрешно противоречиви изводи
ГКРешение №354/25.09.2012 по дело №1591/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудово възнаграждение * пропуснати ползи * доказателства
ТКРешение №155/11.12.2012 по дело №711/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * лимитирана отговорност на застраховател * справедливост * критерии за определяне на неимуществени вреди
НКРешение №575/22.01.2009 по дело №605/2008Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * присвояване * условно осъждане * обратно писмо * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №189/31.05.2011 по дело №1177/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
НКРешение №182/06.07.2010 по дело №97/2010Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * нарушаване на правилата за движение по пътищата * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №27/11.03.2013 по дело №957/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №223/27.04.2010 по дело №91/2010Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * здравословно състояние на подсъдим/осъден
ТКРешение №217/21.01.2010 по дело №149/2009Плащания от Гаранционен фонд * покана за плащане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * законна лихва
ГКРешение №186/30.09.2010 по дело №1674/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * обезщетение за загуба на работоспособност
НКРешение №33/26.01.2010 по дело №642/2009Отвличане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №308/17.12.2012 по дело №304/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ТКОпределение №675/16.07.2012 по дело №400/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск
НКРешение №494/08.12.2009 по дело №489/2009Лишаване от живот при професионална непредпазливост * анализ на доказателствена съвкупност * съдебно-техническа експертиза * оценка на доказателствена съвкупност * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * субект на престъпление * липса на случайно деяние * правна квалификация * многобройни смекчаващи вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * квалифициращи обстоятелства
ТКРешение №209/26.11.2012 по дело №677/2010Плащания от Гаранционен фонд * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * отговорност на Гаранционен фонд * делинквент * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * допустимост на иск
ГКРешение №548/24.07.2012 по дело №1490/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * груба небрежност * задължения при изпълнение на възложената работа * имуществена отговорност на работодател
НКРешение №499/07.12.2011 по дело №2374/2011средна телесна повреда * счупване на носна кост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №484/09.06.2010 по дело №1438/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №338/09.07.2013 по дело №987/2013Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №343/15.10.2009 по дело №354/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * съпричиняване * условно осъждане * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * насрещна лента за движение * съкратено съдебно следствие * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №129/29.11.2012 по дело №346/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * възражение за съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * критерии за определяне на неимуществени вреди * обем на гражданската отговорност на застраховател * допустимост на иск срещу застраховател
ГКРешение №71/02.02.2010 по дело №138/2009обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правна квалификация * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
НКРешение №427/17.11.2009 по дело №446/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * административно наказание по чл. 78а НК * несъставомерно деяние * злоупотреба на доверие * обсебване
ГКРешение №369/22.11.2011 по дело №1579/2010Обезщетения при трудова злополука * обезщетение на загинал при или по повод изпълнение на служебните задължения * причинно-следствена връзка * служебно правоотношение * застраховка "живот" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №3/13.02.2012 по дело №637/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №443/19.07.2010 по дело №5059/2008Непозволено увреждане * непозволено увреждане * свобода на словото * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * погасителна давност
ГКРешение №347/01.02.2013 по дело №295/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №369/02.11.2011 по дело №904/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №697/10.12.2010 по дело №1978/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
ГКРешение №558/28.10.2010 по дело №1716/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №536/11.01.2010 по дело №563/2009Привилегирован състав на транспортно престъпление * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения * право на защита * периодичност на пробационни мерки * справедливост на обезщетение * гражданска отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * процесуална годност на доказателствен източник
ГКРешение №764/21.01.2011 по дело №389/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №31/02.02.2011 по дело №1894/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трайно намалена работоспособност * пенсия за инвалидност
ГКРешение №16/04.04.2012 по дело №589/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * реституция * неоснователно обогатяване * подобрения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №383/27.07.2010 по дело №424/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * вреди от животни * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
НКРешение №141/03.06.2011 по дело №42/2011Убийство по чл.115 НК * недовършен опит * достоверност на свидетелски показания * умисъл * съдържание на обвинителен акт * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * отвод * намаляване на наказание
ГКРешение №532/24.06.2010 по дело №1650/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди *
ГКРешение №229/15.07.2013 по дело №1179/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №113/09.02.2010 по дело №276/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №367/12.05.2010 по дело №1140/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №107/11.05.2011 по дело №895/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №624/12.11.2010 по дело №1753/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * нередовност на исковата молба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №143/11.05.2012 по дело №1424/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №185/27.05.2010 по дело №5264/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
ГКРешение №356/20.10.2010 по дело №1712/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №249/24.09.2012 по дело №1450/2011Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * непозволено увреждане
ГКРешение №95/08.04.2011 по дело №849/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №364/03.10.2013 по дело №1215/2013Убийство по чл.115 НК * преквалификация на деяние * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №153/27.04.2009 по дело №104/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * непълнота на доказателства * необоснованост * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №253/02.07.2012 по дело №652/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неоснователно обогатяване * конституиране на страни * приемство в процеса
ГКРешение №449/16.05.2013 по дело №1393/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи * незаконно обвинение
ГКРешение №4/24.01.2011 по дело №855/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №158/17.02.2010 по дело №644/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №363/30.07.2010 по дело №748/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * имуществена отговорност на работодател * трайно намалена работоспособност * правоприемство * трудова злополука
ГКРешение №163/14.06.2013 по дело №1456/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * справедливост
НКРешение №512/15.03.2010 по дело №585/2009Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * липса на мотиви * независимо съизвършителство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на причинно-следствена връзка * отказ за провеждане на съкратено съдебно следствие * независимо съпричиняване
НКРешение №486/23.11.2009 по дело №529/2009Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * условно осъждане * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * индивидуализация на наказание * индивидуална и генерална превенция * нарушаване на правилата за движение по пътищата
ГКРешение №344/26.05.2010 по дело №826/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * трудоустрояване * закрила при уволнение
НКРешение №385/17.10.2011 по дело №1853/2011Изнасилване, извършено от две или повече лица * Европейски съд по правата на човека * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * определяне размер на наказание * смекчаващи вината обстоятелства * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * продължителност на наказателно производство
