Ключови фрази
преюдициални въпроси в производството за делба

ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №726/08.06.2011 по дело №1829/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * преюдициални въпроси в производството за делба * наследяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №116/08.10.2015 по дело №2677/2015Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * преюдициални въпроси в производството за делба * съсобственост * спиране на производството по делото
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №71/10.03.2014 по дело №7287/2013делба * преюдициални въпроси в производството за делба * преклузия * спиране на производството по делото * установителен иск * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №485/05.07.2010 по дело №1253/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №26/07.02.2014 по дело №4247/2013Делба * съсобственост * недопустим съдебен акт * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №559/13.01.2011 по дело №5317/2008Делба * предаване на владение * установяване право на собственост * съсобственост * обезщетение за ползване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №280/19.07.2010 по дело №598/2009Делба * съсобственост * държавна собственост * определяне на квоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №160/30.03.2011 по дело №333/2010Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност
ГКРешение №210/09.05.2012 по дело №317/2011Делба на наследство * Отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение * преюдициални въпроси в производството за делба * свръх петитум * Недействителност на разпореждане с наследство * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №167/24.06.2013 по дело №1889/2013Делба * съсобственост * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №41/19.02.2016 по дело №6149/2015Частна касационна жалба * преюдициални въпроси в производството за делба * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * спиране на производството по делото * земеделски земи
ГКРешение №95/25.02.2011 по дело №119/2010Делба на наследство * обявяване на предварителен договор за окончателен * приемство в процеса * преюдициални въпроси в производството за делба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №113/30.05.2016 по дело №5994/2015Делба на наследство * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * оспорване на произход
ГКРешение №205/19.01.2018 по дело №896/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * възражение за нищожност * преюдициални въпроси в производството за делба * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКОпределение №117/19.06.2018 по дело №1357/2018Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * Делба * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №180/15.01.2019 по дело №4324/2017Делба * допустимост на иск * давностно владение * преюдициални въпроси в производството за делба