Ключови фрази
разваляне на договор

ГКОпределение №258/02.06.2016 по дело №254/2016Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор * цена на иска
ГКРешение №96/05.04.2011 по дело №352/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * разваляне на договор * издръжка на дарител * трансформация * трето лице
ТКРешение №17/09.03.2010 по дело №414/2009Неустойка * разваляне на договор * негативен интерес
ГКРешение №477/02.07.2012 по дело №1317/2010Установителен иск * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * вещно-прехвърлителен ефект * Разваляне на договор * вписване на искова молба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №816/24.11.2010 по дело №287/2010Разваляне на договор * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №261/26.10.2012 по дело №390/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * разваляне на договор * трето лице-помагач * неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж * евентуална евикция при продажба на чужда вещ
ГКРешение №482/13.12.2011 по дело №1486/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * договорна неустойка * разваляне на договор * неизплатено възнаграждение * неизпълнение на договорни отношения * възражение за неточно изпълнение
ГКОпределение №39/28.01.2015 по дело №7347/2014Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * разваляне на договор * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №4/08.08.2014 по дело №1748/2013Обхват на обезщетението за неизпълнение * предварителен договор * пропуснати ползи * законна лихва * разваляне на договор * обезщетение за вреди
ГКРешение №21/14.08.2012 по дело №16/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * свидетелски показания * Изпълнение от трето лице
ГКРешение №309/11.12.2014 по дело №7665/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * правоприемство
ГКРешение №494/16.11.2011 по дело №642/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №736/18.11.2010 по дело №211/2010договор за покупко-продажба * земеделски земи * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение * неустойка * особени основания за нищожност на ипотека
ГКРешение №132/09.04.2015 по дело №4895/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * наследствен дял
ГКРешение №695/07.12.2010 по дело №184/2010Разваляне на договор * отмяна-престъпно действие
ГКРешение №279/22.10.2014 по дело №81/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * разваляне на договор * отказ от наследство * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * обезщетение за вреди * приемане на наследство * правоприемство * липса на пасивна легитимация
ТКРешение №221/18.01.2013 по дело №1270/2011Начин на ползване. Консумативни разходи * наемни правоотношения * връщане на наемна вещ * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор
ГКРешение №503/23.07.2010 по дело №1209/2009Разваляне на договор * отмяна-неистинност на свидетелски показания
ТКРешение №203/03.02.2014 по дело №920/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договорна ипотека * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №97/08.04.2016 по дело №5363/2015Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * неизпълнение на договор
ГКРешение №95/12.02.2010 по дело №699/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * определяне на квоти * неизпълнение
ГКРешение №174/02.07.2014 по дело №7500/2013Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ГКРешение №539/07.07.2010 по дело №635/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * предварителен договор * право на строеж * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор * признание на иска * отпаднало основание
ГКРешение №155/26.04.2011 по дело №917/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на нотариално действие * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * разваляне на договор
ГКРешение №300/14.10.2014 по дело №1442/2014Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * погасителна давност * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * указания на съда
ГКРешение №700/06.12.2010 по дело №304/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * издръжка на дарител
ГКРешение №113/18.02.2010 по дело №214/2009Разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор * доказателствена тежест * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №315/19.11.2012 по дело №1504/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКРешение №673/02.11.2010 по дело №289/2010Разваляне на договор * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №41/16.05.2013 по дело №1171/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №818/07.01.2011 по дело №1371/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * подобрения * разваляне на договор * трансформация * алеаторен договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №345/20.01.2014 по дело №2827/2013Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * връщане на вещта
