Ключови фрази
приемане на наследство по опис

ГКРешение №141/23.03.2012 по дело №785/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №785/30.06.2011 по дело №1385/2009Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * земеделски земи * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №324/16.10.2012 по дело №654/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследяване по закон * приемане на наследство по опис * разполагаема част * съсобственост
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №14/24.04.2014 по дело №1398/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание
ГКРешение №165/19.10.2015 по дело №2185/2015Делба * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * трансформация * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * приемане на наследство по опис
ГКРешение №55/26.04.2016 по дело №6020/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №135/06.07.2011 по дело №1482/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * възстановяване на запазена част * съдебни разноски
ГКРешение №108/15.02.2010 по дело №105/2009Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №12/21.02.2014 по дело №594/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * преклузивен срок
ГКРешение №28/21.02.2014 по дело №825/2012Възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * приемство в процеса
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №221/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * саморъчно завещание
ГКРешение №75/12.06.2014 по дело №7467/2013Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис
ГКРешение №184/15.09.2010 по дело №2599/2008Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * договор за дарение * приемство в процеса * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №139/24.06.2013 по дело №50/2013Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №209/29.04.2010 по дело №1048/2009Възстановяване на запазена част * разполагаема част * възстановяване на запазена част * делба на наследство * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №698/06.01.2010 по дело №22/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * саморъчно завещание * разполагаема част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №130/21.12.2015 по дело №1371/2015Възстановяване на запазена част * наследяване * приемане на наследство по опис * отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част
ГКРешение №553/29.09.2010 по дело №629/2009Нищожност * саморъчно завещание * доказателствена тежест * експертиза * земеделски земи * приемане на наследство по опис * давностен срок * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №165/08.07.2014 по дело №568/2014Делба * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * дарение * пълна трансформация
ГКРешение №126/06.11.2015 по дело №589/2015Възстановяване на запазена част * Делба на наследство * наследяване по закон * приемане на наследство по опис
ГКРешение №276/05.03.2014 по дело №2959/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №307/17.10.2012 по дело №295/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на договор за дарение * разпореждане със семейното жилище * правен интерес * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис
ГКРешение №55/26.02.2014 по дело №685/2012Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №56/22.02.2012 по дело №701/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №320/29.06.2010 по дело №5021/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * доказателствена тежест * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №722/20.05.2011 по дело №1485/2009Възстановяване на запазена част * съсобственост * конститутивен иск * задължение на съда за оказване съдействие на страните * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение * саморъчно завещание * наследяване по закон
ГКРешение №184/31.10.2013 по дело №1438/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * приемане на наследство * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание * универсално завещание * завет
ГКРешение №187/20.04.2011 по дело №1780/2009Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на завещателно разпореждане * процесуална дееспособност * конклудентни действия * универсално завещание
ГКОпределение №380/04.10.2016 по дело №3235/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба на наследство * преклузивен срок * приемане на наследство по опис
ГКРешение №15/26.05.2017 по дело №40/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * допустимост на иск * договорна отговорност * активна процесуална легитимация * малолетно лице * материалноправна легитимация на ищеца * приемане на наследство по опис * солидарна отговорност * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКОпределение №97/30.05.2017 по дело №1703/2017Частна касационна жалба * приемане на наследство по опис * непълнолетно лице * недееспособно лице
ГКРешение №149/12.10.2017 по дело №5526/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * приемане на наследство по опис * задължение на съда за оказване съдействие на страните * материалноправна легитимация на ответник * право на строеж * погасяване на право на строеж * пропускане на срок * малолетно лице