Ключови фрази
отмяна-нарушено право на участие

ГКРешение №105/17.03.2014 по дело №259/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №372/30.09.2011 по дело №1958/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №51/14.03.2012 по дело №1690/2011отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №265/13.07.2011 по дело №711/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №451/16.06.2010 по дело №240/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №195/30.09.2015 по дело №816/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №168/25.06.2015 по дело №6718/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №279/20.11.2014 по дело №4118/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №8/06.02.2015 по дело №2597/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №8/29.07.2014 по дело №2266/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №149/06.08.2012 по дело №1099/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №49/27.01.2010 по дело №5366/2008отмяна-нарушено право на участие * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №311/13.04.2009 по дело №723/2008отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №541/20.10.2009 по дело №3640/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство *
ГКРешение №38/28.02.2014 по дело №7471/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-неистинност на документ * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №610/09.12.2010 по дело №891/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №276/30.10.2012 по дело №559/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №262/17.10.2014 по дело №2521/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * договор за покупко-продажба * унищожаване поради измама * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №347/2013/31.01.2014 по дело №4066/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №253/23.12.2015 по дело №1682/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * възражение за прихващане
ТКРешение №3/01.02.2013 по дело №987/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №43/05.03.2015 по дело №6217/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №242/24.06.2013 по дело №3069/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №558/19.12.2011 по дело №1516/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №142/17.12.2009 по дело №486/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №434/27.12.2011 по дело №1279/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №407/06.11.2015 по дело №4038/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №88/19.05.2015 по дело №6440/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №90/03.04.2012 по дело №1600/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №119/23.10.2014 по дело №3184/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №62/01.09.2014 по дело №71/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №686/13.10.2008 по дело №347/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №920/02.12.2009 по дело №3906/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №219/16.06.2015 по дело №1179/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №301/26.11.2012 по дело №749/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №563/20.10.2008 по дело №296/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №56/01.04.2016 по дело №19/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства
ТКРешение №20/20.05.2015 по дело №3455/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * процесуално представителство
ГКРешение №831/24.11.2010 по дело №1806/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №139/03.11.2009 по дело №526/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №8/09.02.2009 по дело №695/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №139/16.06.2014 по дело №6895/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №68/22.03.2010 по дело №930/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №522/21.12.2012 по дело №1074/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №329/10.10.2012 по дело №289/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №63/14.05.2014 по дело №1257/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №25/24.02.2011 по дело №949/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №545/23.01.2013 по дело №1214/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №188/07.11.2013 по дело №1890/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №41/17.03.2015 по дело №7099/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №26/28.02.2014 по дело №3955/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-неистинност на документ
ГКРешение №235/02.11.2012 по дело №1229/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №436/02.06.2010 по дело №1705/2009отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №76/30.06.2009 по дело №194/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №83/22.04.2014 по дело №2230/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №146/17.02.2010 по дело №131/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №211/27.04.2010 по дело №181/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №177/29.03.2010 по дело №889/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №529/21.06.2010 по дело №642/2010отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №3/01.02.2013 по дело №987/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №346/12.11.2012 по дело №944/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №151/04.03.2010 по дело №3366/2008отмяна-нарушено право на участие * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №946/15.12.2009 по дело №4316/2008отмяна-нарушено право на участие *
ТКРешение №45/05.04.2011 по дело №1149/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №337/11.12.2013 по дело №6655/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №290/2012/30.01.2013 по дело №64/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №17/04.02.2013 по дело №888/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №600/27.11.2008 по дело №318/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №41/21.04.2011 по дело №1010/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №380/27.11.2012 по дело №899/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №109/17.04.2012 по дело №247/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №126/18.06.2012 по дело №1198/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №70/04.08.2011 по дело №1136/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №198/08.10.2015 по дело №2209/2015Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №104/17.03.2014 по дело №7189/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №122/24.04.2013 по дело №950/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №604/28.11.2008 по дело №324/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №322/26.11.2014 по дело №3566/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №54/29.03.2016 по дело №1920/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №77/29.05.2013 по дело №833/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №433/25.11.2013 по дело №5293/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №791/26.10.2009 по дело №1923/2008отмяна-нарушено право на участие * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №134/28.10.2014 по дело №1093/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №852/09.12.2009 по дело №4800/2008отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №205/30.03.2010 по дело №310/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №237/24.09.2012 по дело №606/2012отмяна-неистинност на документ * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №35/23.03.2009 по дело №1/2009отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №395/18.12.2014 по дело №5800/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №91/19.04.2010 по дело №197/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-неистинност на свидетелски показания
ГКРешение №14/23.02.2012 по дело №1517/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №65/08.07.2014 по дело №3790/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №972/16.12.2009 по дело №4486/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №490/01.12.2011 по дело №1941/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №470/29.05.2009 по дело №1134/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №39/02.04.2014 по дело №283/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №637/19.06.2009 по дело №1161/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №174/26.02.2010 по дело №521/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №114/24.04.2012 по дело №163/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №159/22.03.2010 по дело №4824/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №140/23.05.2014 по дело №4850/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №564/11.01.2011 по дело №1099/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №71/10.03.2015 по дело №7189/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №23/10.02.2010 по дело №255/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №382/15.12.2011 по дело №1075/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №219/08.06.2012 по дело №257/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №54/28.03.2014 по дело №394/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №31/12.03.2013 по дело №1323/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №805/05.01.2011 по дело №3/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №45/06.03.2013 по дело №939/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №349/09.12.2010 по дело №1498/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №329/23.10.2013 по дело №3754/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №125/28.10.2014 по дело №2625/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №159/01.10.2015 по дело №2192/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №167/19.07.2012 по дело №358/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №410/08.07.2010 по дело №979/2009отмяна-нарушено право на участие
Решение №847/26.11.2010 по дело №отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №436/19.10.2011 по дело №1123/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №8/14.02.2012 по дело №764/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №515/02.12.2011 по дело №50/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №140/05.04.2013 по дело №756/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №584/30.09.2010 по дело №1373/2009Преобразуване на лично имущество * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №311/03.05.2010 по дело №225/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №673/02.11.2010 по дело №289/2010Разваляне на договор * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №169/26.02.2010 по дело №738/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №370/01.12.2010 по дело №1092/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №656/16.12.2009 по дело №419/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Делба на наследство
ГКРешение №603/06.10.2010 по дело №1931/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №236/04.07.2011 по дело №892/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №291/07.04.2010 по дело №1214/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №668/25.01.2010 по дело №513/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №527/29.06.2010 по дело №1972/2009отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №143/05.07.2012 по дело №46/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №200/20.01.2015 по дело №3004/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №1761/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-неистинност на свидетелски показания
ГКРешение №328/29.10.2012 по дело №723/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №978/04.01.2010 по дело №4339/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №631/19.06.2009 по дело №1661/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №696/07.12.2010 по дело №263/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №240/23.10.2015 по дело №3130/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице * право на строеж
ГКРешение №85/04.05.2016 по дело №251/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №179/26.06.2014 по дело №2318/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №442/29.12.2011 по дело №1396/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №56/11.05.2012 по дело №41/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №90/25.06.2014 по дело №3902/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №373/24.10.2014 по дело №4985/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №78/25.02.2010 по дело №4846/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №22/07.02.2011 по дело №948/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №130/22.03.2010 по дело №1424/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №105/19.03.2013 по дело №6/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №520/13.09.2010 по дело №1818/2009Обжалване на решение на Висшия адвокатски съвет * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №738/10.11.2008 по дело №338/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №60/24.03.2011 по дело №1665/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №156/10.07.2013 по дело №1114/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №852/18.11.2009 по дело №1443/2008отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №99/29.04.2015 по дело №6853/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №81/17.06.2015 по дело №1824/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №225/30.06.2015 по дело №1103/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №178/01.08.2011 по дело №1386/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №221/08.12.2010 по дело №1976/2009Разваляне на договор * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №324/10.07.2012 по дело №147/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-неистинност на документ * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №240/02.07.2014 по дело №1204/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №25/01.02.2013 по дело №812/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №197/10.10.2013 по дело №3399/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №56/12.09.2013 по дело №786/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №391/13.10.2011 по дело №893/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №75/02.02.2010 по дело №296/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №6/17.02.2015 по дело №6614/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №188/11.07.2014 по дело №2484/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №69/20.02.2012 по дело №1225/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №192/28.10.2013 по дело №1192/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №44/10.02.2010 по дело №499/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №110/23.03.2011 по дело №72/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №105/29.09.2011 по дело №346/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №25/10.05.2013 по дело №805/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №454/23.02.2016 по дело №4115/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №74/02.04.2013 по дело №1322/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №38/27.01.2011 по дело №1343/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №149/24.06.2014 по дело №1745/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №127/13.10.2014 по дело №1106/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №77/07.05.2013 по дело №1327/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №429/05.12.2014 по дело №6002/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №150/21.03.2012 по дело №68/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №827/26.10.2009 по дело №3352/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №151/16.06.2016 по дело №915/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №704/19.10.2010 по дело №1688/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №144/09.10.2015 по дело №1392/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №35/26.05.2011 по дело №1068/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №646/11.11.2010 по дело №982/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №27/04.02.2013 по дело №1311/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-престъпно действие
ГКРешение №229/19.03.2010 по дело №3176/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №524/24.11.2010 по дело №1400/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №215/04.11.2014 по дело №4329/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №41/06.03.2015 по дело №4797/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №123/06.01.2015 по дело №1196/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган * отмяна-нарушено право на участие * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №101/22.06.2015 по дело №7179/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №77/24.03.2016 по дело №281/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №425/28.05.2010 по дело №1309/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №188/29.04.2010 по дело №149/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №49/16.02.2016 по дело №6008/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №127/30.09.2009 по дело №569/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №693/25.10.2010 по дело №1305/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №35/05.03.2012 по дело №1184/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №50/13.02.2014 по дело №7717/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №156/17.04.2015 по дело №743/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №56/21.02.2012 по дело №1698/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №264/09.06.2010 по дело №1441/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №108/03.04.2015 по дело №6707/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №329/12.01.2016 по дело №5499/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №88/03.04.2014 по дело №56/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №55/14.02.2011 по дело №1060/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №43/26.01.2010 по дело №4088/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №541/16.10.2008 по дело №309/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ТКРешение №1/20.02.2012 по дело №867/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №805/18.11.2009 по дело №1257/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №102/10.04.2013 по дело №89/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №330/15.01.2016 по дело №5563/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №558/09.07.2010 по дело №632/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №41/04.04.2013 по дело №1422/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №546/13.01.2012 по дело №508/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №116/25.06.2010 по дело №287/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №123/28.09.2012 по дело №530/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №4/26.01.2010 по дело №840/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №242/30.12.2010 по дело №831/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №436/11.12.2012 по дело №610/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №108/03.08.2011 по дело №1425/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №40/17.03.2011 по дело №1636/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №8/01.02.2013 по дело №1204/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №484/28.05.2009 по дело №698/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №187/09.07.2012 по дело №1655/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №208/02.12.2013 по дело №3744/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №424/02.12.2014 по дело №5542/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №85/07.04.2011 по дело №655/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №476/18.12.2013 по дело №6633/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №167/19.05.2012 по дело №62/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №176/22.12.2010 по дело №1000/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКОпределение №668/03.12.2009 по дело №237/2009нередовно призоваване * указания на съда * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №132/07.06.2016 по дело №1052/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №44/02.02.2011 по дело №1336/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №36/19.02.2013 по дело №571/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №268/20.05.2010 по дело №62/2010отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №86/16.06.2010 по дело №39/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №422/07.01.2013 по дело №1194/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №205/02.07.2012 по дело №396/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №29/07.02.2011 по дело №1175/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №109/04.03.2010 по дело №1440/2009Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №515/05.11.2009 по дело №2284/2008отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №497/06.12.2010 по дело №1235/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №113/25.06.2010 по дело №233/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №364/11.05.2009 по дело №1174/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №222/09.01.2013 по дело №600/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №413/30.11.2011 по дело №245/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №170/19.12.2012 по дело №731/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №235/19.05.2011 по дело №337/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
Решение №825/19.11.2010 по дело №отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №204/03.10.2013 по дело №3584/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №423/21.05.2010 по дело №1055/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №99/14.07.2010 по дело №1049/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-неистинност на документ * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №107/25.04.2013 по дело №44/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №282/08.11.2013 по дело №3095/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №746/21.11.2008 по дело №408/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №60/11.03.2011 по дело №878/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №117/19.05.2014 по дело №1055/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №34/14.02.2011 по дело №1264/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №293/01.10.2013 по дело №4901/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №/21.12.2009 по дело №2793/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №394/07.10.2011 по дело №717/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №190/27.12.2010 по дело №511/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №14/28.01.2013 по дело №772/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №151/26.02.2010 по дело №10/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №165/19.05.2015 по дело №7232/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №290/22.12.2014 по дело №7044/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №313/07.10.2011 по дело №15/2010установителен иск * Ревандикационен иск * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * особен представител
ГКРешение №362/04.11.2014 по дело №4953/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №4/28.01.2011 по дело №923/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №405/11.02.2016 по дело №2038/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №233/20.05.2011 по дело №114/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №206/22.07.2013 по дело №2292/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №139/15.11.2011 по дело №600/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №575/18.10.2010 по дело №1133/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №160/03.05.2011 по дело №1815/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №39/23.04.2013 по дело №1246/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице * отмяна-неистинност на документ * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган
ГКРешение №444/10.07.2012 по дело №949/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №19/07.03.2014 по дело №3588/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №251/16.07.2012 по дело №315/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №10/28.01.2013 по дело №866/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №167/03.11.2015 по дело №2270/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №414/08.12.2011 по дело №1179/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №71/20.05.2016 по дело №666/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №134/17.05.2013 по дело №2498/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №839/27.11.2009 по дело №2710/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №366/04.10.2011 по дело №1965/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №247/09.11.2015 по дело №3025/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №196/01.06.2011 по дело №411/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №119/27.04.2011 по дело №1765/2010отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №175/19.06.2014 по дело №2053/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №79/07.05.2013 по дело №1016/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №106/14.04.2014 по дело №6858/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №161/28.06.2012 по дело №985/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №261/30.11.2012 по дело №156/2012отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №23/13.02.2012 по дело №939/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №162/31.05.2011 по дело №208/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №496/24.06.2009 по дело №428/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №207/14.04.2011 по дело №1742/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №315/11.12.2012 по дело №734/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №142/13.08.2013 по дело №52/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №236/02.11.2012 по дело №442/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №147/14.06.2011 по дело №160/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №261/05.07.2010 по дело №316/2009Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №158/2014/22.01.2015 по дело №4467/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №111/12.04.2010 по дело №1104/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №239/30.12.2011 по дело №868/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №60/28.04.2010 по дело №133/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №186/13.04.2010 по дело №1734/2009отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №140/30.10.2013 по дело №1151/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №253/22.03.2010 по дело №112/2010отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №34/01.04.2010 по дело №1181/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №131/22.03.2010 по дело №102/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №97/16.04.2013 по дело №1121/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №902/24.11.2009 по дело №1995/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие *
ГКРешение №440/14.12.2012 по дело №803/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №156/06.06.2014 по дело №2313/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №70/06.04.2010 по дело №1059/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №27/13.03.2009 по дело №752/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №176/21.05.2013 по дело №1667/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №72/20.04.2012 по дело №1623/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №132/11.04.2013 по дело №1194/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №5/27.01.2014 по дело №7039/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №445/06.01.2011 по дело №210/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКОпределение №325/25.09.2015 по дело №4706/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №660/26.10.2010 по дело №585/2010отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №95/26.05.2010 по дело №81/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №327/27.11.2013 по дело №5536/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №35/04.02.2011 по дело №1746/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №44/18.03.2015 по дело №7254/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №24/09.03.2015 по дело №4449/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №10/24.01.2011 по дело №1393/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №517/16.12.2011 по дело №1045/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №6/24.01.2012 по дело №1511/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №429/05.01.2012 по дело №685/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №909/15.12.2009 по дело №2275/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №285/12.11.2015 по дело №3835/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * договор за гледане и издръжка
ТКРешение №11/07.03.2011 по дело №980/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №171/19.11.2014 по дело №1872/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №84/03.04.2015 по дело №101/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №511/22.11.2011 по дело №1320/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №790/02.11.2009 по дело №2230/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №780/30.12.2010 по дело №540/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №220/10.12.2013 по дело №3024/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №854/04.12.2009 по дело №1278/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №391/08.01.2014 по дело №4537/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №687/16.12.2009 по дело №622/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №1006/15.02.2010 по дело №2779/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №740/10.11.2008 по дело №461/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №62/06.04.2011 по дело №1410/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №15/22.01.2016 по дело №5860/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №313/18.11.2013 по дело №5186/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №83/08.05.2013 по дело №1105/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №254/04.07.2011 по дело №1714/2010отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №147/11.10.2011 по дело №383/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №502/08.12.2011 по дело №995/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №265/30.04.2010 по дело №1142/2009отмяна-нарушено право на участие *
ГКРешение №161/17.08.2011 по дело №1506/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №96/22.05.2013 по дело №1175/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №306/04.12.2015 по дело №5240/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №170/29.03.2011 по дело №39/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №381/10.10.2011 по дело №515/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №19/08.02.2012 по дело №1577/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №658/08.10.2008 по дело №369/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №211/18.07.2011 по дело №3/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №440/07.12.2015 по дело №4020/2015осиновяване * необходимо другарство * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №240/25.03.2010 по дело №3544/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №713/05.10.2009 по дело №2200/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №215/10.05.2010 по дело №274/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №175/23.12.2010 по дело №698/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №188/16.03.2010 по дело №4298/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-неистинност на документ
ГКРешение №478/28.06.2010 по дело №1666/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №478/26.10.2010 по дело №1152/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №372/2011/23.01.2012 по дело №59/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №100/08.05.2013 по дело №2030/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №317/2012/26.02.2013 по дело №804/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №375/23.11.2012 по дело №729/2012отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №155/22.12.2011 по дело №577/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №988/11.01.2010 по дело №1509/2008отмяна-нарушено право на участие *
ГКРешение №311/2012/04.01.2013 по дело №633/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №232/24.01.2011 по дело №643/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №240/26.01.2011 по дело №715/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №275/21.06.2012 по дело №266/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №105/27.05.2013 по дело №702/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №109/09.05.2013 по дело №1991/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №205/04.10.2013 по дело №4309/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №656/01.10.2009 по дело №1641/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №138/01.06.2015 по дело №7218/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №176/03.07.2014 по дело №7534/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №138/19.03.2012 по дело №135/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №156/03.04.2012 по дело №82/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №410/11.12.2014 по дело №4632/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №136/07.11.2013 по дело №2462/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №93/11.04.2016 по дело №12/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №409/30.01.2013 по дело №1179/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №241/26.05.2011 по дело №284/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-неистинност на документ * отмяна-неистинност на свидетелски показания * отмяна-неистинност на заключение * отмяна-престъпно действие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №187/15.07.2011 по дело №1680/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №232/29.12.2015 по дело №3795/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №140/15.02.2010 по дело №513/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №154/02.12.2009 по дело №795/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №399/13.11.2012 по дело №679/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №330/30.04.2010 по дело №1242/2009Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №13/06.03.2012 по дело №937/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №353/26.10.2011 по дело №968/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №74/06.04.2010 по дело №651/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №278/25.10.2011 по дело №166/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №929/06.01.2010 по дело №4574/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №468/22.06.2010 по дело №36/2010отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №731/05.11.2008 по дело №401/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №49/13.02.2014 по дело №7392/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №92/22.05.2015 по дело №7445/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №410/15.11.2013 по дело №4418/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №303/07.01.2016 по дело №4870/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №524/10.06.2010 по дело №595/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №241/16.04.2009 по дело №133/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №159/29.06.2016 по дело №1287/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №564/23.06.2010 по дело №882/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №488/02.06.2010 по дело №539/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №214/30.04.2010 по дело №205/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №68/11.06.2014 по дело №1872/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №346/20.04.2010 по дело №1059/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №466/18.12.2013 по дело №6239/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №452/12.01.2012 по дело №963/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №485/15.11.2011 по дело №1312/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №14/07.03.2011 по дело №1082/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №820/07.01.2011 по дело №1098/2010отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №35/12.03.2016 по дело №3687/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №140/03.11.2009 по дело №632/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №17/31.03.2016 по дело №3093/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №602/11.11.2009 по дело №603/2009отмяна-нарушено право на участие * Установителен иск
ГКРешение №336/24.12.2012 по дело №476/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №70/15.05.2013 по дело №56/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №136/11.11.2011 по дело №532/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №128/25.11.2014 по дело №1722/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №425/17.10.2012 по дело №739/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №801/16.03.2011 по дело №1664/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №207/26.09.2011 по дело №1101/2010отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №183/21.05.2014 по дело №1677/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №226/25.11.2014 по дело №2568/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №29/25.03.2009 по дело №735/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №250/05.11.2015 по дело №2434/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №170/08.07.2014 по дело №2284/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №798/28.10.2009 по дело №3714/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №171/16.06.2014 по дело №2342/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №398/29.10.2015 по дело №3058/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №17/01.02.2016 по дело №6234/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №90/11.06.2012 по дело №1453/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №459/2013/31.07.2014 по дело №3630/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №202/08.06.2011 по дело №303/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №561/27.12.2012 по дело №885/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №398/21.12.2012 по дело №900/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №652/03.07.2009 по дело №2333/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №723/23.10.2008 по дело №344/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №465/20.05.2010 по дело №4718/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №256/04.06.2010 по дело №203/2009отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №608/30.12.2008 по дело №542/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №9/25.02.2013 по дело №33/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №199/26.09.2014 по дело №2236/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №995/15.12.2009 по дело №4623/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №983/30.12.2009 по дело №2629/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №676/30.09.2009 по дело №254/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №34/15.05.2014 по дело №4652/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №19/14.02.2011 по дело №1010/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №434/11.06.2010 по дело №899/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №632/28.10.2010 по дело №835/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №25/27.03.2014 по дело №6894/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №829/13.12.2010 по дело №1527/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
Решение №728/02.11.2010 по дело №отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №357/21.07.2010 по дело №1058/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №117/28.03.2011 по дело №193/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №201/16.06.2014 по дело №2222/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №296/09.12.2014 по дело №4524/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №131/23.02.2015 по дело №3075/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №9/03.02.2016 по дело №5307/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Делба на наследство * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №845/13.07.2011 по дело №1026/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №393/26.05.2010 по дело №1239/2009отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №588/23.10.2008 по дело №352/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №300/26.11.2012 по дело №649/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №62/31.03.2016 по дело №3528/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-особено процесуално представителство
ГКРешение №163/01.07.2013 по дело №1082/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКОпределение №22/20.01.2016 по дело №6156/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №103/06.07.2015 по дело №7307/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №251/24.06.2013 по дело №3161/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №115/05.05.2016 по дело №190/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №499/02.06.2009 по дело №556/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №446/10.06.2009 по дело №1082/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна по молба на трето лице * Иск за изваждане от жилище в ЖСК
ГКРешение №321/05.11.2013 по дело №3109/2013отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №332/06.11.2015 по дело №1795/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №134/08.06.2012 по дело №268/2012отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №159/15.03.2016 по дело №1803/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-особено процесуално представителство
ТКРешение №37/14.06.2016 по дело №10/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №89/21.06.2011 по дело №784/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №923/06.01.2010 по дело №4310/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №290/16.10.2012 по дело №374/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №301/22.10.2015 по дело №2439/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №71/27.05.2013 по дело №880/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №714/21.12.2010 по дело №1298/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №27/08.04.2016 по дело №4520/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКОпределение №21/20.01.2016 по дело №6007/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * преклузивен срок
ГКРешение №69/05.04.2013 по дело №946/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №205/21.12.2013 по дело №2798/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №42/01.04.2011 по дело №40/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №2/11.02.2013 по дело №937/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №856/29.12.2010 по дело №720/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган
ГКРешение №799/28.10.2009 по дело №3955/2008отмяна-нарушено право на участие * Негаторен иск
ГКРешение №701/21.12.2009 по дело №627/2009отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №36/27.02.2014 по дело №7418/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №22/05.02.2010 по дело №869/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №173/27.06.2014 по дело №1976/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №47/30.06.2011 по дело №320/2010отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №43/11.04.2012 по дело №1251/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №64/09.06.2015 по дело №5054/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №183/08.10.2015 по дело №1956/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №515/18.06.2010 по дело №337/2010отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №220/30.12.2009 по дело №681/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №888/18.12.2009 по дело №5044/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №71/10.05.2013 по дело №28/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №709/24.10.2008 по дело №354/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №762/18.11.2009 по дело №2662/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №338/18.06.2010 по дело №1022/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-неистинност на документ * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №489/14.07.2010 по дело №7/2009отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №110/26.06.2009 по дело №305/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №458/31.10.2011 по дело №1109/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №547/16.01.2012 по дело №796/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №178/15.12.2011 по дело №835/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №125/28.10.2014 по дело №1430/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №142/19.02.2010 по дело №558/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №55/21.03.2013 по дело №1544/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-неистинност на свидетелски показания * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №458/2013/10.02.2014 по дело №6405/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №588/21.01.2011 по дело №572/2010отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №47/13.04.2011 по дело №32/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №214/03.12.2013 по дело №3345/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №315/12.03.2014 по дело №6752/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №252/17.09.2013 по дело №1762/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №149/19.02.2009 по дело №5248/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
Решение №618/30.09.2010 по дело №отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №514/08.10.2009 по дело №2798/2008отмяна-нарушено право на участие * Установителен иск
ГКРешение №994/26.01.2010 по дело №1742/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №79/07.04.2011 по дело №198/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №451/10.12.2013 по дело №6278/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №1/29.01.2013 по дело №841/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №92/07.07.2014 по дело №1058/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №286/16.11.2015 по дело №4706/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №175/28.07.2011 по дело №301/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №250/05.07.2013 по дело №2268/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №50/05.06.2012 по дело №948/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №148/31.05.2012 по дело №1407/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №385/14.12.2010 по дело №218/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №228/12.06.2014 по дело №2683/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №165/16.07.2012 по дело №196/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №284/17.12.2013 по дело №3068/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №515/06.07.2010 по дело №1169/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №607/13.11.2009 по дело №374/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №338/27.12.2013 по дело №5550/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №562/20.10.2008 по дело №293/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №12/25.01.2012 по дело №1141/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №30/21.03.2016 по дело №6184/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №67/14.03.2013 по дело №10/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №966/16.12.2009 по дело №2406/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №276/13.04.2010 по дело №1680/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №438/07.07.2009 по дело №1945/2008отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-неистинност на документ * отмяна-неистинност на заключение * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-неистинност на свидетелски показания
ГКРешение №273/31.05.2010 по дело №1344/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №10/09.02.2009 по дело №543/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №36/02.02.2012 по дело №683/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №794/15.10.2009 по дело №2322/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №294/11.10.2011 по дело №749/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №115/10.05.2014 по дело №608/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №138/18.06.2013 по дело №1252/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №713/08.10.2009 по дело №286/2008отмяна-нарушено право на участие * Делба
ГКРешение №277/26.09.2011 по дело №562/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №730/22.10.2008 по дело №389/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №231/28.11.2014 по дело №1801/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Застрахователно обезщетение
ГКРешение №356/25.06.2010 по дело №906/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №174/16.06.2015 по дело №6260/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №397/05.12.2011 по дело №1316/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №106/08.03.2010 по дело №498/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №56/27.04.2011 по дело №139/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №588/04.10.2010 по дело №1241/2009Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №914/26.11.2009 по дело №863/2008отмяна-нарушено право на участие * Нищожност
ГКРешение №67/09.05.2012 по дело №1026/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №177/15.05.2013 по дело №1947/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №72/08.06.2012 по дело №87/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №197/17.10.2014 по дело №3537/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №357/22.11.2012 по дело №879/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №350/09.12.2010 по дело №1684/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №164/07.11.2013 по дело №2741/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №321/05.11.2013 по дело №3109/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №103/18.02.2010 по дело №43/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №725/04.08.2011 по дело №1676/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №101/26.07.2010 по дело №235/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №126/15.10.2010 по дело №405/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №113/22.10.2015 по дело №2718/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №73/31.05.2013 по дело №1008/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №36/27.05.2011 по дело №924/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №160/29.11.2010 по дело №636/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №50/13.02.2013 по дело №885/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКОпределение №705/16.12.2009 по дело №644/2009неприсъствено решение * установителен иск * съдебни разноски * защита срещу неприсъствено решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №418/13.10.2011 по дело №925/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №215/13.07.2012 по дело №817/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №882/16.12.2009 по дело №1913/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №268/08.05.2009 по дело №91/2008отмяна-нарушено право на участие * Договор за наем на вещи
ГКРешение №179/03.09.2011 по дело №164/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №213/10.05.2012 по дело №115/2012отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №135/04.11.2015 по дело №1823/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №98/21.10.2009 по дело №581/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №180/06.06.2012 по дело №142/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №97/25.06.2013 по дело №1707/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №381/08.11.2013 по дело №4059/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №55/21.02.2011 по дело №1544/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №10/09.02.2010 по дело №973/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №298/19.12.2012 по дело №720/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №7/06.02.2009 по дело №779/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №154/07.10.2015 по дело №1644/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №182/12.04.2012 по дело №93/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №394/03.10.2012 по дело №764/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №40/11.03.2014 по дело №325/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №941/30.11.2009 по дело №2234/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №61/07.09.2010 по дело №939/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №10/03.02.2014 по дело №6762/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №248/24.10.2013 по дело №4667/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №192/06.07.2012 по дело №40/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * нередовно призоваване * връчване на съдебни книжа * особен представител
ГКРешение №516/21.11.2012 по дело №980/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №380/20.10.2015 по дело №2908/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №95/15.05.2013 по дело №1402/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №87/16.05.2013 по дело №61/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №284/27.06.2011 по дело №391/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №159/03.05.2011 по дело №1715/2010отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №135/29.06.2010 по дело №319/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №283/08.11.2013 по дело №3682/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №117/05.07.2012 по дело №715/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №145/02.08.2013 по дело №2800/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №174/28.11.2014 по дело №2071/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №20/13.02.2012 по дело №1468/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №394/20.11.2014 по дело №5065/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №47/17.03.2016 по дело №6114/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №378/05.11.2013 по дело №5625/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №115/12.06.2015 по дело №7390/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №300/04.12.2015 по дело №5036/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №155/27.04.2011 по дело №1748/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №41/18.04.2013 по дело №899/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №766/13.12.2010 по дело №601/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №14/20.04.2015 по дело №5741/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №200/06.12.2013 по дело №4378/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №63/20.02.2014 по дело №5598/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №405/12.11.2013 по дело №4089/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №98/17.02.2010 по дело №3907/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №71/24.03.2014 по дело №57/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №11/13.04.2009 по дело №641/2008Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №152/30.11.2009 по дело №478/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №151/04.11.2011 по дело №217/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №343/02.01.2013 по дело №702/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №639/06.10.2008 по дело №322/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №601/06.10.2010 по дело №1424/2009отмяна-нови обстоятелства * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №129/07.06.2012 по дело №499/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №340/21.06.2010 по дело №342/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №755/26.11.2010 по дело №1500/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №471/16.01.2014 по дело №4008/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №218/17.07.2012 по дело №398/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №328/09.10.2015 по дело №240/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №50/11.04.2011 по дело №1153/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-неистинност на заключение * отмяна-нови писмени доказателства
Решение №732/08.12.2010 по дело №Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №105/14.05.2012 по дело №217/2012отмяна-нарушено право на участие
Решение №844/02.12.2010 по дело №отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №175/30.09.2013 по дело №1683/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №303/19.07.2011 по дело №2519/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №180/20.06.2013 по дело №931/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №102/05.04.2011 по дело №1293/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №166/07.12.2010 по дело №574/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №158/24.10.2011 по дело №244/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №512/19.07.2010 по дело №1043/2009отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №85/20.04.2012 по дело №103/2012отмяна-неистинност на документ * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №6/28.01.2011 по дело №902/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №437/19.11.2012 по дело №614/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №487/17.06.2010 по дело №866/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №52/05.03.2013 по дело №924/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №1002/16.02.2010 по дело №703/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №689/30.12.2010 по дело №1731/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №57/16.09.2014 по дело №321/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №165/01.07.2013 по дело №2757/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №365/28.04.2010 по дело №1232/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №26/11.02.2013 по дело №1390/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №198/09.07.2010 по дело №253/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №795/17.01.2011 по дело №1253/2010отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №2/25.01.2011 по дело №1749/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №146/18.12.2014 по дело №395/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №11/07.02.2011 по дело №930/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №150/05.06.2013 по дело №1418/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №7/28.01.2014 по дело №6913/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №94/26.06.2014 по дело №2502/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №63/04.03.2010 по дело №915/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №11/28.01.2013 по дело №971/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №214/30.12.2010 по дело №825/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №275/22.12.2014 по дело №3246/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №705/17.11.2010 по дело №678/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №613/30.12.2008 по дело №532/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №5/02.02.2009 по дело №612/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №148/16.04.2010 по дело №656/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №173/11.04.2012 по дело №1095/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №174/11.06.2014 по дело №1003/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №933/22.10.2008 по дело №365/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * *
ГКРешение №51/14.02.2013 по дело №914/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №354/29.09.2011 по дело №476/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №456/06.12.2013 по дело №6387/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №384/06.12.2011 по дело №1003/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №118/25.06.2009 по дело №406/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №237/20.12.2013 по дело №2130/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №207/16.06.2011 по дело №277/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-неистинност на документ
ГКРешение №543/26.01.2012 по дело №170/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №800/21.02.2011 по дело №1613/2010отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №83/12.05.2011 по дело №1609/2010отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №485/05.11.2010 по дело №952/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №483/23.06.2010 по дело №1012/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №787/18.01.2011 по дело №924/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №146/02.11.2010 по дело №524/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №92/21.02.2012 по дело №1350/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №166/27.10.2015 по дело №2016/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №294/12.12.2013 по дело №1151/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №77/05.04.2016 по дело №32/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №373/04.10.2011 по дело №1243/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №710/21.10.2008 по дело №406/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №81/06.04.2016 по дело №134/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №326/16.10.2013 по дело №4048/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №83/01.02.2010 по дело №4809/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №415/12.11.2015 по дело №4806/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №434/12.12.2012 по дело №512/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №196/05.07.2012 по дело №319/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №85/24.06.2009 по дело №318/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №189/16.04.2010 по дело №3726/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №65/09.03.2012 по дело №1328/2011отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №132/05.06.2012 по дело №162/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №185/18.06.2012 по дело №402/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №530/09.06.2010 по дело №4446/2008отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №53/07.05.2012 по дело №80/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №37/06.02.2012 по дело №1702/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №235/20.11.2015 по дело №5037/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №106/24.06.2010 по дело №125/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ТКРешение №159/24.10.2013 по дело №2344/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №249/17.12.2015 по дело №1821/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство
ТКРешение №118/02.10.2009 по дело №463/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №302/04.11.2013 по дело №3295/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №225/20.04.2010 по дело №4814/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №100/22.04.2015 по дело №5942/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №134/05.11.2010 по дело №489/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №139/27.05.2013 по дело №2471/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №242/06.01.2014 по дело №3831/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №130/20.05.2014 по дело №1530/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №711/05.10.2009 по дело №2642/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №665/28.09.2009 по дело №669/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №496/21.11.2011 по дело №1210/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №11/12.02.2014 по дело №6492/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №208/21.06.2012 по дело №448/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №111/15.05.2013 по дело №962/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №238/30.12.2011 по дело №831/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКОпределение №309/18.09.2014 по дело №2460/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №80/14.04.2015 по дело №5732/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №87/26.06.2009 по дело №282/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №379/24.11.2010 по дело №1175/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №384/04.10.2011 по дело №119/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №116/03.06.2014 по дело №1671/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №152/29.12.2014 по дело №4303/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №117/25.06.2009 по дело №354/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №122/09.11.2015 по дело №3091/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №392/08.05.2009 по дело №1016/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №9/17.02.2014 по дело №3730/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №36/22.02.2010 по дело №957/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №1004/15.02.2010 по дело №849/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №162/23.06.2016 по дело №1704/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * заповед за изпълнение
ГКРешение №357/04.10.2012 по дело №436/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №199/12.06.2014 по дело №336/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-неистинност на заключение * отмяна-неистинност на свидетелски показания
ГКРешение №479/26.02.2014 по дело №6683/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №382/01.11.2012 по дело №701/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №289/07.11.2012 по дело №628/2012отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №107/13.03.2014 по дело №367/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №125/19.11.2009 по дело №600/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №599/15.10.2010 по дело №1718/2009отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №88/26.06.2009 по дело №294/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №168/22.02.2010 по дело №725/2009отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №311/17.11.2015 по дело №2669/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №190/17.09.2014 по дело №5410/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №116/29.03.2011 по дело №1638/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №267/22.10.2015 по дело №3382/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №70/21.02.2012 по дело №1145/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №108/30.04.2013 по дело №1949/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №675/01.10.2009 по дело №2033/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №135/25.06.2014 по дело №1774/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №2/30.01.2009 по дело №639/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №236/26.05.2010 по дело №1426/2009Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №92/18.03.2014 по дело №439/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №223/14.01.2014 по дело №2895/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №681/14.10.2008 по дело №352/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №56/13.05.2011 по дело №1154/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №130/25.10.2013 по дело №783/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №75/09.05.2014 по дело №376/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №738/27.10.2010 по дело №1901/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №123/21.05.2013 по дело №111/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №53/21.07.2010 по дело №104/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №257/04.11.2015 по дело №2166/2015Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №216/23.10.2013 по дело №3653/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №96/04.05.2015 по дело №6993/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №527/18.06.2009 по дело №1112/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №356/15.11.2013 по дело №3478/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №57/04.02.2010 по дело №4191/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №14/06.03.2012 по дело №1027/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №228/30.06.2010 по дело №212/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №525/19.12.2011 по дело №1281/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №17/24.01.2011 по дело №1516/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №736/09.11.2009 по дело №435/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №503/19.07.2010 по дело №568/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №128/08.04.2014 по дело №1024/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №690/24.09.2009 по дело №4995/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №99/24.02.2011 по дело №2/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №622/19.11.2009 по дело №443/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №12/27.01.2014 по дело №6768/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №104/20.10.2014 по дело №2845/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №258/18.05.2010 по дело №1332/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №27/28.01.2010 по дело №3727/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №101/22.05.2013 по дело №1714/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №504/03.01.2012 по дело №977/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №458/26.10.2012 по дело №900/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №13/26.01.2015 по дело №6847/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №135/30.06.2015 по дело №958/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №170/20.04.2010 по дело №995/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №1030/18.12.2009 по дело №3805/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №239/26.05.2010 по дело №696/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №337/02.10.2012 по дело №394/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
Решение №717/29.12.2010 по дело №Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №100/04.09.2013 по дело №1523/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №587/27.10.2008 по дело №64/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №550/25.01.2011 по дело №1246/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №34/01.02.2012 по дело №1032/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №80/06.04.2016 по дело №6156/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №193/14.01.2015 по дело №2562/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №428/14.11.2011 по дело №613/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №348/30.07.2010 по дело №260/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №560/27.12.2012 по дело №654/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №213/29.11.2012 по дело №721/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №651/09.07.2009 по дело №2186/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №133/13.06.2012 по дело №105/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №32/28.02.2012 по дело №1157/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №115/08.05.2015 по дело №3602/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №610/12.11.2009 по дело №1953/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №709/28.09.2009 по дело №1720/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-подправен документ * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №99/28.05.2010 по дело №187/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №852/24.01.2011 по дело №1866/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №222/25.11.2011 по дело №508/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №170/14.01.2015 по дело №1479/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №32/25.02.2014 по дело №6979/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №454/06.12.2013 по дело №5631/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №53/24.03.2010 по дело №3988/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №652/09.11.2010 по дело №48/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №304/19.07.2011 по дело №1817/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №26/22.02.2010 по дело №1069/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №223/26.03.2010 по дело №265/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №196/27.06.2011 по дело №435/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №85/01.02.2010 по дело №5178/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №65/14.02.2012 по дело №1759/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №114/21.07.2015 по дело №162/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №20/01.02.2013 по дело №1042/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №670/30.09.2009 по дело №1351/2008отмяна-нарушено право на участие * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №556/16.01.2012 по дело №1554/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №254/31.03.2010 по дело №4377/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №349/17.10.2012 по дело №458/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №3/02.02.2011 по дело №903/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №475/10.01.2013 по дело №1754/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №384/27.10.2014 по дело №4836/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №418/12.01.2012 по дело №1293/2011отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №7/04.02.2011 по дело №1496/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №20/11.07.2011 по дело №1041/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №360/07.11.2011 по дело №974/2011отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №726/04.11.2008 по дело №402/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №150/30.12.2014 по дело №3972/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №455/14.11.2011 по дело №1116/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №44/05.04.2013 по дело №34/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №77/17.02.2012 по дело №1167/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №5/06.02.2012 по дело №1613/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №436/30.06.2009 по дело №1911/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №259/27.04.2010 по дело №37/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №541/23.08.2010 по дело №162/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №492/14.11.2011 по дело №1293/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №112/15.07.2015 по дело №21/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №608/11.11.2009 по дело №438/2009отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №215/12.09.2013 по дело №2426/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №54/11.07.2011 по дело №547/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №255/25.07.2011 по дело №647/2011отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №225/13.10.2014 по дело №3130/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №511/25.05.2009 по дело №1128/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-неистинност на свидетелски показания
ГКРешение №136/15.07.2013 по дело №2526/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №159/28.05.2014 по дело №1304/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №197/21.06.2012 по дело №1244/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №98/28.02.2012 по дело №1217/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №148/20.03.2012 по дело №14/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №97/05.02.2010 по дело №443/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №39/25.02.2010 по дело №1147/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №157/2014/07.01.2015 по дело №4728/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-престъпно действие
ГКРешение №454/03.11.2011 по дело №1705/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №46/07.05.2012 по дело №889/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №80/21.03.2013 по дело №1007/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №260/11.06.2012 по дело №176/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №79/08.07.2014 по дело №182/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №198/27.05.2013 по дело №2176/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №17/27.02.2012 по дело №717/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №278/01.11.2012 по дело №658/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №803/13.01.2011 по дело №1236/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №352/11.10.2011 по дело №688/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №254/2013/09.01.2014 по дело №6275/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №282/26.09.2013 по дело №2852/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №648/11.10.2010 по дело №1569/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №200/19.10.2015 по дело №6901/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-престъпно действие * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №15/28.01.2010 по дело №474/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №24/07.02.2011 по дело №908/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №156/20.07.2011 по дело №384/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №323/19.04.2010 по дело №1147/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №126/30.11.2009 по дело №579/2009отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №16/05.02.2015 по дело №3197/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №256/09.01.2013 по дело №559/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №118/11.04.2011 по дело №1450/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №499/15.06.2010 по дело №1720/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №589/17.11.2008 по дело №355/2008отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №672/17.09.2009 по дело №1994/2008отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №152/17.07.2013 по дело №1009/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №91/21.02.2012 по дело №4/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №107/25.02.2010 по дело №3535/2008отмяна-нарушено право на участие * Ревандикационен иск
ГКРешение №153/01.10.2015 по дело №1693/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №553/08.09.2010 по дело №1692/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №191/21.05.2014 по дело №1711/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №33/24.02.2014 по дело №237/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №3/30.01.2009 по дело №652/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №156/23.10.2013 по дело №1228/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №631/28.10.2010 по дело №803/2010отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №894/23.11.2009 по дело №4064/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-неистинност на документ * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №137/11.06.2015 по дело №45/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №87/24.03.2011 по дело №1820/2010отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №51/12.06.2014 по дело №125/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №42/14.04.2011 по дело №1975/2009отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №484/11.12.2012 по дело №932/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №45/01.07.2013 по дело №1442/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №260/04.07.2011 по дело №1101/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-неистинност на документ * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №280/11.11.2013 по дело №4116/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №235/31.10.2011 по дело №1389/2010