ГКРешение №441/22.11.2013 по дело №1614/2013Разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * отпаднало основание * неизпълнение на договорни отношения * неоснователно обогатяване
ГКРешение №64/16.04.2015 по дело №6300/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * вписване на ипотека * действие на вписването * разваляне на договор * вписване на искова молба
ГКРешение №391/26.05.2010 по дело №631/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * договор за замяна * обезщетение за ползване
ТКРешение №57/17.07.2013 по дело №29/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКРешение №221/08.12.2010 по дело №1976/2009Разваляне на договор * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №121/05.03.2010 по дело №3118/2008вписване на искова молба * относителна недействителност * разваляне на договор * договор за дарение * Отменителен иск * трето лице
ТКРешение №119/20.10.2011 по дело №711/2010Неоснователно обогатяване * договор за гражданско дружество * разваляне на договор * връщане на внесени пари в гражданско дружество
ГКРешение №112/18.07.2013 по дело №509/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трето лице * отчуждаване * връщане на вещта * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ТКРешение №156/30.10.2012 по дело №772/2011Права на купувача при недостатъци * договор за търговска продажба * продажба на вещ с недостатъци * договор за покупко-продажба * разваляне на договор
ГКРешение №99/23.06.2014 по дело №2343/2013Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №472/12.01.2012 по дело №1712/2010Двустранна реституция * неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения * отпаднало основание * доказателства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №38/24.07.2012 по дело №1348/2010Установителен иск * договор за дарение * разваляне на договор * отпаднало основание * начало на давностен срок * относителна недействителност * увреждане на кредитор * погасителна давност
ГКРешение №26/25.02.2015 по дело №7075/2013Разваляне на договор * неустойка за забава * договор за покупко-продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №235/06.12.2013 по дело №1005/2012Нищожност * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №386/22.01.2016 по дело №7429/2014Нищожност * недействителност на договор * представителна власт * недопустимост на решение * нотариално удостоверяване * разваляне на договор * частен документ
ГКРешение №114/01.03.2010 по дело №765/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №292/05.11.2013 по дело №1291/2012Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * добросъвестно владение * фактическа власт * вписване възбрана * придобивна давност
ГКРешение №162/17.06.2013 по дело №1317/2012Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №250/30.06.2015 по дело №1236/2015Нищожност * нищожност на договор за замяна * разваляне на договор * публична държавна собственост
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
ГКРешение №278/02.10.2012 по дело №1345/2010Разваляне на договор * договорна ипотека * договор за заем
ГКРешение №346/04.10.2011 по дело №341/2010Разваляне на договор * алеаторен договор * погасителна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №556/13.07.2010 по дело №46/2009договор за изработка * начална липса на основание * разваляне на договор * Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест
ТКРешение №233/21.12.2013 по дело №514/2012Установителен иск * разваляне на договор * издаване на изпълнителен лист * запис на заповед
ГКРешение №27/07.02.2014 по дело №875/2012Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ТКРешение №13/07.03.2012 по дело №15/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за изработка
ГКРешение №180/18.10.2013 по дело №2317/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * присъединяване * добросъвестно владение * право на строеж * начало на давностен срок * разваляне на договор
ГКРешение №78/17.06.2015 по дело №379/2015Ревандикационен иск * неизпълнение * разваляне на договор
ГКРешение №44/27.03.2015 по дело №6096/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * придобивна давност * разваляне на договор
ТКРешение №231/13.02.2013 по дело №1268/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * предварителен договор * договорна ипотека
ГКРешение №91/13.07.2011 по дело №2969/2008Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-привидност на сделка * право на ползване * симулация
ГКРешение №41/25.04.2014 по дело №3667/2013Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №467/18.06.2010 по дело №1706/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №426/19.01.2012 по дело №355/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * приращения * обезщетение за ползване * съсобственост * постройки на допълващо застрояване
ГКРешение №52/20.04.2015 по дело №5278/2013Ревандикационен иск * замяна * предварителен договор * разваляне на договор * Неустойка
ГКРешение №203/22.10.2014 по дело №1376/2014Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №352/27.09.2012 по дело №1151/2011договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * връщане на вещта * дарение * отчуждаване * обезщетение за вреди * обогатяване
ГКОпределение №218/11.10.2013 по дело №1778/2013Разваляне на договор * отменителен /Павлов/ иск * доказателства * доказателствени средства
ГКРешение №292/11.07.2012 по дело №1126/2011Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * свидетелски показания * солидарност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №236/15.04.2010 по дело №3974/2008Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №73/17.04.2012 по дело №803/2011Нищожност * упълномощаване * разваляне на договор * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съсобственост
ГКРешение №311/20.06.2011 по дело №1126/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * обезщетение за имуществени вреди * отпаднало основание
ГКРешение №67/27.03.2015 по дело №5803/2014Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * разваляне на договор * договор за наем * солидарност
ТКРешение №151/09.12.2014 по дело №1970/2013Неоснователно обогатяване * разваляне на договор
ГКРешение №413/29.06.2010 по дело №900/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разваляне на договор * продажба на чужда вещ * вписване на искова молба
ГКРешение №96/08.04.2011 по дело №870/2010Разваляне на договор * забава * договор за покупко-продажба * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №11/25.02.2011 по дело №1510/2009Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * наследяване * алеаторен договор * правоприемство * съсобственост
ГКРешение №70/02.02.2010 по дело №41/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ТКОпределение №851/20.11.2014 по дело №2526/2014Частна касационна жалба * разваляне на договор * договор за продажба * евикция * трето лице-помагач
ГКРешение №569/08.03.2011 по дело №76/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на съгласие * разваляне на договор * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №41/23.02.2010 по дело №93/2009разваляне на договор * Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №545/28.07.2010 по дело №825/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * наследствено правоприемство * неправилна правна квалификация
ГКОпределение №293/05.06.2009 по дело №245/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * Отмяна на нотариален акт * обезпечителни мерки * писмени доказателства * обезпечение пред съд * разваляне на договор
ГКРешение №13/16.02.2016 по дело №3888/2015Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * отрицателен установителен иск * разваляне на договор
ГКРешение №241/17.05.2010 по дело №1476/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №207/06.06.2011 по дело №1583/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * прихващане
ТКРешение №140/19.08.2013 по дело №405/2012Неоснователно обогатяване * договорна ипотека * разваляне на договор * предварителен договор
ГКРешение №497/16.01.2012 по дело №1334/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * правоприемство * неизпълнение на договорни отношения
ТКОпределение № 384/06.06.2013 по дело №1327/2013Частна касационна жалба * договор за лизинг * разваляне на договор * обратно действие * предхождащи развалянето лизингови вноски
ГКРешение №472/13.09.2010 по дело №736/2009Разваляне на договор * право на строеж * неизпълнение
ТКРешение №32/25.03.2013 по дело №126/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ТКРешение №201/26.02.2014 по дело №770/2012Неоснователно обогатяване * грижа на добрия търговец * доказателствена тежест * разваляне на договор
ТКРешение №63/21.06.2013 по дело №1133/2011Иск за плащане на цена * забава на кредитора * разваляне на договор * последици от забавата на кредитора
ГКРешение №70/05.07.2011 по дело №612/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №863/22.12.2010 по дело №1534/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания
ГКРешение №363/25.10.2011 по дело №887/2010Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * надлежно упражняване право на иск
ТКРешение №178/12.11.2010 по дело №60/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * разваляне на договор
ГКРешение №244/04.11.2014 по дело №1495/2014Нищожност * разваляне на договор * договор за делба * нищожност на делба
ГКРешение №535/13.09.2010 по дело №1224/2009Отменителен иск * разваляне на договор * относителна недействителност * неизпълнение * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест
ГКРешение №474/13.07.2010 по дело №457/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения * задатък
ГКРешение №82/05.04.2011 по дело №1313/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №83/21.03.2016 по дело №5570/2015Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * правоприемство * нередовност на въззивна жалба * обикновено другарство
ГКРешение №323/06.01.2015 по дело №689/2014Неоснователно обогатяване * договор за мандат * неоснователно обогатяване * отчетна сделка * разваляне на договор * отпаднало основание * договор за поръчка * свидетелски показания