ГКРешение №404/13.07.2010 по дело №907/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №510/30.11.2010 по дело №1923/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №122/25.05.2011 по дело №1203/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №538/15.11.2010 по дело №550/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * нарушаване на правилата за движение по пътищата * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №377/22.06.2010 по дело №1381/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №218/20.04.2010 по дело №128/2010Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * цели на наказанието * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №405/28.10.2009 по дело №456/2009Лека телесна повреда * механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт * неизяснена фактическа обстановка * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №433/22.10.2010 по дело №370/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * диференцирана процедура * съкратено съдебно следствие * причинно-следствена връзка * предмет на доказване * доказателствени искания * автотехническа експертиза * пробация * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * опасна зона на движение и спиране
НКРешение №113/16.03.2010 по дело №45/2010причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №241/16.11.2012 по дело №1618/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост
НКРешение №174/07.05.2009 по дело №150/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №341/05.10.2012 по дело №1310/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №177/23.12.2014 по дело №2696/2013Плащания от Гаранционен фонд * застраховка "гражданска отговорност" * извънсъдебно изплатена сума * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №96/31.05.2013 по дело №792/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за имуществени вреди
НКРешение №40/03.02.2010 по дело №688/2009Лишаване от живот при професионална непредпазливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка * вредоносен резултат * нарушаване на задължения по служба
ТКРешение №95/29.09.2009 по дело №355/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * справедливост * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя
ТКРешение №72/08.07.2009 по дело №17/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * погасителна давност * застраховка "злополука на пътници в средствата за обществен транспорт" * Право на застрахования * прекъсване на давност
НКРешение №81/19.02.2010 по дело №738/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обективност на експертните заключения * приложение на чл. 55 НК * пробационни мерки * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №125/10.04.2012 по дело №274/2012Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * евентуален умисъл * превес на смекчаващите вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №34/19.02.2013 по дело №642/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №16/02.02.2011 по дело №396/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №76/28.02.2011 по дело №1411/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неизпълнение на съдебно решение * обезщетение за пропуснати ползи * договор за наем
ГКРешение №204/04.07.2011 по дело №220/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * споразумение * застрахователно обезщетение * делинквент
ГКРешение №93/18.06.2012 по дело №458/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
НКРешение №299/08.07.2009 по дело №259/2009Привилегирован състав на транспортно престъпление * условия за съкратено съдебно следствие * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №656/14.01.2011 по дело №637/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * особено тежък случай * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * цели на наказанието * лишаване от право на управление на МПС
ГКРешение №233/18.05.2012 по дело №104/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно уволнение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №363/30.03.2011 по дело №394/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * неосигуряване на предимство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * указания на касационната инстанция * причинно-следствена връзка
ГКОпределение №325/11.05.2012 по дело №240/2012Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №359/25.09.2012 по дело №1224/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №401/21.10.2011 по дело №483/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №291/11.07.2012 по дело №951/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * груба небрежност * съпричиняване
НКРешение №572/08.02.2013 по дело №2122/2012Клевета * граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №57/02.03.2011 по дело №1416/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №503/21.07.2010 по дело №1069/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №573/07.01.2009 по дело №584/2008Убийство по чл.115 НК * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * ненадлежно конституиране на страна * погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес
НКРешение №319/17.07.2009 по дело №313/2009Убийство в състояние на силно раздразнение * убийство в състояние на силно раздразнение * съкратено съдебно следствие * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №371/26.09.2009 по дело №368/2009Убийство по чл.115 НК * многобройни смекчаващи вината обстоятелства * физиологичен афект * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * убийство
ГКРешение №408/01.11.2012 по дело №1704/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №69/01.06.2009 по дело №722/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * Плащания от Гаранционен фонд
НКРешение №175/17.04.2009 по дело №97/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * нарушено право на защита * определяне размер на наказание
ГКРешение №415/12.07.2010 по дело №515/2009Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * право на пенсия * намаляване обема на работа * трайно намалена работоспособност * неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите документи
ГКРешение №215/18.11.2014 по дело №1287/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №502/28.11.2012 по дело №2/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * установяване на престъпно обстоятелство * спиране на производството по делото
ГКРешение №832/10.12.2010 по дело №593/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №246/22.04.2010 по дело №1029/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №245/08.06.2009 по дело №224/2009Тежка телесна повреда * съдебно-медицинска експертиза * механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * авторство на деянието * съучастническа дейност * индивидуализация на наказание
ГКРешение №147/18.03.2011 по дело №1640/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * отговорност за вреди * деликтна отговорност
ГКРешение №339/27.12.2011 по дело №325/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пропуснати ползи * установяване право на собственост * придобивна давност
ГКРешение №780/27.12.2010 по дело №498/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * забава
НКРешение №483/21.12.2010 по дело №470/2010Привилегирован състав на транспортно престъпление * автотехническа експертиза * кредитиране на свидетелски показания * защитна версия * липса на случайно деяние * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * механизъм на деяние * навлизане в лента за насрещно движение
ГКРешение №641/04.10.2010 по дело №1392/2009дискриминация * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * дискриминация * непозволено увреждане
НКРешение №196/20.06.2012 по дело №527/2012Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №229/14.08.2012 по дело №897/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договорна отговорност * обхват на договорната отговорност
ГКРешение №267/24.03.2010 по дело №998/2009договор за превоз * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * отговорност на превозвача и пътника при договор за превоз
ГКРешение №565/12.02.2013 по дело №24/2012Непозволено увреждане * съпричиняване * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №509/21.12.2012 по дело №630/2012Обективна отговорност за вреди от вещи * вреди от животни * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * солидарна отговорност
ГКРешение №662/14.03.2011 по дело №1565/2009Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * обезщетение за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * съпричиняване
ГКРешение №323/27.04.2010 по дело №483/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * временна неработоспособност
НКРешение №369/16.10.2009 по дело №399/2009Изнасилване на ненавършила 14 г. * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * сексуална експлоатация
ГКРешение №134/01.03.2010 по дело №529/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №33/27.01.2010 по дело №5146/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * доказателствена тежест * правоприемство * трайно намалена работоспособност
НКРешение №287/24.07.2009 по дело №284/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * пробационни мерки * нарушаване на правилата за движение по пътищата * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съкратено съдебно следствие
НКРешение №206/16.09.2009 по дело №159/2009Убийство по чл.115 НК * опит за убийство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * очна ставка
ГКРешение №316/14.10.2013 по дело №121/2013Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * увреждане * справедливост
ГКРешение №336/23.11.2012 по дело №303/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * начало на давностен срок
ГКРешение №489/03.01.2013 по дело №1405/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №226/29.03.2010 по дело №4119/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №62/27.02.2012 по дело №1065/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №428/13.05.2010 по дело №1207/2009Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * свидетелски показания * доказателствена тежест * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №324/28.07.2011 по дело №924/2010неправилна правна квалификация * вреди от животни * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * непозволено увреждане
ГКРешение №595/30.09.2010 по дело №1690/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №421/10.11.2011 по дело №1135/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * груба небрежност * нарушение на трудовата дисциплина * задължения при изпълнение на възложената работа
ГКРешение №480/23.04.2013 по дело №85/2012Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ТКРешение №116/08.07.2011 по дело №692/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * главен иск * евентуален иск * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правомощия на въззивната инстанция * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * деликтна отговорност
НКРешение №139/27.03.2009 по дело №111/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * съпричиняване * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * случайно деяние * доказателствена съвкупност * непредпазливост * нарушаване на правилата за движение по пътищата
ГКРешение №967/18.12.2009 по дело №258/2009неимуществени вреди от престъпление * Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №187/12.05.2009 по дело №124/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * висок обществен интерес * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * индивидуализация на наказание * съкратено съдебно следствие * специална и генерална превенция * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №55/11.03.2013 по дело №1107/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №13/07.04.2011 по дело №1451/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * давностен срок * обективна отговорност за вреди от вещи
ГКОпределение №120/06.03.2009 по дело №2350/2008нередовност на исковата молба * солидарност * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №30/28.01.2011 по дело №688/2010Привилегирован състав на транспортно престъпление * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №111/25.05.2011 по дело №1120/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №646/12.10.2010 по дело №1210/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * доказателства
НКРешение №210/11.06.2009 по дело №203/2009Убийство по чл.115 НК * съдебно-балистична експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * случайно деяние
ГКРешение №56/01.03.2011 по дело №117/2010трудова злополука * военнослужещ * обезщетение за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №230/12.07.2011 по дело №1907/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * регресен иск * споразумение * деликтна отговорност
НКРешение №476/29.12.2011 по дело №2148/2011Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * прехвърляне на собственост на автомобил * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * конфискация на налично имущество * прекратяване на наказателно производство в частта за гражданския иск
ГКРешение №574/03.11.2010 по дело №619/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №358/18.06.2010 по дело №1183/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №286/16.07.2010 по дело №69/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * трудово възнаграждение * трайно намалена работоспособност
НКРешение №521/15.01.2010 по дело №643/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * особено тежък случай * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
НКРешение №468/20.10.2010 по дело №465/2010причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * пияно състояние * неправоспособен водач на МПС * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * нарушаване на правилата за движение по пътищата
ГКРешение №502/21.07.2010 по дело №1161/2009Неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №966/18.12.2009 по дело №231/2009непозволено увреждане * Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКРешение №192/01.03.2010 по дело №3729/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * случайно събитие * вреди от вещ * трето лице * упълномощаване * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №301/27.04.2010 по дело №3251/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №728/28.01.2011 по дело №1957/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
НКРешение №476/26.11.2009 по дело №536/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * цели на наказанието * неправоспособен водач на МПС * обществена опасност на деец * условно осъждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * смекчаващи вината обстоятелства * съпричиняване
НКРешение №438/08.10.2010 по дело №413/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * тежка телесна повреда * средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * автотехническа експертиза * нарушаване на правилата за движение по пътищата
НКРешение №522/02.03.2010 по дело №600/2009Средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес
ГКРешение №410/21.11.2011 по дело №153/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКОпределение №572/25.06.2012 по дело №990/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск * Частна касационна жалба
ГКРешение №499/09.01.2012 по дело №1577/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * съпричиняване * груба небрежност
НКРешение №365/20.09.2010 по дело №362/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * справедливост на обезщетение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКОпределение №662/11.08.2011 по дело №517/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * делинквент
НКРешение №543/11.01.2010 по дело №683/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * пробация * приложение на чл. 55 НК * пробационни мерки * индивидуализация на наказание * степен на обществена опасност * застраховка "Гражданска отговорност" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК
НКРешение №247/13.06.2014 по дело №582/2014Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * доброволен отказ от извършване на престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №519/03.01.2013 по дело №1457/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * трудово възнаграждение * забрана за напускане на пределите на страната * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ТКРешение №163/26.10.2011 по дело №1025/2010Плащания от Гаранционен фонд * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКОпределение №365/01.07.2009 по дело №335/2009обективно съединяване на искове * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
НКРешение №113/18.03.2013 по дело №280/2013Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * употреба на сила
ГКРешение №536/17.07.2012 по дело №215/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за временна нетрудоспособност * извънсъдебно споразумение * договор за спогодба * обезщетение за вреди
ГКРешение №136/01.03.2012 по дело №414/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * трайна неработоспособност * справедливост
НКРешение №103/07.03.2011 по дело №15/2011Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №717/06.12.2010 по дело №232/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * отговорност за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №237/07.07.2011 по дело №1258/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №379/06.11.2012 по дело №1259/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №38/13.03.2013 по дело №323/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
НКРешение №454/30.11.2009 по дело №491/2009Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съставомерни последици
ГКРешение №216/28.11.2014 по дело №1604/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №607/22.12.2010 по дело №518/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №483/21.12.2009 по дело №521/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * условно осъждане
ГКРешение №279/28.09.2011 по дело №1533/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №298/21.10.2011 по дело №1663/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
НКРешение №57/05.03.2010 по дело №690/2009Убийство по чл.115 НК * приложение на чл. 55 НК * степен на обществена опасност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * форма на вина * евентуален умисъл * частен обвинител * право на обжалване
ГКРешение №539/09.08.2010 по дело №1747/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №54/01.03.2011 по дело №1939/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * заповед за дисциплинарно наказание * прекратяване на трудовото правоотношение * свидетелски показания
ГКРешение №993/15.12.2009 по дело №2687/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка * професионално заболяване * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №12/06.02.2013 по дело №449/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №334/10.10.2012 по дело №1609/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване
ГКРешение №192/27.06.2012 по дело №1571/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №100/16.02.2010 по дело №696/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление *
ГКРешение №138/08.05.2013 по дело №637/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №407/26.05.2010 по дело №1273/2009Непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №304/07.11.2011 по дело №1749/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №355/15.11.2012 по дело №387/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
ГКРешение №165/18.05.2013 по дело №1008/2013Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност * свидетелски показания * установяване на факти
ГКОпределение №495/15.10.2012 по дело №456/2012непозволено увреждане * международна компетентност на български съд * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №490/03.01.2013 по дело №1427/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * процесуален субституент * конституиране на страни
ГКРешение №132/29.04.2011 по дело №645/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №182/30.03.2010 по дело №70/2010Убийство по чл.115 НК * опит за убийство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съставомерност на деяние
НКРешение №473/23.11.2009 по дело №517/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * автотехническа експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * нарушаване на правилата за движение по пътищата * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * бързо бягане на пешеходец * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ГКРешение №626/15.03.2011 по дело №24/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * неимуществени вреди от престъпление * застрахователно обезщетение
НКРешение №666/28.12.2010 по дело №731/2010Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * опасен рецидив * тежка телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * самопризнание * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства
ГКРешение №133/26.05.2011 по дело №664/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №610/30.09.2010 по дело №888/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * спиране на давност * погасителна давност
ГКРешение №257/14.07.2011 по дело №1149/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №380/11.10.2010 по дело №335/2010справедливост на обезщетение * самопризнание * съкратено съдебно следствие * причинно-следствена връзка * пробация * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №178/06.06.2012 по дело №633/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя
НКРешение №383/13.10.2011 по дело №1859/2011Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №14/01.03.2010 по дело №3456/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * груба небрежност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * изключване или намаляване на отговорността
ГКРешение №34/04.02.2011 по дело №668/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * временна неработоспособност
ГКРешение №85/23.03.2012 по дело №1486/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свобода на словото
ГКРешение №547/23.07.2010 по дело №1025/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договор за покупко-продажба * правоприемство * деликтна отговорност * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №439/14.12.2012 по дело №1730/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
НКРешение №95/23.03.2012 по дело №156/2012Средна телесна повреда * съдебно-медицинска експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка
ГКРешение №425/13.01.2012 по дело №39/2011Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * извънсъдебно споразумение
НКРешение №84/24.03.2009 по дело №688/2008Лишаване от живот при професионална непредпазливост * съставомерност на деяние * обективност на експертните заключения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * лекарска грешка по чл. 123 НК
ГКРешение №263/15.02.2013 по дело №1740/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №731/2010/21.10.2010 по дело №1102/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка
ГКРешение №35/03.04.2013 по дело №505/2012Обратни искове при обективна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * регресен иск
НКРешение №250/12.05.2010 по дело №192/2010Убийство по чл.115 НК * опит за убийство * цели на наказанието * съставомерен признак * индивидуализация на наказание * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №560/22.06.2010 по дело №1670/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * конституиране на страни
ГКРешение №303/30.06.2010 по дело №709/2009Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателства и доказателствени средства * спиране на производството по делото * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №146/15.02.2010 по дело №848/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * временна неработоспособност
ГКРешение №160/17.05.2010 по дело №29/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * непозволено увреждане * погасителна давност
ГКРешение №216/27.07.2010 по дело №185/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * доказателства * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №668/04.11.2010 по дело №320/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съсобственост
ГКРешение №823/14.03.2011 по дело №1022/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * сила на пресъдено нещо * изпълнение на чуждо задължение
ГКРешение №412/10.12.2012 по дело №576/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №777/11.01.2011 по дело №329/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
НКРешение №501/01.11.2010 по дело №497/2010Телесна повреда, причинена по хулигански подбуди * съизвършител * хулигански подбуди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №272/22.06.2009 по дело №236/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * пияно състояние * съкратено съдебно следствие * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №425/05.11.2009 по дело №421/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * особено мъчителен начин * особена жестокост * недоказаност на обвинението * нарушено право на защита * назначаване на служебен защитник * доказателствени искания * следствен експеримент * доказателствена съвкупност * състояние на силно раздразнение * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * право на справедлив процес * квалифициращи обстоятелства * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №370/11.11.2011 по дело №1740/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обективна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * неизпълнение * отговорност за вреди
НКРешение №365/08.10.2009 по дело №350/2009Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * значителни имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съкратено съдебно следствие * Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * нарушаване на правилата за движение по пътищата
ГКРешение №710/2010/19.01.2011 по дело №1824/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №79/27.02.2012 по дело №673/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * груба небрежност * изключване или намаляване на отговорността
ГКРешение №479/09.12.2011 по дело №1684/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * вреди
НКРешение №135/11.05.2009 по дело №39/2009Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * предели на касационната проверка * индивидуализация на наказание * оспорена правна квалификация * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * гражданска отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №147/19.06.2012 по дело №582/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателствена тежест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №50/29.06.2012 по дело №716/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * заповедно производство
ГКРешение №50/17.02.2011 по дело №762/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
НКРешение №319/23.06.2010 по дело №246/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * място на удар при ПТП * производни доказателства * обществена опасност на деец * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * първични доказателства
НКРешение №482/05.11.2010 по дело №478/2010Лека телесна повреда * административно наказание по чл. 78а НК * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обществено порицание
ГКРешение №30/27.03.2012 по дело №1176/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * солидарна отговорност * суброгация
НКРешение №276/28.05.2010 по дело №222/2010приложение на условното осъждане * некритично отношение на подсъдим * презумпция за невиновност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №123/08.03.2012 по дело №257/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * указания на ВКС * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * алкохолно опиване
ГКРешение №511/27.07.2010 по дело №587/2009Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №645/14.03.2011 по дело №54/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №187/13.06.2012 по дело №1215/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
НКРешение №79/25.02.2011 по дело №691/2010Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съдебно-медицинска експертиза * превес на смекчаващите вината обстоятелства * авторство на деянието
НКРешение №139/15.06.2011 по дело №10/2011Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * анализ на доказателствена съвкупност * кредитиране на свидетелски показания * оценка на доказателствени източници * особено мъчителен начин * справедливост на наказание * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * повторен разпит
ГКРешение №191/18.03.2010 по дело №824/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * застрахователно обезщетение * изключване или намаляване на отговорността
ГКРешение №242/06.04.2010 по дело №4432/2008Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * договор за наем * свидетелски показания * право на ползване
НКРешение №429/20.10.2009 по дело №414/2009Лишаване от живот при професионална непредпазливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане
ГКРешение №542/15.01.2013 по дело №1568/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * право на преценка относно размера на иска
