Ключови фрази
преработване

ГКРешение №431/29.03.2013 по дело №607/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * съсобственост * промяна на предназначение на общи части * преработване
ГКРешение №427/28.12.2012 по дело №357/2012Ревандикационен иск * преработване * договор за лизинг * приращение
ГКРешение №59/08.06.2010 по дело №36/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * движими вещи * преработване * договор за дарение * нищожност на делба * форма за валидност
ГКРешение №195/14.01.2019 по дело №91/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отчуждаване * реституция * преработване * косвен съдебен контрол