ГКРешение №540/17.12.2012 по дело №220/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * лично имущество * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * разпределяне на ползването
ТКОпределение №816/19.11.2010 по дело №847/2009разноски при прекратяване на делото * разваляне на договор * скрити недостатъци
ГКРешение №182/20.04.2012 по дело №1588/2011Разваляне на договор * срок за изпълнение при разваляне на договор
ТКРешение №203/30.01.2012 по дело №116/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * връщане на даденото по развален договор
ТКРешение №139/15.10.2015 по дело №4491/2013Неустойка * договор за лизинг * разваляне на договор
ГКОпределение №104/27.02.2014 по дело №387/2014Частна касационна жалба * разваляне на договор * осъществена евикция * допустимост на иск * осъществена евикция
ТКРешение №117/20.09.2013 по дело №1254/2011Неоснователно обогатяване * договор за приватизационна продажба * продажба на чужда вещ * договор за продажба на дружествени дялове * разваляне на договор * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №937/21.12.2009 по дело №2958/2008разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * *
ГКРешение №518/13.01.2012 по дело №1449/2010Иск за заплащане възнаграждение на довереника по договор за поръчка * договор за поръчка * разваляне на договор * устно предизвестие * възнаграждение по договор за поръчка * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №327/25.02.2015 по дело №1205/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * неизпълнение на договор
ТКРешение №153/28.12.2012 по дело №1022/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №424/01.06.2010 по дело №1211/2009Неоснователно обогатяване * договор за поръчка * отпаднало основание * разваляне на договор * оттегляне на поръчката * задължение за заплащане на възнаграждение и разноски
ГКРешение №622/25.10.2010 по дело №212/2010Разваляне на договор * трансформация * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №238/26.10.2015 по дело №1368/2015Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично * забава
ГКРешение №775/16.02.2011 по дело №906/2009Задатък * неустойка * предварителен договор * разваляне на договор * обезщетение за неизпълнение * съсобственост * свобода на договаряне
ГКРешение №267/03.10.2011 по дело №1362/2010Разваляне на договор * прогласяване на недействителност * разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №111/23.03.2012 по дело №718/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * вписване на искова молба * разваляне на договор
ГКРешение №675/12.10.2010 по дело №972/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания * изпълнение на неделимото задължение
ГКРешение №424/24.01.2012 по дело №1872/2010Разваляне на договор * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * неоснователно обогатяване
ТКРешение №186/30.10.2013 по дело №820/2012Възнаграждение * договор за изработка * разваляне на договор * възнаграждение по договор за изработка
ГКОпределение №614/29.09.2015 по дело №4512/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство * унищожаване на договор * разваляне на договор * евентуален иск
ГКРешение №749/15.12.2010 по дело №840/2009Неоснователно обогатяване * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * обезщетение за ползване * алеаторен договор * възражение за прихващане * връщане на вещта
ГКРешение №521/03.01.2013 по дело №1628/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по право * разваляне поради неизпълнение * алеаторен договор
ГКРешение №136/12.04.2013 по дело №947/2012договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * отпаднало основание
ГКРешение №53/27.04.2010 по дело №510/2008Разваляне на договор
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ТКРешение №206/15.09.2014 по дело №569/2012Разваляне на договор по съдебен ред * разваляне на договор * забава на кредитора
ТКРешение №107/29.09.2015 по дело №2226/2014Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * подобрения * договор за наем * разваляне на договор * експертиза
ГКРешение №433/08.11.2011 по дело №1137/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * разваляне на договор * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №573/25.10.2010 по дело №169/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор
ГКРешение №363/26.05.2010 по дело №756/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №217/26.05.2011 по дело №999/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ТКРешение №35/06.03.2013 по дело №74/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №291/18.11.2014 по дело №2193/2014Заличаване на вписване на ипотека * договорна ипотека * договор за цесия * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение * вписване в имотен регистър
ТКРешение №171/11.12.2013 по дело №565/2012Връщане на веща. Отговорност за вреди, произтекли от веща и нанесени на веща * договор за наем * разваляне на договор * едностранно разваляне на двустранен договор
ГКРешение №243/17.07.2015 по дело №6828/2014Разваляне на договор * разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * забава * трансформация на задължението за гледане в парично
ТКРешение №128/11.10.2013 по дело №1100/2012Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * разваляне на договор * обратно действие * връщане на даденото по развален договор
ТКРешение №205/05.05.2010 по дело №18/2009Неустойка * разваляне на договор
ГКРешение №308/30.03.2012 по дело №786/2010Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * отпаднало основание
ГКРешение №74/04.04.2011 по дело №675/2010Разваляне на договор * разваляне на договор по съдебен ред * договор за покупко-продажба * неизпълнение
ТКРешение №10/09.02.2015 по дело №4429/2013Встъпване в дълг * предварителен договор * разваляне на договор
ГКРешение №402/13.11.2013 по дело №5689/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №22/03.04.2013 по дело №821/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ТКРешение №21/30.06.2015 по дело №1107/2012Договор за лизинг * разваляне на договор * Неустойка
ГКРешение №663/01.02.2010 по дело №3313/2008право на строеж * погасителна давност * разваляне на договор
ГКРешение №65/01.03.2013 по дело №471/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * неизпълнение на договорни отношения * солидарна отговорност * бенефициер * алеаторен договор * право на ползване
ГКРешение №240/13.10.2014 по дело №3144/2014Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * разваляне на договор
ГКРешение №15/11.02.2010 по дело №46/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №6/29.06.2016 по дело №3362/2015Разваляне на договор * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * саморъчно завещание
ТКРешение №178/26.02.2015 по дело №2945/2013Неустойка * наемни правоотношения * разваляне на договор * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ГКРешение №284/18.10.2012 по дело №1561/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №8/26.01.2015 по дело №2754/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор
ГКРешение №317/11.12.2012 по дело №1737/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №208/19.06.2012 по дело №825/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разваляне на договор * приращения
ГКРешение №284/01.10.2014 по дело №1892/2014Разваляне на договор * алеаторен договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично
ТКОпределение №795/18.12.2014 по дело №2645/2014Частна касационна жалба * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност * разваляне на договор * Иск за съществуване на вземането
ГКРешение №500/23.08.2010 по дело №1702/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предаване на владение * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №186/15.07.2014 по дело №6836/2013Задатък * неизпълнение на договорни отношения * задатък * разваляне на договор
ГКРешение №79/03.02.2010 по дело №56/2009Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №165/01.03.2010 по дело №71/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №141/23.06.2016 по дело №15/2016Разваляне на договор * Неустойка * продажба на чужда вещ * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ГКРешение №47/27.02.2015 по дело №3666/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №439/20.12.2011 по дело №1581/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * симулация * свидетелски показания
ГКРешение №196/20.06.2013 по дело №787/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * отказ от иск
ГКРешение №88/16.04.2013 по дело №528/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №51/16.04.2015 по дело №5299/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * решение при признание на иска * доказателства * разваляне на договор * предварителен договор
ГКРешение №169/19.07.2013 по дело №1210/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка
ТКРешение №54/17.07.2013 по дело №1150/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ГКРешение №469/24.06.2010 по дело №328/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * признание на иска * наследствено правоприемство * наследяване
ТКРешение №102/03.08.2010 по дело №897/2009Предварителен договор * разваляне на договор * договор за финансов лизинг * предварителен договор
ГКРешение №495/21.11.2011 по дело №696/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност-невъзможен предмет * наследствено правоприемство * пълно запрещение * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №81/03.06.2015 по дело №1591/2014Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * искова молба като предизвестие
ГКОпределение №460/30.07.2009 по дело №408/2009обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * обезпечение на предявен иск * разваляне на договор
ТКРешение №110/24.11.2015 по дело №1322/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * връщане на даденото по развален договор * разваляне на договор
ГКРешение №151/17.07.2013 по дело №574/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * изменение на иска * отпаднало основание * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ТКРешение №39/15.05.2014 по дело №1061/2013Неоснователно обогатяване * неизпълнение на договорни отношения * разваляне на договор * тълкуване на договор
ГКРешение №18/25.02.2011 по дело №1749/2009Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * отпаднало основание * изготвяне на инвестиционен проект на сграда
ГКРешение №414/29.10.2012 по дело №222/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * публична продан * трето лице * вписване на ипотека * нищожност на делба * разваляне на договор * обратно действие * конкуренция на вписвания * преклузивен срок
ТКРешение №163/07.02.2013 по дело №642/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * разделност на отговорността * нередовност на исковата молба
ГКРешение №178/20.06.2012 по дело №1542/2011Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №179/08.07.2014 по дело №1747/2014Делба * съсобственост * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * връщане на вещта
ТКРешение №156/30.11.2010 по дело №69/2010разваляне на договор * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * продажба на изплащане
ГКРешение №2/19.06.2013 по дело №779/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * недобросъвестно владение * обикновено другарство * договор за наем * разваляне на договор * неизпълнение * забава
ГКРешение №327/29.10.2012 по дело №342/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * родова подсъдност * установяване право на собственост
ГКРешение №178/17.10.2013 по дело №1690/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * разваляне на договор * алеаторен договор * вписване на искова молба
ГКРешение №135/03.06.2010 по дело №820/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * разваляне на договор по съдебен ред * саморъчно завещание * частен документ * писмени доказателства
ГКРешение №345/16.09.2010 по дело №139/2009Разваляне на договор * приращения * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * неизпълнение
ГКРешение №402/17.01.2012 по дело №449/2011Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * доказателствена тежест
ГКРешение №239/03.07.2014 по дело №1019/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * давност * неизпълнение * освобождаване на длъжника от отговорност * трансформация
ГКРешение №179/15.05.2010 по дело №77/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * обратно изкупуване * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №70/23.07.2015 по дело №6858/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * вписване на искова молба * разваляне на договор * конкуренция на права
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №292/24.11.2016 по дело №1784/2016Задатък * задатък * нередовност на исковата молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства * предварителен договор * разваляне на договор
ТКРешение №211/05.01.2017 по дело №1739/2015Неустойка * неоснователно обогатяване * доказателствена сила на частен свидетелстващ документ * фактура * отпаднало основание * разваляне на договор
ГКРешение №112/02.05.2017 по дело №3356/2016Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * право на ползване * оттегляне на иск * оттегляне на пълномощия * злоупотреба с права * неизпълнение на договор
ГКРешение №224/18.10.2017 по дело №4402/2016Разваляне на договор * права на недобросъвестния купувач при евикция
ГКРешение №314/15.01.2018 по дело №4301/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * необходими разноски * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * договор за продажба * търг * разваляне на договор * обезщетение за забава
ТКРешение №240/09.02.2018 по дело №838/2017Иск за съществуване на вземането * разваляне на договор * лихва * Обезсилване на решение
ГКРешение №80/03.05.2018 по дело №2560/2017Разваляне на договор * доказателствена тежест * косвени доказателства и косвено доказване * нови факти и доказателства * договор за гледане и издръжка * частен документ * свидетелски показания * доказателствени средства
ТКРешение №77/08.08.2018 по дело №109/2017Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * заповед за незабавно изпълнение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №126/10.10.2018 по дело №4602/2017Разваляне на договор * допустимост на доказателства * свидетелски показания * плащане на цена
ГКРешение №295/15.02.2019 по дело №1626/2018Разваляне на договор * осъществена евикция * публична продан * заличаване на възбрана * обезпечение на предявен иск * Отмяна на обезпечение * възбрана
ТКРешение №54/16.04.2019 по дело №2473/2017Отмяна на влязло в сила решение * договор за лизинг * отпаднало основание * разваляне на договор
ТКРешение №60/03.06.2019 по дело №1892/2018Неоснователно обогатяване * експертиза * задължения на въззивния съд * разваляне на договор
ТКРешение №26/07.06.2019 по дело №703/2018Оспорване на списъка с приети/неприети вземания * цесия * правен интерес * разваляне на договор * прихващане