Ключови фрази
придобиване преди брака

ГКРешение №445/25.06.2010 по дело №479/2009трансформация * лично имущество * придобиване преди брака * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №573/21.06.2010 по дело №641/2009придобиване преди брака * нередовност на исковата молба * гараж * вноска в ЖСК * Ревандикационен иск * лично имущество * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №339/23.06.2010 по дело №1296/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * лични средства * придобиване преди брака * свидетелски показания * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №109/14.01.2016 по дело №4981/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * придобиване преди брака * договор за финансов лизинг
ГКРешение №658/20.07.2011 по дело №1033/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобиване преди брака * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * договор за покупко-продажба
ГКРешение №193/22.07.2016 по дело №4144/2015Отменителен иск * относителна недействителност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * придобиване преди брака