Ключови фрази
оспорване на произход

ГКРешение №177/21.09.2010 по дело №4738/2008Оспорване на бащинство * оспорване на произход * презумпция за бащинство * доказателства и доказателствени средства
ГКОпределение №509/21.10.2010 по дело №339/2010допустимост на иск * оспорване на припознаването от трети лица * активна процесуална легитимация * оспорване на произход * правен интерес
ГКОпределение №424/17.06.2015 по дело №2482/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * охранително производство * установяване на факти * оспорване на произход * преклузивен срок * акт за гражданско състояние * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №97/11.04.2016 по дело №858/2016Частна касационна жалба * припознаване * оспорване на припознаването * оспорване на произход * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №427/02.08.2012 по дело №300/2012допустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * вещо лице * оспорване на заключението на вещо лице * оспорване на произход
ГКОпределение №447/24.09.2010 по дело №416/2010/допустимост на иск * писмени доказателства * оспорване на произход * Иск за установяване на произход от бащата * правен интерес * принцип на служебното начало
ГКРешение №529/01.07.2013 по дело №181/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * унищожаване на завещателно разпореждане * правоприемство * оспорване на произход * оспорване на истинността на документ
ГКОпределение №403/05.12.2008 по дело №1259/2008преклузивен срок * оспорване на произход * указания на съда
ГКРешение №594/28.06.2010 по дело №1289/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * съсобственост * наследяване * оспорване на произход * поправка на грешка в акт за гражданско състояние
ГКРешение №675/22.12.2009 по дело №359/2009съсобственост * определяне на квоти * оспорване на произход * наследяване * наследствено правоприемство * Делба
ГКРешение №113/30.05.2016 по дело №5994/2015Делба на наследство * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * оспорване на произход
ГКРешение №163/26.10.2017 по дело №213/2017Делба на наследство * оспорване на произход * допустимост на иск * установяване на произход * охранително производство * установяване на факти
ГКРешение №346/19.02.2018 по дело №619/2017Оспорване на бащинство * указания на съда * доклад по делото * служебно начало * експертиза * оспорване на произход