НКРешение №560/08.01.2010 по дело №575/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №179/08.09.2010 по дело №656/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №440/31.05.2010 по дело №1504/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №508/18.06.2010 по дело №1411/2009Непозволено увреждане * експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * лекарска грешка
НКРешение №480/23.11.2009 по дело №304/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * бягство от местопроизшествие * смекчаващи вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * намаляване на наказание
НКРешение №217/22.04.2010 по дело №102/2010причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * ненадлежно конституиране на страна * конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител
ГКРешение №230/10.05.2010 по дело №2487/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * трайно намалена работоспособност * лихва
НКРешение №364/30.09.2009 по дело №379/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес
ГКРешение №477/2011/04.04.2012 по дело №1444/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №348/11.10.2011 по дело №387/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * съпричиняване * нарушение на трудовата дисциплина * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №397/28.09.2010 по дело №356/2010Убийство по хулигански подбуди * преквалификация на деяние * съизвършител * средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка
ГКРешение №336/05.01.2012 по дело №280/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №457/25.06.2010 по дело №1506/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест
НКРешение №569/08.01.2009 по дело №617/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №252/02.07.2009 по дело №235/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * нарушаване на правилата за движение по пътищата * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ГКРешение №250/21.11.2012 по дело №1504/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * лекарска грешка
ГКРешение №577/29.11.2010 по дело №1741/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №282/28.04.2010 по дело №622/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * временна неработоспособност
ГКРешение №306/07.06.2011 по дело №1556/2009Непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение
НКРешение №523/21.12.2011 по дело №2514/2011средна телесна повреда * авторство на деянието * съдебно-медицинска експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №357/18.10.2010 по дело №327/2010Убийство в състояние на силно раздразнение * административно наказание по чл. 78а НК * причиняване на средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съдебно-медицинска експертиза * балистична експертиза * обяснения на подсъдим * свидетелски показания * анализ на доказателствена съвкупност * мнима неизбежна отбрана * физиологичен афект * задължителни указания на касационната инстанция
ГКОпределение №395/08.07.2009 по дело №376/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно уволнение * сила на пресъдено нещо * непозволено увреждане * оттегляне на иск
ГКРешение №7/14.04.2010 по дело №4492/2008Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * освобождаване от кадрова военна служба * погасителна давност
НКРешение №340/29.06.2010 по дело №251/2010причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * разглеждане на граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №274/17.10.2011 по дело №19/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №470/28.06.2010 по дело №671/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * възникване на трудовото правоотношение * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №153/13.06.2012 по дело №1198/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи * трудова злополука
ГКРешение №738/22.11.2010 по дело №297/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * доказателства * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №186/20.06.2013 по дело №30/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
НКРешение №389/13.10.2011 по дело №1915/2011Обида и квалифицирана обида * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * указания на касационната инстанция * прекратяване на наказателно производство в частта за гражданския иск
ГКРешение №628/19.11.2010 по дело №1711/2009Непозволено увреждане * отговорност за чужди виновни противоправни действия * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * лихва
ГКРешение №62/06.03.2012 по дело №1376/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свобода на словото
ГКРешение №298/04.07.2011 по дело №1152/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №242/13.11.2012 по дело №19/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №243/01.04.2010 по дело №772/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * имуществена отговорност на работодател * професионално заболяване
ГКРешение №329/04.06.2010 по дело №883/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * причинно-следствена връзка * доказателствена тежест
НКРешение №201/11.05.2009 по дело №174/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * особено мъчителен начин * умисъл за убийство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №315/03.07.2009 по дело №313/2009Подправяне, разпространение, ползване и унищожаване на официални удостоверителни знаци * маловажен случай * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка * непозволено увреждане * деликтна отговорност в наказателното производство
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №5/13.03.2013 по дело №638/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
НКРешение №604/13.01.2009 по дело №673/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * условно осъждане * съставомерност на деяние * самопризнание * индивидуализация на наказание * тежест на деяние * индивидуална и генерална превенция * гражданска отговорност * смекчаващи вината обстоятелства * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта
НКРешение №108/28.02.2012 по дело №123/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * справедливост на наказание * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №42/20.02.2012 по дело №267/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
НКРешение №147/08.06.2009 по дело №105/2009Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана * неизбежна отбрана * противоправно нападение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКОпределение №11/07.01.2009 по дело №398/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ГКРешение №302/04.10.2011 по дело №78/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №851/29.12.2010 по дело №502/2010Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * вреди от животни * причинно-следствена връзка
ГКРешение №29/05.03.2012 по дело №170/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №1026/18.12.2009 по дело №4001/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * трудова злополука * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * груба небрежност
НКРешение №642/10.02.2009 по дело №674/2008ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * Убийство на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * утежняване на квалификация * изменение на обвинението * индивидуализация на наказание * обществена опасност на деяние * съставомерност на деяние * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * имуществени вреди от престъпление * държане на оръжие без надлежно разрешение * незаконно държане на боеприпаси
ТКОпределение №647/12.07.2012 по дело №191/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * допустимост на иск * липса на правен интерес
ГКРешение №977/14.01.2010 по дело №298/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * съпричиняване при трудова злополука * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №393/29.09.2010 по дело №397/2010Средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * техническа грешка при изписване на акт
ГКРешение №672/26.11.2010 по дело №1882/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №434/02.11.2011 по дело №1235/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №578/19.10.2010 по дело №603/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * временна неработоспособност
ГКРешение №191/26.06.2012 по дело №1368/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
ГКРешение №570/02.11.2010 по дело №1389/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трето лице
ГКРешение №1/27.03.2012 по дело №1106/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * индивидуализиране на спорното право * изменение на иска * лихва
ГКРешение №621/22.10.2010 по дело №1927/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
НКРешение №362/17.10.2011 по дело №1809/2011Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта * техническа грешка * цели на наказанието * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №423/27.10.2010 по дело №406/2010хулигански подбуди * лека телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №338/20.11.2013 по дело №1269/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * незаконно обвинение
НКРешение №456/27.11.2009 по дело №422/2009Убийство по чл.115 НК * множество престъпления * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * техническа грешка при изписване на акт
НКРешение №509/04.01.2010 по дело №592/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * авторство на деянието * доказателствена основа * умисъл за убийство * преквалификация на деяние * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * цели на наказанието * Убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост
ГКРешение №368/12.05.2010 по дело №1235/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за загуба на работоспособност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
НКРешение №365/01.07.2010 по дело №352/2010Убийство по непредпазливост * причиняване на смърт по непредпазливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * формиране на вътрешно убеждение * съпричиняване
НКРешение №104/07.03.2013 по дело №178/2013Обида и квалифицирана обида * право на свободно изразяване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * несъставомерно деяние * Европейски съд по правата на човека * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ТКРешение №91/17.08.2011 по дело №404/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * оттегляне на иск * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пряк иск на увредения срещу застрахователя * субективно съединяване на искове
НКРешение №304/08.06.2010 по дело №225/2010Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * обвинение, доказано по несъмнен начин * съставомерност на деяние * изпълнително деяние * цели на наказанието * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * опит за убийство
ГКРешение №395/18.01.2012 по дело №159/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №24/13.04.2010 по дело №3880/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * военнослужещ * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за смърт на военнослужещ, загинал по време на кадрова военна служба *
ГКРешение №785/02.03.2011 по дело №556/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №18/08.02.2012 по дело №434/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №300/21.10.2011 по дело №213/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №143/05.07.2011 по дело №1070/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №554/12/06.03.2013 по дело №266/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №294/20.04.2010 по дело №670/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договор за финансов лизинг
НКРешение №168/13.05.2014 по дело №360/2014Убийство по чл.115 НК * указания на ВКС * следствен експеримент * умисъл за убийство * граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * необоснованост
ГКРешение №298/08.11.2012 по дело №184/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * временна неработоспособност
ГКРешение №350/17.10.2011 по дело №1382/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * вредоносен резултат
ГКРешение №14/17.02.2011 по дело №625/2010обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * забавено издаване на документи за осигурителен стаж
ГКРешение №344/31.10.2012 по дело №1686/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №119/23.02.2010 по дело №4702/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * Непозволено увреждане
ГКРешение №130/13.04.2011 по дело №951/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №85/26.05.2016 по дело №112/2016Убийство в състояние на силно раздразнение * справедливост на наказание * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №174/13.05.2014 по дело №324/2014Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №166/10.03.2010 по дело №4284/2008Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * случайно събитие
ГКРешение №329/20.12.2011 по дело №1789/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правомощия на въззивната инстанция * клевета
НКРешение №204/02.07.2009 по дело №178/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * лека телесна повреда * формиране на вътрешно убеждение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №62/22.02.2012 по дело №3165/2011Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * неизбежна отбрана * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * превес на отегчаващите вината обстоятелства
НКРешение №160/01.04.2010 по дело №42/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * причинно-следствена връзка * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * произнасяне по разноски
НКРешение №128/28.03.2011 по дело №11/2011Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * предмет на доказване * причинно-следствена връзка * обективност на експертните заключения * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №105/16.03.2010 по дело №12/2010Убийство по чл.115 НК * опит за убийство * разумен срок на наказателния процес * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ГКРешение №115/11.02.2010 по дело №385/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * пропуснати ползи * обезщетение за недопускане до работа
ТКРешение №158/28.12.2011 по дело №157/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * критерии за определяне на неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * пропуснати ползи
ГКРешение №429/28.06.2010 по дело №944/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * топлинна енергия
ГКРешение №183/01.07.2011 по дело №719/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * свидетелски показания
ГКРешение №118/08.06.2010 по дело №2414/2008Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност"
НКРешение №559/23.12.2010 по дело №554/2010Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * следствен експеримент * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * ненадлежна доказателствена дейност * непълнота на доказателства * нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства
ГКРешение №70/27.04.2012 по дело №748/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №59/15.03.2012 по дело №434/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №459/06.12.2012 по дело №1548/2011Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * вреди от животни
ГКРешение №753/28.01.2011 по дело №457/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №86/29.01.2010 по дело №92/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * уронване доброто име и авторитет * Непозволено увреждане
ГКРешение №709/15.11.2010 по дело №178/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №518/21.06.2010 по дело №1060/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №213/12.07.2011 по дело №1761/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * трайна неработоспособност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №218/20.07.2015 по дело №482/2015Лишаване от живот при професионална непредпазливост * увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №655/02.02.2009 по дело №641/2008Рекет, когато е причинена средна или тежка телесна повреда, ако за извършеното престъпление не се предвижда по-тежко наказание * превес на смекчаващите вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обвинение, доказано по несъмнен начин
НКРешение №389/30.09.2009 по дело №365/2009Убийство по чл.115 НК * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №147/07.12.2012 по дело №850/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неплащане на застрахователна премия в срок * автоматично прекратяване на застрахователен договор
НКРешение №359/14.09.2011 по дело №1758/2011Лишаване от живот при професионална непредпазливост * особено тежък случай * следствен експеримент * пожаро-техническа експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * немарливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност
ГКРешение №410/29.06.2010 по дело №599/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №432/29.06.2010 по дело №392/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * доказателства * съпричиняване при трудова злополука
НКРешение №35/27.04.2009 по дело №748/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * непредпазливо причинена смърт и тежка телесна повреда в транспорта
НКРешение №20/05.03.2010 по дело №687/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * оговор * оспорена правна квалификация * общност на умисъла * достоверност на доказателствени средства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * Убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост
ТКРешение №47/10.09.2010 по дело №625/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * нелоялна конкуренция * увреждане доброто име на търговеца
НКРешение №470/20.11.2009 по дело №498/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * лека телесна повреда * длъжностно лице * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * принудителни действия * свидетелски показания * надлежно разследване * набедяване в престъпление пред орган на власт * новооткрито чрез разследване обстоятелство
ТКРешение №55/30.05.2009 по дело №728/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * Непозволено увреждане * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №235/21.09.2012 по дело №1762/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * давностен срок
НКРешение №78/27.04.2009 по дело №27/2009представяне на невярна оценка от лицензиран оценител * условно осъждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * административно наказание по чл. 78а НК * резултатно престъпление * причинно-следствена връзка * несъставомерно деяние * съставомерни вреди
НКРешение №357/07.07.2011 по дело №1688/2011Убийство по чл.115 НК * съкратено съдебно следствие * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №414/30.09.2010 по дело №378/2010Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * процесуална годност на доказателствен източник
ГКРешение №281/16.04.2010 по дело №281/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната
ГКРешение №115/05.04.2012 по дело №593/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №373/19.10.2012 по дело №672/2012Обучение на чужди граждани * образование * такси за обучение на чуждестранни граждани * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава
ГКРешение №535/25.07.2012 по дело №1465/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност * съпричиняване * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за имуществени вреди * момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност * правоприемство
НКРешение №131/24.03.2009 по дело №109/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * непредпазливо причинена смърт и тежка телесна повреда в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * трудова ангажираност на подсъдим * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * съпричиняване * опасна зона на движение и спиране * отегчаващи вината обстоятелства
ГКРешение №229/20.04.2010 по дело №1054/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * трайно намалена работоспособност * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * временна неработоспособност
ГКРешение №478/22.07.2010 по дело №943/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №498/14.12.2009 по дело №510/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * приложение на чл. 55 НК * цели на наказанието * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №577/19.05.2009 по дело №583/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
НКРешение №178/08.06.2009 по дело №146/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №77/08.07.2009 по дело №2/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неплащане на застрахователна премия в срок * застраховка "гражданска отговорност" * модалитет * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя
ГКРешение №43/08.02.2013 по дело №174/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност
ГКРешение №265/24.06.2011 по дело №1623/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №681/16.12.2010 по дело №354/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
ГКРешение №317/01.07.2011 по дело №1553/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №551/06.03.2013 по дело №203/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ТКРешение №243/19.12.2012 по дело №352/2011Плащания от Гаранционен фонд * отговорност на Гаранционен фонд * допустимост на иск * делинквент * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №124/09.02.2010 по дело №3802/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * свидетелски показания
НКРешение №260/17.07.2012 по дело №711/2012Лека телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №486/17.12.2012 по дело №32/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * незаконно обвинение
ГКРешение №582/06.07.2010 по дело №802/2009Неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №179/20.07.2012 по дело №1294/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно уволнение
ГКРешение №376/11.05.2010 по дело №1188/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * погасителна давност * причинно-следствена връзка
ГКРешение №9/07.02.2012 по дело №733/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №67/16.03.2012 по дело №1101/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * справедливост
ГКРешение №24/22.02.2012 по дело №285/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №149/02.05.2011 по дело №574/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №63/23.02.2011 по дело №728/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК * приложение на чл. 55 НК * най-благоприятен за дееца наказателен закон * замяна на пробационна мярка * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №437/23.08.2010 по дело №1405/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * деликтна отговорност
НКРешение №65/14.03.2012 по дело №62/2012Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * справедливост на наказание * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №487/24.11.2009 по дело №589/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * съкратено съдебно следствие * съпричиняване * насрещна лента за движение * липса на мотиви * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пробационни мерки * отмяна на решение * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
НКРешение №314/30.08.2010 по дело №264/2010Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * защитна версия * авторство на деянието * косвени доказателства и косвено доказване * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * цели на наказанието * специална и генерална превенция * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * анализ на доказателствена съвкупност * липса на мотиви * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * указания на касационната инстанция * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * незаконен съдебен състав * продължителност на наказателно производство
ГКРешение №178/13.05.2011 по дело №984/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №262/11.05.2010 по дело №1155/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * непозволено увреждане * свидетелски показания * доказателства
НКРешение №257/04.06.2009 по дело №163/2009Изнасилване на ненавършила 14 г. * самопризнание * съвкупност от престъпления * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * смекчаващи вината обстоятелства * индивидуализация на наказание * цели на наказанието * отегчаващи вината обстоятелства
НКРешение №318/02.07.2009 по дело №341/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * нарушено право на защита * ограничаване на процесуално право * Кражба, представляваща опасен рецидив * право на справедлив процес * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
ГКРешение №130/01.03.2010 по дело №640/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №78/19.02.2010 по дело №712/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт в транспорта * пияно състояние * обективност на експертните заключения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * предели на касационната проверка
НКРешение №347/15.06.2010 по дело №284/2010съкратено съдебно следствие * неизбежна отбрана * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана * смекчаващи вината обстоятелства * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ГКРешение №197/17.05.2011 по дело №1211/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №57/14.02.2011 по дело №527/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди * доказателства
ТКРешение №228/05.06.2014 по дело №583/2012Пряк иск на увредения срещу застрахователя * преклузия * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №142/31.05.2011 по дело №929/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКОпределение №247/17.04.2013 по дело №699/2012незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съдебни разноски
ГКОпределение №663/24.09.2012 по дело №529/2012обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * солидарна отговорност * указания на съда * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Непозволено увреждане
ГКРешение №7/21.01.2010 по дело №3623/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * вреди от животни * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №180/23.07.2012 по дело №1392/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
НКРешение №173/14.05.2015 по дело №291/2015Средна телесна повреда * неизбежна отбрана * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №394/18.01.2012 по дело №1520/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №223/17.08.2009 по дело №215/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * причиняване на средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * авторство на деянието
ТКРешение №83/06.07.2009 по дело №795/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * лимитирана отговорност на застраховател * застраховка "гражданска отговорност" * справедливост
ГКРешение №77/25.03.2011 по дело №1507/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №174/07.04.2010 по дело №11/2010Изнасилване на лице от женски пол, лишено от възможност за самоотбрана * индивидуализация на наказание * смекчена наказателна отговорност * многобройни смекчаващи вината обстоятелства * превес на отегчаващите вината обстоятелства * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * цели на наказанието * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * утежняване положението на подсъдимия
ТКРешение №25/17.03.2010 по дело №211/2009Плащания от Гаранционен фонд * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * случайно събитие * справедливост
НКРешение №433/05.11.2009 по дело №433/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * условно осъждане * административно наказание по чл. 78а НК * реабилитация по право * квалифициращ признак * индивидуална и генерална превенция * отегчаващи вината обстоятелства
ГКРешение №633/01.11.2010 по дело №855/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
НКРешение №242/08.07.2010 по дело №173/2010Привилегирован състав на транспортно престъпление * съкратено съдебно следствие * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №335/10.01.2012 по дело №296/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №307/04.10.2011 по дело №1187/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №414/05.02.2013 по дело №458/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №32/23.02.2009 по дело №737/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства и доказателствени средства * доказателствена стойност * молба за правна помощ * договор за правна помощ * съдебна поръчка * замолена държава * доказателства и доказателствени средства * веществени доказателства и доказателствени средства * веществени доказателства и доказателствени средства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
НКРешение №70/18.06.2012 по дело №2935/2011Лека телесна повреда * неподлежащ на касационна проверка съдебен акт * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №482/09.12.2009 по дело №600/2009Обида и квалифицирана обида * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №483/09.06.2010 по дело №1091/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №499/22.11.2010 по дело №398/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * средна телесна повреда * тежка телесна повреда * автотехническа експертиза
НКРешение №133/26.03.2009 по дело №67/2009Противозаконно отнемане на МПС * административно наказание по чл. 78а НК * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №557/28.01.2011 по дело №1599/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №120/18.04.2016 по дело №218/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №992/11.12.2009 по дело №2394/2008непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * забава * Изменение и прекратяване на издръжката
ГКРешение №281/16.04.2010 по дело №12/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * имуществена отговорност на работодател * професионално заболяване * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
НКРешение №36/07.03.2011 по дело №662/2010средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №581/30.09.2010 по дело №1019/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №301/25.06.2009 по дело №285/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * условно осъждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * смекчаващи вината обстоятелства
ГКРешение №53/14.02.2011 по дело №640/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №198/12.05.2011 по дело №1261/2011Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * съставомерност на деяние * причинно-следствена връзка * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №258/22.06.2011 по дело №1565/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №444/31.10.2012 по дело №453/2012обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка * деликтна отговорност * съпричиняване
НКРешение №117/11.03.2009 по дело №72/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * тежка телесна повреда * средна телесна повреда * условно осъждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * разумен срок на наказателния процес * цели на наказанието * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ГКРешение №725/12.01.2011 по дело №403/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №48/08.02.2011 по дело №545/2010обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * неустойка * договор за покупко-продажба * наем * доказателства * свидетелски показания
НКРешение №70/13.02.2009 по дело №33/2009Средна телесна повреда * трайно затрудняване движенията на горен десен крайник * индивидуализация на наказание * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №382/06.10.2011 по дело №1156/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №417/14.09.2010 по дело №2994/2008Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №188/15.06.2012 по дело №1122/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №211/29.03.2010 по дело №719/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение * трето лице
ГКРешение №43/03.02.2012 по дело №281/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * външно съвместителство
ГКРешение №1002/07.01.2010 по дело №3800/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №158/04.06.2012 по дело №708/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №236/30.04.2009 по дело №186/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * квалифициращи обстоятелства * длъжностно лице * задължение по служба * в интерес на осъдения/подсъдимия * особена жестокост * цели на наказанието * умисъл за убийство
ГКРешение №281/04.10.2011 по дело №1684/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №223/12.07.2011 по дело №900/2010Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане
ГКРешение №238/30.01.2013 по дело №1668/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * действия на съдия-изпълнител * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане
НКРешение №97/16.03.2009 по дело №37/2009Кражба в големи размери * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * гражданска отговорност * несъставомерно деяние * указания на касационната инстанция
НКРешение №392/15.10.2009 по дело №376/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * условно осъждане * съпричиняване * причинно-следствена връзка * причиняване на смърт и телесни повреди в транспорта
ТКРешение №11/08.02.2013 по дело №620/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * деликвент * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №369/10.01.2013 по дело №297/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №451/14.11.2012 по дело №1661/2012Убийство по чл.115 НК * мярка за неотклонение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №223/04.07.2011 по дело №295/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №232/25.07.2011 по дело №1381/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
НКРешение №309/29.06.2012 по дело №897/2012Изнасилване, извършено от две или повече лица * предели на производство по възобновяване * отвод * предубеденост на съдебен състав * разумен срок на наказателния процес * справедливост на наказание * смекчаващи вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * указания на касационната инстанция * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ГКРешение №414/21.11.2012 по дело №1543/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №47/08.04.2014 по дело №2250/2013Привилегирован състав на транспортно престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №37/20.07.2010 по дело №700/2009Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * случайно деяние * преквалификация на деяние * съотношение на престъпни състави * форма на вина * евентуален умисъл * идеална съвкупност * Закон за амнистия * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №185/17.07.2012 по дело №737/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
ГКРешение №407/15.10.2012 по дело №1589/2011Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * делинквент * солидарна отговорност
ГКРешение №592/28.01.2011 по дело №1773/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №391/13.01.2012 по дело №201/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №830/20.12.2010 по дело №1898/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
НКРешение №406/04.10.2010 по дело №382/2010Убийство по непредпазливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * безопасни условия на труд * разлика между обикновена и професионална непредпазливост * причинно-следствена връзка * ограничаване на процесуално право * обвинителен акт * право на защита * противоречие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт
ТКРешение №17/27.02.2013 по дело №266/2012Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * критерии за определяне на неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност"
НКРешение №161/19.09.2016 по дело №569/2016Лишаване от живот при професионална непредпазливост * съпричиняване * граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №146/12.12.2016 по дело №2583/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * граждански иск в наказателното производство
ГКРешение №270/10.01.2017 по дело №916/2016Непозволено увреждане * отговорност за деликти, извършвани от непълнолетни и за вреди, причинени от малолетни * освобождаване на длъжника от отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №243/13.01.2017 по дело №4197/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-решение на ЕСПЧ * клевета * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №180/19.07.2017 по дело №471/2017Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост на наказание * справедливост на обезщетение * съкратено съдебно следствие * съдебно-медицинска експертиза * причинно-следствена връзка
НКРешение №247/28.11.2017 по дело №880/2017Телесна повреда на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди
НКРешение №212/10.01.2018 по дело №1017/2017Убийство по хулигански подбуди * граждански иск в наказателното производство * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №275/13.02.2018 по дело №1036/2017Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * Определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №30/14.05.2018 по дело №1306/2017Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * особено мъчителен начин * предумисъл * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * изменение на съдебен акт
НКРешение №168/02.10.2018 по дело №682/2018Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * явна несправедливост на наказанието
ТКРешение №4/06.03.2019 по дело №1168/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * материалноправна легитимация на ищеца * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №127/12.08.2019 по дело №482/2019Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №81/04.09.2019 по дело №207/2019Убийство на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице * замяна на наказание доживотен затвор * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №235/06.12.2019 по дело №1025/2019Изнасилване на ненавършила 14 г. * Принуда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * заплашване
НКРешение №213/06.12.2019 по дело №979/2019Убийство по чл.115 НК * черепно-мозъчна травма * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * опит за убийство