Ключови фрази
промяна на предназначение на общи части

ГКОпределение №30/20.01.2010 по дело №498/2009общи части * право на строеж * етажна собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №813/08.06.2011 по дело №1929/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * общи части * промяна на предназначение на общи части * етажна собственост * приращения * свидетелски показания
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКРешение №75/26.02.2010 по дело №395/2009Негаторен иск * непозволено увреждане * общи части * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №220/18.10.2013 по дело №2922/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №431/29.03.2013 по дело №607/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * съсобственост * промяна на предназначение на общи части * преработване
ГКРешение №259/01.04.2010 по дело №773/2009Ревандикационен иск * общи части * жилище на портиера * държавна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №136/26.04.2011 по дело №5115/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №30/01.02.2012 по дело №350/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преустройство * промяна на предназначение на общи части * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест
ГКОпределение №294/05.07.2010 по дело №283/2010допустимост на иск * етажна собственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №1019/21.01.2010 по дело №235/2009Негаторен иск * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия