Ключови фрази
обявяване на предварителен договор за окончателен

ГКРешение №171/08.08.2014 по дело №4175/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * относителна недействителност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКРешение №113/23.06.2014 по дело №434/2012Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * упълномощаване * частен диспозитивен документ
ГКРешение №87/18.07.2014 по дело №7735/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * недопустимост на решение * обявяване на предварителен договор за окончателен * придобивна давност
ГКРешение №288/02.07.2012 по дело №783/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка * груб строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №398/02.11.2011 по дело №1535/2010Възнаграждение * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за изработка * свобода на договаряне
ГКРешение №224/01.07.2013 по дело №1247/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена * възражение за неизпълнен договор
ГКРешение №270/28.01.2015 по дело №7515/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за ипотека
ГКРешение №173/03.05.2012 по дело №668/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства * представителство
ГКРешение №417/18.10.2012 по дело №568/2012предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * симулация * плащане на цена * писмени доказателства * свидетелски показания * Задължение за плащане и получаване на вещта
ГКОпределение №283/12.07.2013 по дело №3787/2013Частна жалба * възстановяване на срокове * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №122/14.03.2011 по дело №1028/2010Отменителен иск * договор за дарение * недействителност на договор * погасителна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №654/20.08.2014 по дело №1123/2014Частна касационна жалба * обявяване на предварителен договор за окончателен * непререгистриран търговец
ГКРешение №628/08.03.2011 по дело №293/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства
ГКРешение №316/23.01.2014 по дело №2371/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №594/06.10.2010 по дело №1592/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №65/25.03.2016 по дело №3800/2015Отменителен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * материалноправна легитимация на ищеца * относителна недействителност * увреждане
ГКРешение №331/12.01.2016 по дело №1870/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * допустимост на доказателства * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * свидетелски показания
ГКРешение №554/2010/02.09.2011 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * придобивна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен * обективно съединяване на искове
ГКРешение №94/31.03.2015 по дело №5791/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка
ГКРешение №62/06.04.2015 по дело №5310/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за строителство * предварителен договор * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №279/02.10.2012 по дело №1763/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * изправна страна * договор за покупко-продажба
ГКРешение №380/15.10.2012 по дело №1015/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * право на ползване * обявяване на предварителен договор за окончателен * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №355/28.09.2012 по дело №1686/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена
ГКРешение №3/11.09.2013 по дело №291/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * вписване на съдебно решение * придобивна давност * прекратяване на производството по делото * конститутивно действие
ГКРешение №472/14.12.2013 по дело №2341/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №353/30.10.2014 по дело №2126/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * обезпечение на бъдещ иск * вписване на възбрана
ГКРешение №335/06.07.2010 по дело №4764/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * доказателства * продажба на лек автомобил * обявяване на предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №514/06.12.2011 по дело №905/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №112/31.05.2012 по дело №1610/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * неустойка * съпружеска имуществена общност * конституиране на страни * косвен иск
ГКРешение №433/08.11.2011 по дело №1137/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * разваляне на договор * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №367/2014/27.01.2015 по дело №5852/2013Предварителен договор * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №443/31.10.2012 по дело №445/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на нотариален акт * неустойка за забава
ГКРешение №167/29.05.2015 по дело №6043/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * отпаднало основание * плащане на цена
ГКРешение №438/15.12.2011 по дело №1338/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * наследствено правоприемство * приемане на наследство * доказателства
ГКРешение №331/09.10.2012 по дело №870/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
ГКРешение №234/03.07.2014 по дело №7607/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * общи части * право на строеж * предварителен договор
ГКРешение №67/08.02.2011 по дело №1852/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * забава * адвокатско възнаграждение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №461/16.01.2012 по дело №1206/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * симулация * нищожност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-заобикаляне на закона
ГКРешение №19/02.02.2011 по дело №1788/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * наследяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * съсобственост
ГКРешение №229/28.01.2015 по дело №4936/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба
ГКРешение №382/12.12.2012 по дело №47/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * изправна страна
ГКРешение №61/04.07.2013 по дело №703/2012Делба * съсобственост * нищожност на делба * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №458/16.07.2013 по дело №3805/2013Частна касационна жалба * обявяване на предварителен договор за окончателен * неоснователно обогатяване * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКРешение №773/10.02.2011 по дело №600/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №49/29.03.2013 по дело №363/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * право на изкупуване * индивидуализация на недвижим имот * мним представител * съсобственост
ГКРешение №95/25.02.2011 по дело №119/2010Делба на наследство * обявяване на предварителен договор за окончателен * приемство в процеса * преюдициални въпроси в производството за делба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №455/19.12.2013 по дело №3635/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена * груб строеж
ГКРешение №497/21.01.2013 по дело №674/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №638/07.12.2010 по дело №73/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * право на задържане * необходими разноски * отмяна на нотариален акт * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №523/14.07.2011 по дело №3114/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * придобиване по време на брака * ограничения на собствеността * изключителен собственик * продажба на право на строеж * принцип на равенство на страните
ГКРешение №405/25.11.2014 по дело №3709/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-заобикаляне на закона * договорна ипотека * симулативна сделка
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №23/26.04.2017 по дело №2732/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * доказателства * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКРешение №101/02.08.2017 по дело №61327/2016Предварителен договор * упълномощаване * обявяване на предварителен договор за окончателен