Ключови фрази
обратно писмо

ГКРешение №205/25.11.2013 по дело №3243/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * доказателствени средства * привидни и прикрити договори * симулация * обратно писмо * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
НКРешение №575/22.01.2009 по дело №605/2008Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * присвояване * условно осъждане * обратно писмо * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ТКРешение №112/26.01.2012 по дело №638/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * търговска сделка * симулация * обратно писмо * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №19/13.03.2014 по дело №2159/2013Привидни и прикрити договори * договор за дарение * обратно писмо * нищожност на договор
ГКРешение №243/30.10.2014 по дело №3412/2014Делба на наследство * съсобственост * симулация * обратно писмо
ГКРешение №48/13.03.2012 по дело №959/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * обратно писмо * скрит пълномощник * доказателствена тежест * симулация