Ключови фрази
одобрен инвестиционен проект

ГКРешение №187/10.07.2014 по дело №1300/2014Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №243/23.10.2012 по дело №197/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №102/19.07.2013 по дело №490/2012Делба * съсобственост * разпределяне на имотите при делба * преустройство * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №390/2014/26.06.2015 по дело №7568/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договор * строително-монтажни работи * одобрен инвестиционен проект * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ТКРешение №141/08.10.2012 по дело №806/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №20/06.02.2015 по дело №4692/2014Делба * съсобственост * публична продан * одобрен инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №259/12.02.2014 по дело №524/2012Делба * съсобственост * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №269/29.03.2010 по дело №203/2009Делба * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект * одобрен инвестиционен проект * гараж * съсобственост
ГКРешение №1/31.01.2014 по дело №4495/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * експертиза * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №39/13.02.2015 по дело №4890/2014Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * доказателства * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №265/17.11.2014 по дело №3314/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * одобрен инвестиционен проект * таван * ЖСК * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №233/12.05.2010 по дело №1065/2009Делба * съсобственост * публична продан * разделителен протокол * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №49/18.02.2013 по дело №549/2012Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект * недопустимост на решение
ГКРешение №295/11.07.2014 по дело №3675/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * одобрен инвестиционен проект * приращение
ГКРешение №60/06.07.2016 по дело №5397/2015Негаторен иск * самостоятелен обект * търпим строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * одобрен инвестиционен проект * незаконен строеж
ГКРешение №202/03.11.2016 по дело №2008/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект