Ключови фрази
продажба на наследство

ГКРешение №280/21.10.2014 по дело №7851/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * продажба на наследство * материалноправна легитимация на ищеца * връщане на конфискувано имущество
ГКРешение №197/04.12.2013 по дело №1446/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * продажба на наследство * земеделски земи * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №366/29.06.2010 по дело №864/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * продажба на наследство * конфискация * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * право на възстановяване
ГКОпределение №529/27.12.2010 по дело №366/2010допустимост на иск * материалноправна легитимация на ищеца * продажба на наследство * контрол за валидност на административен акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №4/15.02.2012 по дело №770/2011Делба * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване * необходимо другарство * продажба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКРешение №110/10.11.2016 по дело №825/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Делба на наследство * продажба на наследство * относителна недействителност
ГКРешение №88/01.12.2017 по дело №4096/2016Делба * продажба на наследство
ГКРешение №1/15.03.2018 по дело №364/2017Делба на наследство * продажба на наследство * съсобственост * нищожност на договор * привидни и прикрити договори * наследствен дял
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение