Ключови фрази
публична продан

ГКРешение №956/29.12.2009 по дело №2934/2008установяване право на собственост * публична продан * правен интерес * Установителен иск
ГКРешение №265/09.11.2012 по дело №501/2012Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * теглене на жребий * преустройство * общи части
ГКРешение №239/06.08.2012 по дело №81/2011Делба на наследство * съсобственост * смесена съсобственост * прекратяване на съпружеска имуществена общност * наследяване * възлагане на неподеляем имот * публична продан
ГКРешение №493/18.06.2010 по дело №3861/2008Делба * земеделски земи * публична продан
ГКРешение №187/10.07.2014 по дело №1300/2014Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №39/19.04.2016 по дело №4051/2015Делба на наследство * публична продан * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №98/06.04.2012 по дело №899/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №72/08.06.2015 по дело №6017/2014Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * конкуренция на основания * преживял съпруг
ГКРешение №227/30.12.2014 по дело №3548/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * тълкуване на договор * договор за банков кредит * договорна ипотека * публична продан * суперфиция
ТКОпределение №368/11.06.2009 по дело №388/2009публична продан * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКРешение №229/30.11.2015 по дело №1755/2015Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * общи части * етажна собственост * публична продан
ГКРешение №27/30.06.2015 по дело №4508/2014Делба * отвод * публична продан * недопустимост на решение
ГКРешение №131/26.03.2012 по дело №720/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на възбрана * принудително изпълнение * относителна недействителност * публична продан * трето лице * форма за валидност * договорна ипотека
ГКОпределение №481/17.10.2013 по дело №4821/2013Частна касационна жалба * заличаване в имотния регистър * суперфиция * публична продан
ГКРешение №387/03.11.2011 по дело №1477/2010Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * публична продан * недопустимост на иск * съсобственост
ГКРешение №153/12.07.2013 по дело №1317/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отговор на искова молба * преклузия * публична продан * забрана за посочване на нови факти и доказателства * постановление за възлагане
ГКРешение №221/29.12.2011 по дело №36/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * установяване право на собственост * придобивна давност * уравнение на дялове
ТКРешение №92/18.08.2010 по дело №645/2009Неоснователно обогатяване * ревандикационен иск * публична продан * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №216/08.11.2013 по дело №2131/2013Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * подобрения
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №109/16.06.2011 по дело №633/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * неоснователно обогатяване * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №89/07.05.2012 по дело №549/2011Делба * съсобственост * публична продан * етажна собственост * самостоятелен обект
НКРешение №488/15.01.2013 по дело №1594/2012Укриване и неплащане на данъчни задължения * субективна съставомерност * данъчна декларация * публична продан
ГКОпределение №5/07.01.2016 по дело №6298/2015Частна касационна жалба * заличаване на договорна ипотека * публична продан
ГКРешение №111/20.10.2014 по дело №2494/2014Делба * съсобственост * наследяване * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №210/13.09.2011 по дело №1770/2009Делба * публична продан
ГКРешение №60/26.07.2010 по дело №534/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена
ГКРешение №223/12.10.2012 по дело №235/2012Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №129/30.06.2015 по дело №268/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * договор за аренда
ГКОпределение №238/30.05.2009 по дело №133/2009дубликат от изпълнителен лист * активна процесуална легитимация * делба * публична продан
ГКРешение №10/01.02.2012 по дело №130/2011Делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * доказателства * свидетелски показания * уравнение на дялове
ГКРешение №18/27.02.2013 по дело №572/2012Делба * смесена съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №28/13.02.2014 по дело №5515/2013Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №425/06.12.2010 по дело №322/2010Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №351/06.07.2010 по дело №518/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * изпълнително производство * изпълнителен лист * отговорност за задължения за задоволяване нуждите на семейството * публична продан
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №98/28.02.2013 по дело №1229/2013обжалване отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * публична продан
ГКОпределение №51/07.02.2012 по дело №591/2011вписване в имотен регистър * Делба * вписване на съдебно решение * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКРешение №158/22.03.2010 по дело №668/2009Делба * публична продан * съсобственост
ГКОпределение №586/17.12.2012 по дело №465/2012изпълнителен лист * публична продан * делба
ГКРешение №166/04.07.2011 по дело №1390/2010Делба * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №986/30.08.2010 по дело №2966/2008Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * земеделски земи * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ТКРешение №91/11.09.2009 по дело №596/2008право на собственост върху възлова станция * публична продан
ГКРешение №229/07.04.2010 по дело №14/2009Делба * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * лично имущество * възлагане на неподеляем имот * публична продан * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №384/24.06.2010 по дело №750/2009Делба * публична продан * увеличаване на наследство * възлагане на неподеляем имот * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №129/22.10.2015 по дело №2091/2015Ревандикационен иск * постановление за възлагане * публична продан
ТКОпределение №260/13.05.2015 по дело №2820/2014Частна касационна жалба * договорна ипотека * публична продан
ГКРешение №90/08.05.2013 по дело №644/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * постановление за възлагане * публична продан * придобивна давност
ГКРешение №29/21.02.2014 по дело №5613/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №20/06.02.2015 по дело №4692/2014Делба * съсобственост * публична продан * одобрен инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №21/29.03.2016 по дело №3948/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * земеделски земи * публична продан * наследяване по колена
ГКРешение №84/25.03.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №602/13.10.2010 по дело №1539/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * обезсилване на изпълнителни действия * възлагане на неподеляем имот * публична продан * трето лице
ГКРешение №31/14.03.2014 по дело №4339/2013Делба * съсобственост * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКОпределение №49/01.02.2010 по дело №13/2010заличаване на възбрана * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №209/27.02.2015 по дело №92/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * обжалване на действията на съдебния изпълнител * публична продан
ГКРешение №47/12.02.2010 по дело №818/2009Делба * наследяване * претенции по сметки * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №6/21.04.2016 по дело №2361/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * ипотекарен длъжник * публична продан * вреди причинени от частния съдебен изпълнител
ГКОпределение №691/26.09.2014 по дело №4416/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в имотен регистър * публична продан * постановление за възлагане
ГКРешение №109/2014/22.01.2015 по дело №6761/2013Делба на наследство * публична продан * теглене на жребий
ГКРешение №110/25.05.2016 по дело №432/2016Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * командировка
ГКРешение №234/18.08.2010 по дело №3941/2008Делба * публична продан * съсобственост * приращения
ГКРешение №19/08.02.2013 по дело №619/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКОпределение №324/17.06.2009 по дело №283/2009обжалване на действията на съдебния изпълнител * публична продан
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №634/04.10.2010 по дело №1378/2009Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена * уравнение на дялове
ГКРешение №16/21.02.2014 по дело №4682/2013Делба * съсобственост * публична продан * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №242/04.11.2014 по дело №3345/2014Делба * съсобственост * публична продан * наследяване * съпружеска имуществена общност * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №138/14.03.2012 по дело №609/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * съсобственост * съдебно-техническа експертиза * наследяване
ГКРешение №362/24.06.2010 по дело №354/2009Делба * делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №171/26.05.2010 по дело №4171/2008Делба * делба * земеделски земи * публична продан * съсобственост * наследяване * теглене на жребий * конституиране на страни
ГКРешение №39/13.02.2015 по дело №4890/2014Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * доказателства * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №311/18.12.2012 по дело №268/2012Делба * публична продан * изменение на регулационен план
ГКРешение №148/07.04.2010 по дело №437/2009съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * Делба * уравнение на дялове
ГКРешение №140/10.11.2014 по дело №3254/2014Делба * Делба на наследство * публична продан * определяне на квоти
ГКРешение №365/22.10.2012 по дело №17/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * публична продан * добросъвестно владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * трето лице * обратно действие * нови факти и доказателства * вписване на възбрана
ГКРешение №232/21.11.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №7/27.01.2016 по дело №4711/2015Делба * Делба на наследство * теглене на жребий * публична продан * разделителен протокол
ГКРешение №140/24.03.2011 по дело №373/2010Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * подобрения * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан * уравнение на дялове * изкупуване от съделител * договор за цесия
ГКРешение №234/08.11.2011 по дело №1533/2010Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преклузивен срок * претенции по сметки
ГКРешение №75/27.02.2012 по дело №741/2011Делба * съсобственост * публична продан * необходимо другарство * задължително другарство * изкупуване от съделител * теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * нищожност на делба
ГКОпределение №5/06.01.2016 по дело №4561/2015Частна касационна жалба * заличаване на договорна ипотека * публична продан
ГКРешение №465/06.07.2012 по дело №1054/2010Делба на наследство * публична продан * обезщетение за ползване * подобрения * претенции по сметки
ГКРешение №233/12.05.2010 по дело №1065/2009Делба * съсобственост * публична продан * разделителен протокол * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №294/31.03.2010 по дело №899/2009Делба * публична продан * гараж * съсобственост
ГКОпределение №598/22.11.2012 по дело №127/2012допустимост на иск * публична продан * право на изкупуване от ползвател * изпълнителен лист * застрояване
ГКОпределение №680/18.12.2012 по дело №295/2012присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * публична продан * постановление за възлагане * допустимост на иск * активна процесуална легитимация
ГКРешение №116/11.05.2012 по дело №1032/2011Делба * съсобственост * наследяване * наследяване по колена * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ТКРешение №97/10.07.2015 по дело №1534/2014Непозволено увреждане * пропуснати ползи * обезщетение за вреди * публична продан * недопустим съдебен акт
ГКРешение №387/29.09.2010 по дело №439/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * обезщетение за ползване * претенции по сметки * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №414/29.10.2012 по дело №222/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * публична продан * трето лице * вписване на ипотека * нищожност на делба * разваляне на договор * обратно действие * конкуренция на вписвания * преклузивен срок
ГКРешение №820/20.09.2011 по дело №1009/2009Делба * възлагане на неподеляем имот * подобрения * обезщетение за ползване * публична продан * Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * претенции по сметки * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №124/05.04.2012 по дело №905/2011Делба * определяне на квоти * постановление за възлагане * съсобственост * публична продан * вписване на възбрана * право на строеж * договор за заем
ГКРешение №724/12.09.2011 по дело №1261/2009Установителен иск * правен интерес * спиране на давност * прекъсване на давност * давностно владение * делба * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * публична продан
ГКОпределение №507/20.12.2010 по дело №473/2010държавна такса * делба * публична продан
ГКРешение №368/17.01.2011 по дело №851/2009Делба * съсобственост * публична продан * доказателства * доказателства и доказателствени средства * самостоятелен обект * етажна собственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №148/10.12.2015 по дело №4350/2013Делба * публична продан * наследствено правоприемство * конституиране на страни
ГКРешение №211/11.05.2012 по дело №991/2011Делба на наследство * публична продан * изготвяне на инвестиционен проект на сграда
ГКОпределение №653/13.11.2009 по дело №545/2009заповед за незабавно изпълнение * публична продан * частен съдебен изпълнител * въвод във владение * постановление за възлагане * изпълнително основание
ГКРешение №258/25.10.2011 по дело №144/2011Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * публична продан * наследяване
ГКРешение №241/28.10.2015 по дело №643/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * публична продан * частен съдебен изпълнител * възбрана * дисциплинарна отговорност
ГКРешение №377/19.10.2010 по дело №742/2010Делба * съсобственост * теглене на жребий * публична продан * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №86/09.03.2012 по дело №1100/2011Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * откриване на наследство
ГКРешение №145/11.07.2013 по дело №1986/2013Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * възлагане на неподеляем имот * етажна собственост * уравнение на дялове
ГКОпределение №683/22.10.2015 по дело №4764/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * нищожност * публична продан
ГКРешение №47/04.03.2015 по дело №5995/2014Ревандикационен иск * публична продан * съпружеска имуществена общност * солидарен длъжник * публични вземания * постановление за възлагане
ГКРешение №70/23.07.2015 по дело №6858/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * вписване на искова молба * разваляне на договор * конкуренция на права
ГКРешение №53/11.07.2016 по дело №4959/2015Делба * публична продан * обезщетение за ползване * владение
ГКОпределение №402/21.10.2016 по дело №4052/2016Частна касационна жалба * правен интерес * обезпечаване на чуждо задължение * публична продан
ГКРешение №200/09.12.2016 по дело №1546/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор за продажба * връзка на обусловеност * добросъвестно владение * придобивна давност * публична продан
ГКРешение №3/03.02.2017 по дело №2476/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * публична продан * разпределяне на имотите при делба * Делба на наследство * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №36/25.05.2017 по дело №2742/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * общинска собственост
ГКРешение №38/21.06.2017 по дело №3511/2016Делба * публична продан * общи части
ТКРешение №109/06.07.2017 по дело №1662/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * договор за наем * публична продан
ГКРешение №120/07.11.2017 по дело №4222/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * движими вещи * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №112/28.11.2017 по дело №465/2017публична продан * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №124/29.11.2017 по дело №3343/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * приращение * публична продан
ГКРешение №111/19.03.2018 по дело №99/2017Ревандикационен иск * публична продан * постановление за възлагане * трето лице-помагач * прекратяване на изпълнителното производство
ГКОпределение №123/19.03.2018 по дело №668/2018Частна касационна жалба * публична продан * задатък * установителен иск в изпълнителното производство * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * запис на заповед * правен интерес
ГКРешение №18/11.04.2018 по дело №1011/2017Ревандикационен иск * законна ипотека * постройка * публична продан * постановление за възлагане
ГКРешение №23/24.04.2018 по дело №1093/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * давностен срок * Делба * публична продан * съсобственост * намерение за своене
ГКРешение №80/05.07.2018 по дело №1869/2017Делба * публична продан * служебно начало * регулационен план
ТКРешение №19/07.08.2018 по дело №2124/2016Суброгация * суброгационен иск * ипотека * ипотекарен длъжник * публична продан * Изпълнение от трето лице * нищожност-липса на основание
ГКОпределение №177/12.10.2018 по дело №1418/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * публична продан * възобновяване на производството по делото
ГКРешение №69/29.10.2018 по дело №2935/2017Делба * публична продан * недопустимост на делбата * окончателен разделителен протокол * етажна собственост * земеделски земи * Обезсилване на решение
ГКРешение №131/04.12.2018 по дело №4015/2017Делба * самостоятелен обект * публична продан * способ за извършване на делба * критерии за разпределение на допуснати до делба имоти
ГКРешение №157/17.12.2018 по дело №4207/2017Ревандикационен иск * прекратяване на изпълнителното производство * обезсилване на изпълнителни действия * субективни предели на изпълнителния лист * публична продан * права на трети лица при публична продан * постановление за възлагане
ГКОпределение №6/10.01.2019 по дело №4483/2018Частна касационна жалба * публична продан * правен интерес * унищожаване на договор
ГКРешение №295/15.02.2019 по дело №1626/2018Разваляне на договор * осъществена евикция * публична продан * заличаване на възбрана * обезпечение на предявен иск * Отмяна на обезпечение * възбрана
ГКРешение №16/08.04.2019 по дело №1346/2018Делба * Делба на наследство * земеделски земи * публична продан * неподеляем имот
ГКРешение №103/22.07.2019 по дело №2831/2018Делба * публична продан * способ за извършване на делба * търпим строеж * неподеляем имот * значителни преустройства * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ТКРешение №87/08.08.2019 по дело №2214/2018Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нови обстоятелства * публична продан