Ключови фрази
принцип на установяване на истината

ГКРешение №156/16.06.2016 по дело №6042/2015Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договор * предварителен договор * тълкуване на договор * правомощия на въззивната инстанция * принцип на установяване на истината
ГКРешение №64/22.07.2014 по дело №6757/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * движими вещи * доказателствена тежест * принцип на служебното начало * принцип на установяване на истината