Ключови фрази
продължаване на срок

ТКОпределение №570/14.07.2010 по дело №495/2010продължаване на срок
ТКОпределение №351/15.06.2009 по дело №347/2009електроенергия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок
ГКОпределение №346/23.06.2009 по дело №358/2009делба * нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок
ГКОпределение №332/26.06.2012 по дело №290/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * освобождаване от такси и разноски * вписване на искова молба * продължаване на срок
ГКОпределение №193/11.04.2011 по дело №103/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * продължаване на срок * възстановяване на срокове
ГКОпределение №147/15.03.2010 по дело №84/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №287/02.07.2010 по дело №271/2010делба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * задължително другарство * конституиране на страни
ГКОпределение №153/13.04.2011 по дело №383/2010възстановяване на срокове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * държавна такса * изчисляване на срокове * Ревандикационен иск
ГКОпределение №41/01.02.2011 по дело №357/2010връчване на съдебни книжа * продължаване на срок
ТКОпределение №213/16.02.2011 по дело №824/2010Частна жалба * продължаване на срок
ГКОпределение №486/18.10.2013 по дело №5101/2013Частна касационна жалба * продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт * представителство
ГКОпределение №315/12.07.2010 по дело №203/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок * ревандикационен иск * държавна такса
ТКОпределение №425/21.06.2010 по дело №441/2010продължаване на срок
ГКОпределение №420/23.07.2009 по дело №98/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №566/12.07.2011 по дело №530/2011Частна жалба * продължаване на срок
ГКОпределение №34/22.01.2014 по дело №7739/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * продължаване на срок * служебно начало
ТКОпределение №539/08.07.2011 по дело №482/2011Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №238/04.06.2010 по дело №228/2010продължаване на срок * указания на съда * нередовност на исковата молба * задължение за уведомяване * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №605/19.10.2009 по дело №516/2009продължаване на срок * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №626/2010продължаване на срок * възстановяване на срокове
ГКОпределение №775/28.10.2014 по дело №5347/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * продължаване на срок
ТКОпределение №429/20.07.2015 по дело №702/2015Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №408/28.05.2012 по дело №339/2011Частна касационна жалба * продължаване на срок * заповед за изпълнение
ГКОпределение №385/04.10.2010 по дело №374/2010продължаване на срок * задължение за уведомяване * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №398/30.05.2012 по дело №280/2012продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №498/15.10.2010 по дело №485/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок
ГКОпределение №555/18.11.2013 по дело №5708/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * неизпълнение * продължаване на срок
ГКОпределение №79/04.02.2010 по дело №24/2010продължаване на срок * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №137/20.05.2016 по дело №1612/2016Частна касационна жалба * продължаване на срок * възстановяване на срокове * доказателства
ГКОпределение №445/08.07.2013 по дело №3752/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * продължаване на срок * нередовност на исковата молба
Определение №4/06.01.2011 по дело №нередовност на исковата молба * държавна такса * продължаване на срок * указания на съда
ТКОпределение №706/30.12.2016 по дело №241/2016Частна касационна жалба * служебно начало * официален документ * продължаване на срок
ГКОпределение №182/10.04.2017 по дело №1209/2017Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №415/27.07.2017 по дело №702/2017Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * продължаване на срок
ТКОпределение №450/02.08.2017 по дело №1550/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * продължаване на срок * отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №337/15.05.2019 по дело №2085/2016Спиране или ограничаване на изпълнението * договор за банков кредит * срок на договора * продължаване на срок * поръчителство