Ключови фрази
обжалване на действията на съдебния изпълнител

ГКОпределение №394/10.09.2013 по дело №2838/2013Частна касационна жалба * нередовност на процесуалното действие * обжалване на действията на съдебния изпълнител * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №368/11.06.2009 по дело №388/2009публична продан * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ТКРешение №27/17.02.2016 по дело №3095/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКОпределение №429/12.12.2013 по дело №7174/2013обжалване на действията на съдебния изпълнител * възстановяване на срокове
ГКОпределение №415/05.08.2011 по дело №44/2011допустимост на иск * отрицателен установителен иск * въвод във владение * спиране на въвод във владение * обжалване на действията на съдебния изпълнител * правен интерес
ГКОпределение №143/24.03.2016 по дело №5846/2015Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * принудително изпълнение * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКРешение №196/20.07.2012 по дело №1555/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * частен съдебен изпълнител * обжалване на действията на съдебния изпълнител * задатък
ГКОпределение №113/09.03.2009 по дело №37/2009приложим закон * обжалване на действията на съдебния изпълнител * допустимост на иск
ГКОпределение №551/01.10.2010 по дело №483/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * принудително изпълнение * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * Иск за оспорване на вземането
ГКОпределение №714/20.12.2010 по дело №635/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * пощенско клеймо
ГКОпределение №465/29.09.2010 по дело №397/2010прекратяване при висящ процес * обжалване на действията на съдебния изпълнител * съдебни разноски * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №119/16.02.2012 по дело №524/2011Частна касационна жалба * Изпълнение върху дял от търговско дружество * Иск за прекратяване на търговско дружество * връчване на съдебни книжа * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ТКРешение №209/27.02.2015 по дело №92/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * обжалване на действията на съдебния изпълнител * публична продан
ГКОпределение №189/13.03.2014 по дело №868/2014Частна касационна жалба * обжалване на действията на съдебния изпълнител * вписване на съдебно решение * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ГКОпределение №170/25.03.2011 по дело №297/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * съдебни разноски * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител
ГКОпределение №324/17.06.2009 по дело №283/2009обжалване на действията на съдебния изпълнител * публична продан
ТКРешение №28/17.02.2016 по дело №3096/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКОпределение №81/20.02.2012 по дело №498/2011обжалване на действията на съдебния изпълнител * Иск за оспорване на вземането * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * Ревандикационен иск * Нищожност на действия и сделки
ГКОпределение №206/16.04.2009 по дело №191/2009обжалване на действията на съдебния изпълнител * приложим закон * въвод във владение * съдебни разноски * частен съдебен изпълнител
ГКОпределение №513/20.09.2010 по дело №465/2010преклузивен срок * обжалване на действията на съдебния изпълнител * нередовност на исковата молба * несеквестируемост
ГКРешение №340/08.01.2013 по дело №1295/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * обжалване на действията на съдебния изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * действия на съдия-изпълнител * вредоносен резултат * деликтна отговорност
ГКОпределение №185/07.04.2009 по дело №56/2009сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * обжалване на действията на съдебния изпълнител * установяване право на собственост
ГКОпределение №618/29.10.2010 по дело №466/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №319/06.03.2018 по дело №4692/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * адвокатско възнаграждение * изпълнително производство * обжалване на действията на съдебния изпълнител