Ключови фрази
промени в имота, предмет на делбата

ГКРешение №132/20.05.2013 по дело №942/2012делба * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * промени в имота, предмет на делбата * отчуждаване
ГКРешение №58/27.04.2016 по дело №6249/2015Делба * определяне на квоти * съсобственост * промени в имота, предмет на делбата
ГКРешение №246/25.10.2012 по дело №289/2012Делба * съсобственост * промени в имота, предмет на делбата
ГКРешение №444/12.09.2013 по дело №1183/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * промени в имота, предмет на делбата * преклузивен срок