Ключови фрази
обогатяване

ТКРешение №131/12.07.2010 по дело №798/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * водопроводна мрежа
ТКРешение №571/14.10.2008 по дело №313/2008несъстоятелност * подобрения * обедняване * обогатяване * владение * държане
ГКРешение №218/24.07.2013 по дело №566/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * уравнение на дялове * претенции по сметки * възражение за изтекла давност * съдебна спогодба * етажна собственост
ГКРешение №31/28.04.2015 по дело №5214/2013Иск за връщане на плодовете и за обещетене при дължимо връщане на вещи * иск за връщане на плодовете и за обезщетение при дължимо връщане на вещи * връщане на вещта * обезщетение при дължимо връщане на вещи * обогатяване
ТКРешение №120/01.07.2009 по дело №21/2009договор за наем * подобрения * обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №158/03.08.2012 по дело №1114/2011Нищожност * правна квалификация * обогатяване * изправна страна * обезщетение за вреди
ГКРешение №406/14.01.2014 по дело №1585/2013Обезщетение при гестия * дължимо обезщетение * строително-монтажни работи * обогатяване * правна квалификация * споразумение * договор за изработка
ТКРешение №18/04.02.2016 по дело №32/2015Иск за съществуване на вземането * обедняване * обогатяване * наем
ТКРешение №135/20.12.2010 по дело №13/2010Иск за неоснователно обогатяване * принцип на служебното начало * запис на заповед * погасителна давност * доказателствена тежест * обогатяване * обедняване
ГКРешение №411/07.02.2014 по дело №115/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * дължимо обезщетение
ТКРешение №224/30.12.2013 по дело №981/2012Неоснователно обогатяване * обедняване * обогатяване * нередовност на исковата молба
ТКРешение №193/02.12.2010 по дело №1087/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №432/22.01.2014 по дело №3321/2013Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * обогатяване * дължимо обезщетение * връщане на вещта
ГКРешение №352/27.09.2012 по дело №1151/2011договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * връщане на вещта * дарение * отчуждаване * обезщетение за вреди * обогатяване
ТКРешение №110/08.11.2010 по дело №949/2009Иск за неоснователно обогатяване * запис на заповед * обедняване * обогатяване * погасителна давност
ГКРешение №238/19.08.2013 по дело №1012/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * общи части * съсобственост * неправилна правна квалификация * обогатяване
ГКРешение №220/07.10.2013 по дело №1428/2013Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * нищожност на саморъчно завещание * липса на съгласие * обогатяване
ГКРешение №473/20.01.2012 по дело №263/2011Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доказателства * обогатяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №331/03.12.2014 по дело №6361/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * договор за заем за послужване * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №67/05.04.2016 по дело №4147/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * обедняване * доказателствена тежест * договор за гражданско дружество * договор за изработка * солидарност
ТКРешение №229/06.01.2011 по дело №259/2010Запис на заповед * обогатяване * доказателствена тежест
ГКРешение №393/2013/24.07.2014 по дело №86/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * подобрения в чужд имот * право на задържане * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №272/17.10.2012 по дело №49/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обогатяване * трето лице
ГКРешение №97/01.08.2014 по дело №1250/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обогатяване * неправилна правна квалификация
ГКРешение №51/28.03.2013 по дело №365/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на ползване * обогатяване
ГКРешение №429/28.10.2011 по дело №579/2010неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * обогатяване
ГКРешение №217/03.07.2012 по дело №579/2011Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * договор за покупко-продажба * възражение за изтекла давност * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №375/03.01.2012 по дело №288/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * застрахователно обезщетение * доказателства и доказателствени средства * косвено представителство * договор за поръчка * обогатяване
ГКРешение №195/10.07.2015 по дело №6969/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * обедняване
ТКРешение №198/26.11.2010 по дело №1025/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване * електропровод
ТКРешение №204/05.09.2013 по дело №1158/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване без правно основание * обедняване * обогатяване
ТКРешение №37/14.03.2011 по дело №21/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за приватизационна продажба * обедняване * обогатяване * преобразуване на търговски дружества
ГКРешение №144/17.06.2016 по дело №581/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * водене на чужда работа без пълномощие * обогатяване * обедняване
ТКРешение №131/27.10.2009 по дело №268/2009договор за приватизационна продажба * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нищожност * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №427/30.11.2011 по дело №1503/2010Делба * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * строително-монтажни работи * съсобственост * липса на съгласие * обогатяване * списък на разноските
ТКРешение №34/02.04.2009 по дело №683/2008договор за наем * подобрения * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №410/28.12.2012 по дело №1124/2011Отмяна на дарението * обогатяване * обедняване * неоснователно обогатяване * момент на настъпване на вреди * дарение * обезщетение за вреди
ГКРешение №185/04.01.2018 по дело №937/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * размер на обезщетението * обогатяване