Ключови фрази
оспорване автентичността на документ

ГКРешение №55/15.05.2018 по дело №2442/2017Ревандикационен иск * оспорване автентичността на документ * дарение
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