Ключови фрази
определяне на по- голям дял на съпруга

ГКРешение №123/2014/22.01.2015 по дело №137/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * неоценяем иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №237/27.06.2011 по дело №931/2010съпружеска имуществена общност * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * договор за заем * лични средства
ГКРешение №284/27.11.2014 по дело №3351/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * установяване право на собственост * определяне на по- голям дял на съпруга * връчване на съобщения на други лица * принос
ГКОпределение №376/31.07.2013 по дело №4573/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга * делба * представителна власт
ГКОпределение №450/03.10.2011 по дело №364/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за установяване липса на съвместен принос * определяне на по- голям дял на съпруга * нередовност на исковата молба
ГКРешение №73/13.07.2015 по дело №4874/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №65/11.06.2015 по дело №5082/2014Преобразуване на лично имущество * определяне на по- голям дял на съпруга * ЖСК
ГКРешение №162/16.07.2013 по дело №1589/2013Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * интерес на детето
ГКОпределение №941/16.12.2014 по дело №5789/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * определяне на по- голям дял на съпруга * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №33/22.02.2012 по дело №507/2011Делба * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * движими вещи * придобиване по време на брака
ГКОпределение №531/29.09.2015 по дело №4241/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга
ГКРешение №72/15.07.2016 по дело №290/2016Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване