Ключови фрази
прехвърляне на членствени права в ЖСК

ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №862/23.12.2010 по дело №1461/2009прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК * последици от заличаване на вписано обстоятелство * прехвърляне на членствени права в ЖСК * обстоятелствена проверка * придобивна давност