Ключови фрази
предявяване на унищожаемостта чрез възражение

ГКРешение №59/24.07.2013 по дело №392/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * начало на давностен срок * злоупотреба с права * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
ГКРешение №476/07.07.2010 по дело №720/2009Унищожаемост на договор поради измама * договор за дарение * погасителна давност * доказателствена тежест * свидетелски показания * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства