Ключови фрази
преюдициалност на спор

ГКОпределение №261/27.06.2016 по дело №2223/2016Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * активна процесуална легитимация * осиновяване
ГКРешение №244/04.01.2016 по дело №4363/2015Делба * Делба на наследство * съсобственост * спиране на производството по делото * служебно начало * реституция * преюдициалност на спор
ГКОпределение №896/01.12.2014 по дело №2312/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * незаконно уволнение * преюдициалност на спор * нищожност на административен акт
ГКОпределение №562/14.07.2014 по дело №3452/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * ревандикационен иск * преюдициалност на спор * изкупуване на част от съсобствен имот
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКОпределение №611/03.11.2015 по дело №4980/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №929/12.12.2014 по дело №6720/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * недопустимост на съдебен акт * преюдициалност на спор
ГКОпределение №149/31.05.2016 по дело №1852/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * активна процесуална легитимация * установяване на вземане * преюдициалност на спор
ГКОпределение №429/19.12.2014 по дело №7118/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * незаконно уволнение
ГКОпределение №705/22.12.2014 по дело №2052/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство
ГКОпределение №370/17.07.2015 по дело №3631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * Установителен иск * преюдициалност на спор
ГКОпределение №367/17.07.2015 по дело №1960/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * иск за неоснователно обогатяване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №241/22.05.2015 по дело №1993/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №768/02.12.2013 по дело №5564/2013преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * отменителен /Павлов/ иск * иск за съществуване на вземането
ГКОпределение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * цена на иска * преюдициалност на спор
ГКОпределение №382/01.08.2013 по дело №3123/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * частична недействителност * отменителен /Павлов/ иск
ГКОпределение №283/15.06.2015 по дело №2164/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * евентуален иск * обективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * разваляне на договор по съдебен ред * унищожаване на договор * преюдициалност на спор
ГКОпределение №634/17.11.2015 по дело №5418/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * престъпно обстоятелство * Допълване на решението
ГКОпределение №792/06.12.2013 по дело №6225/2013преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * обезщетение по ЗМВР
ГКОпределение №22/25.01.2016 по дело №6309/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * срок за изпитване * недействителни клаузи * трудов договор със срок за изпитване * преюдициалност на спор
ГКОпределение №545/16.09.2013 по дело №4092/2013Частна касационна жалба * дисциплинарно уволнение * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №458/16.07.2013 по дело №3805/2013Частна касационна жалба * обявяване на предварителен договор за окончателен * неоснователно обогатяване * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №500/24.07.2013 по дело №4198/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №142/06.07.2016 по дело №1707/2016Частна касационна жалба * правен интерес * Делба * преюдициалност на спор * установителен иск за собственост * инцидентен установителен иск
ГКОпределение №65/06.03.2017 по дело №318/2017Частна касационна жалба * насрещен иск * възражение * преюдициалност на спор * Делба * ревандикационен иск
ГКОпределение №64/05.04.2017 по дело №996/2017Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №93/25.05.2017 по дело №782/2017Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №345/15.11.2017 по дело №3772/2017Частна касационна жалба * връзка на обусловеност * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №55/19.03.2018 по дело №437/2018Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * право на собственост
ГКРешение №121/08.10.2018 по дело №3908/2017Делба * зачитане на решението * преюдициалност на спор * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №200/16.11.2018 по дело №3274/2018Частна касационна жалба * възстановяване на запазена част * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * дарение * намаляване на дарение * съсобственост
ГКОпределение №261/30.11.2018 по дело №1722/2018Продажба на постройката * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ТКОпределение №769/23.12.2019 по дело №2036/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор